המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

יחסה של החברה החרדית לאדם החריג: מאפקט ה"סטיגמות" לאפקט ה"הסתגלות"

(מאגר ביבליוגרפי)
חפציבה ליפשיץ ורבקה גלובמן , פרק , כרמל - בית איזי שפירא
מטרת הפרק לבדוק את שינוי היחס לאדם החריג בחברה החרדית, מ'אפקט הסטיגמות' ל'אפקט ההסתגלות', בעקבות הקמת המסגרות לטיפול בחריג החרדי בשנים האחרונות. ממצאי המחקר העלו שלושה מוקדים עיקריים כביטוי לתהליך השינוי שחל בטיפול בחריגים במגזר החרדי: 1. שינוי במודעות ובהכרה בקיומם של החריגים, כאשר הסטיגמות פינתה את מקומה להסתגלות. 2. עקרונות טיפול ופתרונות ייחודיים, ביניהם נורמליזציה, אינטגרציה ושילוב על בסיס מג...

המשך קריאה >>

בין שומרת סף לסוכנת שינוי: נשים חרדיות בתחומי השכלה, פרנסה ופנאי, באור התיאוריה המעוגנת בשדה

(מאגר ביבליוגרפי)
בלה ליוש , עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לחינוך
מטרת המחקר לתאר, לנתח ולזהות את הדפוסים שבהם נשים חרדיות לומדות, עובדות וצורכות פנאי, חוות את מקומן האישי והחברתי, ומעצבות את מציאות חייהן על רקע השינויים המתחוללים בחברה השמרנית אליה הן משתייכות. המחקר מבקש להדגיש את הסתגלותן של הנשים עצמן לשינויים בחברה החרדית בשנים האחרונות, והוא מפרט ומציג את השיח הנשי החרדי על כל הדקויות ואוצר המילים הייחודי שלו, כולל תקשורת בלתי מילולית. המיצוב של הנשים החרד...

המשך קריאה >>

מערכת-החינוך כתורמת עיקרית להמשכיות ושינוי של היהדות החרדית- הקיצונית שבירושלים

(מאגר ביבליוגרפי)
רפאל שנלר , עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לסוציולוגיה
מחקר משנות השבעים, אודות הקבוצה הקיצונית המכונה 'העדה החרדית בירושלים' (ובקיצור: 'העדה'), יציבותה, המשכיותה ועקביותה, ובאיזו מדה תורמת לכך מערכת החינוך שלה. המחקר מצא כי למרות ריבוי החידושים והשינויים במחצית השניה של המאה העשרים, אין לומר שה'עדה' שינתה את האידיאולוגיה שלה, היא מנסה עדיין לנהל את אורח חייה בהתאם לעקרונות היסוד שלה, אם כי נאלצה להשלים עם החלשת ביצועם של אחדים מהם כצורך שעה. מערכת הח...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע