המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

מ'דעת תורה' ל'דעות תורה': על ריבוי סמכויות רבניות-פוליטיות

(מאגר ביבליוגרפי)
אליאב טאוב , פרק , המכון הישראלי לדמוקרטיה - עם עובד
פרק הדן ב'גדולי התורה' ומעורבותם הפוליטית, שאינה פוגמת במעמדם התורני וההלכתי. כיצד נבנית סמכות אישית פוליטית זו, ובאלו אמצעים היא רוכשת את אימון הציבור? במוקד הדיון: המעבר מ'מועצת גדולי התורה' של אגודת ישראל, שהתאפיינה בהנהגה קולקטיבית חזקה ויציבה, אל עידן אוסף הסמכויות הרבניות האישיות שאין להן בסיס מוסדי של ממש. האמצעים בהם השתמשו סמכויות אלה: הקמת גוף מוסדי של מועצת רבנים הכפוף להוראותיו של ה'גד...

המשך קריאה >>

חרדים בשוק העבודה :ממצאי הסקר החברתי לשנים 2002-5

(מאגר ביבליוגרפי)
ניר פוגל וישראלה פרידמן , דוח מחקר , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
מצגת נתונים המבוססת על 'הסקר החברתי' של הלמ"ס, המיועד לספק מידע עדכני על רווחת האוכלוסייה בישראל ותנאי חייה. בסקר משתתפים מידי שנה כ-7000 איש בני 20 ומעלה, המגדירים את עצמם ואת דתיותם והשתייכותם. באמצעות גרפים מראים הכותבים את מצב התעסוקה במגזר החרדי, את מגמת העלייה בשיעור מחפשי העבודה, לפי מין, שעות עבודה, מצב שביעות רצון מן העבודה, קשר בין תחום לימודים לתחום תעסוקה, ועוד.

המשך קריאה >>

מודל ה'שוק' וההקצנה הדתית

(מאגר ביבליוגרפי)
מנחם פרידמן , פרק , כיוונים
הפרק מבקש לדון בתופעת ה'חומרות' ההלכתיות, קרי מילוי החובות הדתיות בצורתן המקסימליסטית, תופעה שהפכה למאפיין מרכזי של קבוצות-עילית בחברה החרדית לאחר השואה. הנחת היסוד היא שתופעות כאלה לא יכלו להתרחש בקהילות בגולה כאשר כולם שמרו על ההלכה, אלא רק בימינו לאחר התפוררות הקהילה, התאפשר החילון מכאן, והתאפשרה ההחמרה מכאן. התופעה מוסברת באמצעות 'מודל השוק' של הסוציולוג פיטר ברגר, לפיו דווקא הודות לסביבה החיל...

המשך קריאה >>

מדינת ישראל כדילמה דתית

(מאגר ביבליוגרפי)
מנחם פרידמן , מאמר , עם עובד
לאחר מלחמת ששת הימים, בימים שהציונות הוכיחה את צדקת קיומה, אמר הרב שך: 'גאולת הגוף ללא גאולת הרוח – אין לה ערך'. המאמר פותח באמירה זו, ובודק אותה על רקע יחסי החרדים עם הציונות במשך השנים. בין השאר דן המאמר ביחסים המורכבים של התפיסה הדתית-היסטורית שהנחתה את ההנהגה החרדית, עם הקמת מדינת ישראל, עם הרב קוק והציונות הדתית מכאן, ועם עמדותיהם של האדמו"ר מסאטמר ופרופ' ליבוביץ' מכאן. המאמר מסכם כי מול עמדו...

המשך קריאה >>

על הנסים' – פריחתו של 'עולם התורה' (הישיבות והכוללים) בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
מנחם פרידמן , פרק , מרכז זלמן שזר ומרכז דינור
איך קרה שדווקא במדינת ישראל הציונית, קמה 'חברת הלומדים' שכולה 'בני תורה'? בשביל רבים בציבוריות החרדית שעברו את חווית הסחף אל החילון בגולה, מציאות זו הייתה בלתי צפויה לחלוטין. המאמר מנתח את העקרונות ההיסטוריים והסוציולוגיים שמאחורי תופעה זו לאחר השואה, מיסוד הישיבות ובעיקר ה'כוללים', וכנגדם רשת 'בית יעקב' שנועדה לספק את הצד הנשי השותף למגמה זו. ההתפתחות הכלכלית, בעיקר זו של 'מעמד הביניים' בחברה המע...

המשך קריאה >>

המאבק על דמות הישיבות והרבנות בירושלים בשנה הראשונה של הכיבוש הבריטי.

(מאגר ביבליוגרפי)
מנחם פרידמן , מאמר , אוניברסיטת תל אביב - המכון לחקר הציונות ע"ש חיים ויצמן
מאמר מחקרי ראשוני על הישיבות בישוב הישן בירושלים עם תחילתו של המנדט הבריטי. המאמר מתאר את דמותן של ישיבות הישוב הישן, שהיו הרבה יותר ממוסד לימוד לצעירים. הן היו אורח חיים, מקצוע ומקור לקיום כלכלי ללומד ולמשפחתו עד סוף ימיו. משום כך היה קשה מאוד לפקח על ההישגים הלימודיים, ולא התקיימה ברירה על בסיס כשרון והתאמה. המאמר מתאר את יחסיהן עם ההנהגה הציונית ועם הרב קוק, בתוך כך את תהליך הקמת 'הרבנות הראשית...

המשך קריאה >>

פשקווילים ומודעות קיר בחברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
מנחם פרידמן , פרק , מוזיאון ארץ ישראל בתל אביב ויד יצחק בן-צבי ירושלים
פרק מלווה ל'תערוכת הפשקוילים' במוזיאון ארץ ישראל, תל אביב 2005. מודעות הקיר באזורי המגורים החרדיים הן תופעה תרבותית-חברתית יוצאת דופן. המאמר מציג את הרקע החברתי של תופעת ה'פשקווילים' בישוב האשכנזי הישן, ובמרחב התרבותי החרדי של היום, בשילוב צילומים רבים. מסקנתו העיקרית היא, שלמרות התפתחותם של כלי התקשורת המודרניים, מודעות הקיר ברחוב החרדי אינן בגדר עולם הולך ונעלם, להיפך, טכנולוגיות הדפוס רק מוסיפו...

המשך קריאה >>

מסורת שאבדה: כיצד ניצחה האות הכתובה את המסורת החיה – עיון בפולמוס השיעורים

(מאגר ביבליוגרפי)
מנחם פרידמן , פרק , ידיעות אחרונות
הפרק דן בסוגיית 'שיעור' כוס הקידוש, שהחזון-איש הגיע למסקנה הלכתית שיש להגדיל אותו ל-150 סמ"ק, בניגוד למסורות רווחות בכל תפוצות ישראל, כולל מורשת ליטא עליה גדל. המחבר מניח לנושא ההלכתי, ובודק את השאלה ההיסטורית סוציולוגית: מה היו תנאי הרקע החברתיים שהביאו לכך שדעתו של החזון-איש הפכה בתוך זמן קצר יחסית לנורמה מחייבת בקרב קהלים גדולים בחברה החרדית. זאת למרות שמדובר בחברה שמרנית הרואה עצמה מחויבת למסו...

המשך קריאה >>

החברה החרדית – עבר והווה

(מאגר ביבליוגרפי)
מנחם פרידמן , הרצאה , מכון ירושלים לחקר ישראל
הרצאה במסגרת הכנס של מכון ירושלים לחקר ישראל: "מגמות ותמורות בחברה החרדית – מחווה לפועלו של פרופ' מנחם פרידמן". פרופ' פרידמן סוקר את החברה החרדית של ימי ילדותו, כאשר שאלת ה'תכלית' ריחפה מעל חינוך הבנים, לאחר מכן חלה מהפכת תקומת הישיבות ו'חברת הלומדים'. "אי אפשר להבין את החרדיות, אלא אם כן מבינים את היותה תרבות נגד מתריסה, מתנשאת, כנגד "הרחוב". בסיס קיומה והמשכיותה של החברה החרדית כחברת לומדים, תלו...

המשך קריאה >>

החברה החרדית: מקורות, מגמות ותהליכים

(מאגר ביבליוגרפי)
מנחם פרידמן , ספר , מכון ירושלים לחקר ישראל
מחקרו החלוצי והמכונן של פרופ' פרידמן, בו הוצגה לראשונה תמונה מקיפה של החרדיות שלאחר השואה ומאפייניה העיקריים, תוך סקירה היסטורית של תהליך 'עצירת הסחף' אל החילוניות והתהוות זרמיה ועמדותיה של חברה זו. החיבור עוסק באגודת ישראל ובשואה, בישוב הישן ו'נטורי קרתא', בתמורות שלאחר השואה ובעליית ה'גדולים' החל משנות החמישים ואילך. תהליך היווצרותה של 'חברת הלומדים' תופס מקום עיקרי בספר, תוך הסברת המנגנונים האי...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע