המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

פערי מחירים בתחבורה הציבורית

(מאגר ביבליוגרפי)
נעמה טשנר , מסמך , הכנסת - מרכז המחקר והמידע
מסמך שנכתב לקראת דיון הוועדה המיוחדת לפניות הציבור בראשות חה"כ עדי קול בנושא: הפערים במחירי הנסיעות בין "קווי מהדרין" לקווי תחבורה רגילים. המסמך מפרט בקצרה רקע ופירוט על קווים ייעודיים של אוטובוסים בתחבורה הציבורית, כמו גם את מדיניות משרד התחבורה בכל הקשור לקביעת מחירי הנסיעה ופעילותו בנושאים אלו. הדיון התקיים בעקבות פניות שהגיעו לוועדה בדבר פערים במחירי הנסיעות בקווים בין-עירוניים בתחבורה הציבורי...

המשך קריאה >>

The Haredi-Secular Schism: Engaging the Ultra-Orthodox in Israeli Polity and Society

(מאגר ביבליוגרפי)
Kevjn Lim , נייר עמדה(בלוג)
מאמר הבוחן את התגבשות המתחים הפנים ישראליים כתוצאה מיחסי דת ומדינה, מכאן, והיחסים החברתיים במדינת ישראל, מכאן. במסגרת בחינה זו מציע המאמר סקירה מבואית של גישות דתיות שונות כלפי המפעל הציוני: (1) עמדתה של הציונות הדתית המזוהה עם תנועת המזרחי, (2) עמדתה של היהדות החרדית המזוהה עם אגדות ישראל ו(3) עמדתם של פלגים קיצוניים, דוגמת 'נטורי קרתא' ו'סאטמר', השוללת בתוקף הכרה כלשהי במדינת ישראל וסמליה הלאומי...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע