המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

THE Haredi Response to Religious Zealotry

(מאגר ביבליוגרפי)
Gerald Cromer , מאמר
מאמר הבוחן את יחסה של החברה החרדית כלפי הפלגים הקנאים הממוקמים בתוכה. במסגרת בחינה זו מוצגת עמדתו של החוקר מנחם פרידמן הסבור כי פלגיה המתונים של החברה החרדית נוטים להגן על הקו האלים בו נוקטים פלגים קיצוניים דוגמת אלה המזוהים עם 'העדה החרדית' ו'נטורי קרתא'. עמדה זו שהפכה שלטת בחקר החברה החרדית מתעלמת, לטענת המאמר, ממורכבותה של החברה החרדית, שעה שזו נוטה להסתייג לעתים מפעולותיה האלימות של החרדיות הק...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע