המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

חברת הקדושה: תהליך הקמת בית בחסידות גור - פרק בהווית חייה של חצר חסידית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
נאוה וסרמן , עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר- אילן
עבודת דוקטור מקיפה וברוח אוהדת, על חסידות גור ו'תקנותיה' בתחום ה'קדושה', קרי המיניות של הגבר וההסדרים המשפחתיים שסביבה. העבודה סוקרת את תפיסתו של האדמו"ר 'בית ישראל' לאחר השואה סביב הענין המיני, את חברת הגברים הגוראית על כל היבטיה, ואת חברת הנשים המקבילה לה. לאחר מכן נסקר בהרחבה תהליך השידוך בחסידות זו, יום הכלולות וההנהגות המיוחדות בעניני אישות. חסידות גור מוצגת כ'חברת קדושה' המקבילה ל'חברת הלומד...

המשך קריאה >>

חברת הקדושה: דגם חילופי לחברת הלומדים

(מאגר ביבליוגרפי)
נאוה וסרמן , מאמר , יד יצחק בן-צבי
מאמר המבוסס על עבודת הדוקטור של וסרמן, המציג את 'חברת הקדושה' של חסידות גור כדגם חילופי ל'חברת הלומדים' הליטאית. חסידות גור מונה לפי האומדן 50,000 חסידים (נכון לשנת 2014), והאדמו"ר ר' ישראל אלתר שעיצב אותה מחדש לאחר השואה, העמיד במרכז את הפרישות המינית. המחקר מבוסס על ראיונות עומק עם נשים וגברים מחסידות זו, על ספרות הדרכה והקלטות של הדרכות לחתנים וכלות, וכן על עיתונות חרדית וספרי היסטוריוגרפיה של...

המשך קריאה >>

חינוך תיכוני לבנות חרדיות

(מאגר ביבליוגרפי)
חנן אלפר ותמר אלמוג , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
המאמר סוקר את מוסדות 'בית יעקב' התיכוניים בארץ, היסטוריה, עקרונות, תהליכים עיקריים (כגון השתגרות המונח 'סמינר'), השקפות עולם, דרכי התנהגות, תוכנית הלימודים וההווי החברתי. למול ה'סמינרים' הכלליים הוותיקים, נסקרים גם אלה החדשים יחסית, אלה המתייחסים לפלגים שונים, על פי מפתח עדתי, תרבותי וסוציו אקונומי.

המשך קריאה >>

Kedushah: The Sexual Abstinence of Married Men in Gur, Slonim, and Toledot Aharon

(מאגר ביבליוגרפי)
Benjamin Brown , מאמר
המאמר מבקש לבחון מגמות חסידיות במחצית השנייה של המאה ה-20, שהתפתחו בזיקה לסייגים שנכפו בחצרות חסידיות מסוימות, בשאלת אופיים של יחסי אישות בקרב זוגות נשואים. ההסתייגות הכמעט מוחלטת מקיום יחסי מין, שהייתה נחלתם של בודדים בדורות הקודמים, הפכה לפרקטיקה אותה נדרשו ליישם חסידים מקרב חסידויות סלונים, תולדות אהרן וגור, שעה שזו האחרונה הובילה פקרטיקה זו לכדי רדיקליזציה הודות ל'תקנות' שפורסמו מטעם אדמו"רה ה...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע