המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

החברה הדתית והחרדית בישראל לאחר הבחירות לכנסת ה- 12: מגמות ותהליכים

(מאגר ביבליוגרפי)
מנחם פרידמן , מאמר , צה"ל - המטה הכללי, קצין חינוך ראשי
המאמר דן במצבה של החברה הדתית והחרדית בישראל לאחר הבחירות לכנסת ה-12, ששיקפו לדברי המחבר את התעצמותה של החברה החרדית. החידוש בבחירות אלה היה כניסתה של 'דגל התורה', שפרשה מ'אגודת ישראל' תחת ניצוחו של הרב שך. לצד זאת טוען המחבר כי ההישגים מלווים במשבר פנימי בין המפלגות החרדיות לבין עצמן, המבטאים את בעיות היסוד של היהדות החרדית ואת זיקתה לעולם היהודי המודרני – בעיות שטרם ניתן להן פתרון. המאמר מרחיב ב...

המשך קריאה >>

התמודדות החוגים הדתיים עם הקמת המדינה כביטוי המובהק של 'החזרה להיסטוריה'

(מאגר ביבליוגרפי)
מנחם פרידמן , מאמר , יד יצחק בן-צבי
הפרק עוסק בתפנית האידיאולוגית שנכפתה על חוגי 'אגודת ישראל' בימי הקמת המדינה, מעמדה השוללת את הרעיון הציוני, אל מצב של שיתוף פעולה הדרגתי ומתמשך. המאמר פותח בסקירת עמדתו של הרב אלחנן ווסרמן, השוללת נחרצות את הציונות, כמי שמבטאת את האידאולוגיה החרדית שהתגבשה בישיבות החרדיות, בקרב תלמידיהם של החזון איש והרב שך. עמדה זו עומדת 'כנגד ההיסטוריה', וכנגד העמדה הפרגמטית של מנהיגים אגודאיים כמו יצחק ברויאר ו...

המשך קריאה >>

הרב שך כדפוס של מנהיגות חרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
מנחם פרידמן , מאמר , מוסד ביאליק
המאמר עוסק בדמותו ופועלו של הרב שך, השפעתו והנהגתו החל משנות השישים ועד לפרישתו מן החיים הציבוריים בסוף שנת התשעים. לדברי הכותב הוא שעמד במרכז מהפכת 'חברת הלומדים' בישראל, והוא שהפך את מפלגת 'אגודת ישראל' למפלגתם של 'גדולי התורה' והביא את עוצמתה לשיאים חדשים. תחת הנהגתו של הרב שך הפכו נציגי אגודת ישראל בכנסת לשלוחי אותם 'גדולים', ו'מועצת גדולי התורה' הפכה לגורם המפלג את החברה החרדית בין קבוצות פרט...

המשך קריאה >>

השואה ב'קול ישראל' (ביטאון אגודת ישראל) בשנת 1942

(מאגר ביבליוגרפי)
עקיבא צימרמן , מאמר , משרד הביטחון
כבכל העיתונים בארץ ישראל בשנת 1942, פורסמו ב'קול ישראל' ידיעות מקוטעות על המתרחש באירופה, תוך אי ידיעה על ממדי האסון. לצד זאת, נרתם ביטאונה של אגודת ישראל 'למען החייל העברי' ולתמיכה במשפחות הבריגדה היהודית. רק בסוף השנה החל העיתון לעסוק בנעשה באירופה, והחל לזעוק כנגד אדישותו של הישוב, לצד קריאות לקינה ולמספד ולאסיפות אבל. מאוחר יותר החלו להופיע מאמרים מאת הרבנים הקוראים לתשובה ולגערה בעולם כולו, ל...

המשך קריאה >>

רבות רעו"ת צדיק: קווים לתולדות העיתונות החרדית בישראל, למאפייניה ולהתפתחותה

(מאגר ביבליוגרפי)
קימי קפלן , מאמר , אוניברסיטת תל-אביב, מכון חיים הרצוג לתקשורת, חברה ופוליטיקהnull
בחברה החרדית בישראל, על הקבוצות המרכיבות אותה, נעשה בדור האחרון שימוש רב ומגוון באמצעי תקשורת שונים. מניעיה של פריחה תקשורתית זו, ביטוייה, התגבשותה, התפתחותה ותהליכי הרצף והתמורה החלים בה זכו לתשומת לב מחקרית מועטה ביותר. בהסתמך על עיון ראשוני בעיתונות החרדית החדשותית ובזו בעלת האופי הקהילתי, המחקר מתמקד בשלושה היבטים הנוגעים לתולדותיה של העיתונות החרדית בארץ ישראל ובמדינת ישראל ולחקרה, והם: ההקשר...

המשך קריאה >>

בין הסתגרות לשימוש מושכל: יחס המנהיגות היהודית האורתודוקסית לתקשורת ההמונים במאה ה-20

(מאגר ביבליוגרפי)
צוריאל ראשי , מאמר , המכללה האקדמית הדתית לחינוך על שם ליפשיץ
מאמר הסוקר בהרחבה את מגוון הגישות הרבניות אל תקשורת ההמונים, ולתקשורת חרדית בפרט, מתוך ניתוח טקסטים. החל מ'החפץ חיים', וכלה ב'יתד נאמן' של הרב שך והמדיה שהפיץ הרבי מלובביץ'. המאמר מראה כי הדעות בנושאי תקשורת ההמונים בקרב הרבנים החרדיים היו תמיד מגוונות ואף עברו תהליך, מטענות של 'בזבוז זמן', ועד לדעות הדוגלות להשתמש בתקשורת לצרכים דתיים. נסקרות דעותיהם של מנהיגי אגודת ישראל, רבנים ואדמו"רים שונים,...

המשך קריאה >>

איש איש בשם אלוהיו

(מאגר ביבליוגרפי)
תום שגב , פרק , הוצאת דומינו
פרק מתוך ספרו של תום שגב '1949' - העוסק באחת הפרשיות שהסעירו את המדינה בשנות החמישים ומיצבו את החרדים כעומדים מנגד, הלא היא פרשת 'מחנות העולים'. על חינוך ילדי העולים נאבקו אנשי אגודת ישראל מול אנשי עליית הנוער, והאשימו אותם בכפיה אנטי דתית. בעקבות כמה עדויות ממחנה 'עין שמר' הקימה הממשלה את 'ועדת פרומקין', ובחורי הישיבות הקימו את ארגון 'הפעילים' (לימים 'יד לאחים') וערכי מבצעי 'חטיפה' של ילדים אל מו...

המשך קריאה >>

המאבק על השבת

(מאגר ביבליוגרפי)
תום שגב , פרק , הוצאת דומינו
פרק מתוך ספרו של תום שגב '1949' - העוסק בהפגנות החרדים בירושלים כנגד חילולי שבת בראשית שנות החמישים. במוקד המאבק עמדו 'קולנוע עדן', משאיות תנובה שעברו בשכונת גאולה, רחוב יפו ועוד. הפרק סוקר את האירועים לצד המהלכים הפרלמנטריים של אנשי אגודת ישראל, וכנגדם - פעילותם של 'נטורי קרתא' והסכסוכים הפנימיים בין הקבוצות החרדיות בירושלים בנושא זה. כל זה על רקע פרשיות דומות שאירעו עוד קודם להקמת המדינה, עמדותי...

המשך קריאה >>

עת לעשות להצלת ישראל: אגודת ישראל בארץ ישראל לנוכח השואה, 1945-1942

(מאגר ביבליוגרפי)
חיים שלם , ספר , מכון בן-גוריון לחקר ישראל, הציונות ומורשת בן-גוריון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הספר דן בתגובתה של תנועת אגודת ישראל בארץ ישראל לשואת יהודי אירופה. מתוך מסמכים ועדויות רבות הוא מפרט את מאמצי ההצלה של אגודת ישראל ושל פועלי אגודת ישראל, על לבטיהם, הצלחותיהם וכישלונותיהם. אגודת ישראל הייתה תנועה קטנה ביישוב, ודווקא משום שלא נמצאה בתוך הקונצנזוס הציוני, יש חשיבות לבחינת עמדותיה ודרכי תגובתה מן ההיבט הדתי שבה. פעולות התגובה וההצלה שנעשו בשמה נישאו למעשה על כתפיהם של יחידים מסורים...

המשך קריאה >>

יחסו של הרב צבי פסח פראנק לכניסת 'פועלי אגודת ישראל' לממשלה בשנת 1960

(מאגר ביבליוגרפי)
חיים שלם , פרק , מכללת אפרתה
פועלי אגודת ישראל' נוסדה כתנועת בת של אגודת ישראל בשנות העשרים של המאה העשרים, כמפלגת פועלים אורתודוקסית עם רקע סוציאליסטי. עם המעבר לארץ ישראל שררו חיכוכים מתמידים בינה לבין מפלגת האם, עד הקרע העמוק ביניהן עם החלטתה של פא"י להכנס לקואליציה הממשלתית של בן גוריון. הרב צבי פסח פראנק, רב חרדי מהטיפוס של היישוב הישן עם פתיחות גדולה לישוב החדש, היה בעל עצמאות מחשבתית ובלתי מפלגתי בעליל. הוא חלם על מלכו...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע