המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

החרדים ובית המשפט העליון : שבירת כלים בפרספקטיבה היסטורית

(מאגר ביבליוגרפי)
נרי הורוביץ , מאמר , ההסתדרות הציונית
מאמר שנכתב בעקבות הפגנת החרדים הגדולה כנגד בית המשפט העליון בשנת 1999, שהיתה ציון דרך בתולדות העימות שבין הממסד לבין החרדים, וחיזוק מאין כמוהו לאתוס ההתבדלות החרדי. הכותב מיצר על המשבר, וטוען כי מסכת היחסים המורכבת בין הציבור החרדי לבין מוסדות המדינה והחברה הכללית נשענה במשך עשרות שנים על איזון עדין ואמביוולנטיות גדולה מכפי שנהוג להעריך. המאמר מנתח לעומק את הפולמוסים ההיסטוריים, הרעיוניים והאקטיבי...

המשך קריאה >>

השפעת דתיות המטופל על שיפוטים קלינים של מטפלים שאינם דתיים

(מאגר ביבליוגרפי)
ענת קשת , עבודת גמר , אוניברסיטת בן-אילן, המחלקה לפסיכולוגיה
מחקר הבוחן את השפעת הבדלי ההשקפה והגישה הדתית על יחסי מטפל-מטופל, בהיבט של השיפוט הקליני מצד מטפל שאינו דתי. נבדקו 50 מטפלים קליניים שהגדירו עצמם כחילוניים, שענו על שאלונים ובהם שני תיאורי מקרה קצרים, של גבר ושל אשה. לכל מקרה ניתנו 3 אופציות זהותיות של מטופל: חרדי, דתי, וחילוני. המחקר העלה כי אין הוכחה לכך שקיימת דעה מוטה או קדומה מצד המטפל החילוני כלפי המטופל הדתי. מאידך נמצא קשר בין דתיות המטופל...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע