המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

התערבות ערכים מקצועיים-תרבותיים בשביעות רצון מעבודה בפנימיות חרדיות

(מאגר ביבליוגרפי)
נחום בן שלמה , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לעבודה סוציאלית
מחקר אודות הקשר שבין מידת שיתופם של עובדים בקבלת החלטות וקבלת תגמולי עבודה שונים, לבין שביעות רצון של עובדים מעבודתם. המחקר נערך בקרב 148 עובדים בפנימיות ילדים חרדיות ודתיות, אשר נשאלו אודות ציפיותיהם ודעותיהם על נושאים שונים בעבודתם. מממצאי המחקר: בקרב עובדים חרדיים מידת הרצייה בשיתוף בקבלת החלטות נמוכה באופן מובהק מאשר בקרב עובדים לא חרדיים. כמו כן היא נמוכה בקרב נשים לעומת גברים. מידת הרציה של...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע