המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

האוכלוסייה החרדית בירושלים: מאפיינים וצרכים

(מאגר ביבליוגרפי)
שרה הרשקוביץ , דוח מחקר , עירית ירושלים, החטיבה לתכנון אסטרטגי ומחקר
דוח בעקבות סקר שבדק את צרכי האוכלוסייה החרדית בירושלים, את מידת חשיפתה לשירותים השונים ואת שביעות רצונם משירותי העיריה. הסקר הקיף 750 משפחות חרדיות מחמש שכונות בעיר, באמצעות שאלונים שעסקו בנושאים עירוניים וביחסי תושב-עיריה. מממצאי הסקר: מרבית האוכלוסייה מרוצה ממקום מגוריה (86%). בתחום הפיסי: האוכלוסייה מעידה על שיפור בתחום התחבורה, סלילת כבישים, תאורת רחוב ומגרשי משחקים, אך מוטרדת מנושאי תברואה, נ...

המשך קריאה >>

תכנית אב בני ברק: דו"ח חברתי מסכם

(מאגר ביבליוגרפי)
ארזה צ'רצ'מן ויונה גינזברג , דוח מחקר , הטכניון, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים - המרכז לחקר העיר והאזור
הדוח מסכם את מאפייניה וצרכיה של אוכלוסיית העיר בני-ברק, לצורך תוכנית אב לעיר זו. רואיינו 300 נשים תושבות בני-ברק, מאיזורים שונים של העיר. השאלונים בדקו משתני מחייה כגון: רקע סוציו-אקונומי, נתונים סוציו-דמוגרפיים, תנאי דיור, מצב תעסוקה, מצב כלכלי של המשפחה, היסטוריית מגורים, שביעות רצון מן העיר ושרותיה ועוד. במקביל נערכו ראיונות חצי מובנים עם אנשי מפתח בעיר מתחום התעסוקה והניהול, וכן סקר של שרותי מ...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע