המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

דת ובג"ץ דימוי ומציאות: פרסום 'מנוף - המרכז למידע יהודי' במבחן הביקורת

(מאגר ביבליוגרפי)
מרגית כהן ואלי לינדר , מחקר ביקורת , המכון הישראלי לדמוקרטיה
מחקר ביקורת כנגד חיבור בשם "בג"צ או בי"ד לחוקה? קובץ מחקרים", (ללא תאריך) שיצא לאור על ידי גוף ההסברה החרדי 'מנוף', הטוען לעוינות בג"ץ כלפי ערכי האורתודוקסיה. המחקר מציג את הטעויות שבפרסום זה ורמת חומרתן, כמו גם את הכשל שבטיעונים באשר לרקעם של שופטי בית המשפט העליון. מטרת המחקר: להעמיד במקומו את הפרסום הספציפי בכדי להוביל לדיונים מבוססים יותר, באופן שיאפשר התמודדות עם העמדה הפוליטית-חברתית העומדת...

המשך קריאה >>

"והגית בו יומם ולילה"? מנגנונים ליצירת שיח אלטרנטיבי בקרב הקהילה החרדית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
דנה ברוקמן , עבודת מוסמ , האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי החברה
המחקר בוחן תמורות ביחסה של החברה החרדית להשכלה ולתעסוקה, בראי השיח החדש הנוצר בעקבות מגמות אלה. הטענה היא כי החברה החרדית בישראל עוברת תהליך של ערעור על השיח הרבני ההגמוני, היוצר הסתגרות מפני חברת הרוב בישראל, וצועדת לעבר פתיחות אל הציבור הכללי דרך נושאים של השכלה ותעסוקה. במוקד המחקר: השבועון הבלתי-תלוי 'משפחה', המקדם שיח זה. המחקר חושף ארבעה מנגנונים באמצעותם יוצר השבועון שיח חלופי לשיח ההגמוני...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע