המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

נשות הסף

(מאגר ביבליוגרפי)
בלה ליוש , ספר , רסלינג
הספר מתאר ומנתח את האופן שבו נשים חרדיות חוות את מקומן האישי והחברתי לנוכח השינויים שהתחוללו בחברה החרדית בשנים האחרונות, לצד בדיקת הפרשנות שהן נותנות לאורח חייהן ביחס לשינויים המתרחשים סביבן. כמו כן מתוארת מערכת היחסים בין חרדים וחילונים בישראל, הסטריאוטיפים והחששות של שני המחנות, תוך מתן דגש על האופן שבו נשים חרדיות, אשר לומדות ועובדות מחוץ לקהילתן, תופסות את העולם האחר, החילוני, כל זאת לצד בדיק...

המשך קריאה >>

בזכות הנורמליות

(מאגר ביבליוגרפי)
בצלאל כהן , מאמר , עמותת ארץ אחרת
מאמר שנכתב בעקבות ביקור בקהילות החרדים בארה"ב. נסיעה זו חיזקה את אמונתו של הכותב בדבר היכולת לשלב חיים חרדיים מלאים עם מעורבות בכל תחומי החיים ועם פתיחות מחשבתית. הוא מאמין כי מצבה של החברה החרדית בישראל והדימוי שנוצר לה אינם גזירת גורל, והמפתח לשינוי דמותה נתון בידיה. הכותב מצהיר כי הוא רואה לעצמו שליחות גדולה לפעול להחזרתה של הקהילה החרדית לדרך חיים שתהיה מופת לכל רואיה, גם לאלה החלוקים על דרכה...

המשך קריאה >>

תהליך היציאה לעבודה של בני ישיבות חרדים ודתיים לאומיים : קושי כלכלי או הבניה מחדש של ערכים חברתיים?

(מאגר ביבליוגרפי)
יצחק טרכטינגוט , עבודת מוסמך , האוניברסיטה העברית בירושלים, בית הספר לחינוך
מחקר העוסק בתהליך הנוכחי של יציאת בני ישיבות למעגל העבודה, ובבעיות הנלוות אליו. מלבד הקשיים הסובייקטיביים, מורגש מחסור ביועצים שיוכלו ללוות את התהליך ולכוון את בני הישיבות היוצאים לעבודה. המחקר מבקש להאיר את התופעה, את סיבותיה ומטרותיה, בכדי להעמיק את בסיס הידע המחקרי והתיאורטי הנדרש עבור ייעוץ מקצועי לבני ישיבות חרדים ודתיים היוצאים לעבודה, ולשפר את יכולותיהם של יועצים לייעץ לאוכלוסיות אלה. המחקר...

המשך קריאה >>

המצוה הראשונה היא: להיות נורמלים

(מאגר ביבליוגרפי)
סימה זלצברג , מאמר , עמותת ארץ אחרת
רחל שייקובסקי, אחת המיילדות המיתולוגיות של בית-החולים שערי צדק בירושלים, מיישבת תפישת עולם פטריארכליות מסורתיות עם הכרה תקיפה בערכן של נשים. סימה זלצברג שוחחה איתה על מצבן של הנשים החרדיות בישראל החייבות לפרנס את משפחתן, להיות יפות, ללדת ילדים, ולכבד את הבעל שלומד תורה. השיחה עוסקת באמצעי מניעה, ברפואה ובתחומים כלכליים. "השידוך בחברה החרדית הוא כמו עסקה, ומה שמכריע בסופו של דבר הוא בדרך כלל הסכום...

המשך קריאה >>

מהגרים חרדים מישראל בשוק העבודה בארצות הברית

(מאגר ביבליוגרפי)
מרים האוסמן-שפיר , עבודת מוסמך , אוניברסיטת תל-אביב
עבודה העוסקת בתיאור סוציו-דמוגרפי של חרדים בישראל ושל חרדים ישראליים אשר היגרו לארה"ב. עיקרה: מחקר כמותי המשווה את שתי הקבוצות בכל הנוגע להון אנושי ושוק העבודה. החברה החרדית בישראל מתוארת כ'חברת לומדים', בעוד הגבר החרדי האמריקאי נשאר בישיבה כשנתיים לאחר נשואיו ולאחר מכן יוצא לשוק העבודה. הנתונים נאספו מתוך מפקד האוכלוסין הישראלי והאמריקאי, תוך בידוד אוכלוסיית החרדים מתוך נתונים אלה, ותוך מודעות לב...

המשך קריאה >>

שילוב חרדים: מודל, תסריטים ומיפוי

(מאגר ביבליוגרפי)
ראובן גל ואליה זטקובסקי , נייר עמדה , הטכניון, מוסד שמואל נאמן - פרויקט שילוב חרדים
הדוח כולל שלושה מאמרים שבהם נעשית הצגת מודל לקביעת מדיניות הממשלה לשילוב האוכלוסייה החרדית, בדיקת תסריטים אפשריים לקצב השילוב, ומיפוי מוסדות אקדמיים המותאמים לציבור החרדי. 1. מסמך 'תכנית אסטרטגית לשילוב האוכלוסייה החרדית בכלכלת ישראל': מודל ההגירה. המסמך מדבר באופן כללי על קליטת אוכלוסיה ייחודית לתוך מערכת קיימת, כהקבלה בין קליטת עליה לבין קליטת החרדים. 2. מסמך 'חרדים צעירים': הערכת מצב לשנת 2011...

המשך קריאה >>

דפוסים חדשים ביזמות עסקית חרדית בירושלים

(מאגר ביבליוגרפי)
תרצה גולדשטיין , עבודת דוקטור , האוניברסיטה העברית בירושלים
מחקר כלכלי לאור תיאוריות עכשוויות בתחום חקר היזמות העסקית והיבטיה הסוציולוגיים. במוקד המחקר: היזמות החרדית, הן ברמת המקרו – סוגי העסקים שהוקמו בין השנים 2004-1995, והן ברמת המיקרו – היזם החרדי וסוגי הרשתות החברתיות שהוא מקים. הנתונים נאספו באמצעות שאלונים לאורך ציר זמן מוגדר, ועסקו בתנאים הכלכליים והתרבותיים המאפשרים יזמות. הממצאים מעידים על עלייה מתמדת ברמת החיים שהביאה לעליה בביקושי שוק למגוון ס...

המשך קריאה >>

מערך חייהן של נשים חרדיות - מחקר פנומנולוגי

(מאגר ביבליוגרפי)
נעמה ברנדמן , עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לחינוך
המחקר בוחן את מערך חייהן של נשים ואמהות חרדיות העובדות מחוץ לביתן, תוך מתן דגש על ההתמודדות היום-יומית שלהן, הקונפליקט אותו הן חוות והפתרונות הייחודיים למגזר זה. לצורך כך נערכו ראיונות ותצפיות משתתפות עם כ-12 חרדיות, שאף מלאו שאלונים שעסקו בשילוב אמהות וקריירה. המחקר מצא כי עולם הערכים הנשי החרדי מכיל מתח מובנה בין הצורך להתפרנס מחוץ לבית לבין תפקידיה וחובותיה של האם החרדית בביתה. מתח זה גבר מאז ה...

המשך קריאה >>

עלייה בשיעור התעסוקה של גברים חרדים בכוח העבודה בשנים 2010-2011

(מאגר ביבליוגרפי)
בנק ישראל , פרק , בנק ישראל - ההוצאה לאור
תיבה' מיוחדת בתוך דוח בנק ישראל לשנת 2011, המוסרת נתונים על פי סקרי כוח האדם של הלמ"ס, שחלה עלייה מהירה בשיעור התעסוקה של גברים חרדים בכוח העבודה בשנים 2010-2011. הגדלת שיעור התעסוקה של גברים חרדים הוגדרה כהיעדים העיקריים של האג'נדה החברתית-כלכלית. התיבה מגדירה את הקושי באיסוף הנתונים, ועל כך שההגדרות עודכנו בכדי להגיע ליתר דיוק. הניתוח מבחין בפירוש בין תעסוקה בכלל לתעסוקה במגזר העסקי, בכדי להוציא...

המשך קריאה >>

הפן הכלכלי של הנישואין באוכלוסיה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
חנן אלפר ועוז אלמוג , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
כמעט ואין עוד נושא חברתי שנדון, נלעס ונטחן עד דק כמו הוצאות החתונה הכבדות המקובלות במגזר החרדי. העיתונות החרדית שפכה על הנושא נהרות של דיו, רבנים ניסו לעצור את הסחף, וגם האנשים הפשוטים ברחוב דשים בו בלי סוף. עם זאת עבור משפחות רבות במגזר מדובר "במכה שאין לה פתרון". ערך זה במדריך עוסק בהוצאות הסטנדרטיות המקובלות, בתקנות השונות ובגמ"חים השונים, וכן סוקר את השיח הפנים חרדי אודותיהן, ומנסה לענות על הש...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע