המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

היסטוריה וגאולה: ביטויים למשיחיות יהודית אורתודוקסית בתום מלחמת העולם השנייה

(מאגר ביבליוגרפי)
גרשון גרינברג , פרק , יד ושם
הפרק עוסק בתגובות לשואה מצד רבני היהדות החרדית, ובמשמעותן של תגובות אלה. שלוש סוגי פרשנות לשואה הציבו גדולי החרדים: 1. גאולה באמצעות פעולה היסטורית קיבוצית. 2. גאולה ללא פעולה היסטורית. 3. גאולה ופעולה היסטורית, במיוחד על פי תנועת המוסר וחב"ד. לפי התפיסה האחרונה, הקטסטרופה והגאולה קשורות זו לזו על ידי התשובה של מעלה, ועל כן קיימת קריאה ליחיד להרהר בתשובה עליונה זו ולהיענות לה, ועל ידי כך למצוא את...

המשך קריאה >>

מיפוי המגזר השלישי בישראל: פרסום מוקדם של תוצאות ראשוניות

(מאגר ביבליוגרפי)
בנימין גדרון , דוח מחקר , הלמ"ס - משרד האוצר אגף מס הכנסה ומס רכוש - מגזר ההתנדבות והמלכ"רים
מחקר הממפה את המגזר השלישי, בראי הארגונים הוולונטריים והמלכ"רים. הארגונים הבולטים של המגזר מצויים בחינוך חרדי, קרנות ובתי כנסת. בשנת 1991 היתה סך ההוצאה של ארגוני המגזר 15 מיליארד ו699 מיליון שקל, סכום שוה הערך ל 11.6% מהתמ"ג. המחקר ממפה את תחומי הפעילות, את הרכב המגזר, את מקורות ההכנסה ומאפיינים ייחודיים נוספים. המלצות המחקר: להקים מסגרות לאיסוף מידע שוטף ועדכני על המגזר השלישי בישראל; לבטל את הח...

המשך קריאה >>

קיבוץ חפץ־חיים של פועלי אגודת ישראל נוכח השואה

(מאגר ביבליוגרפי)
עדה גבל , עבודת גמר , אוניברסיטת בן־גוריון בנגב
עבודת מחקר על קיבוץ חפץ-חיים של פועלי אגודת ישראל, שהוקם בשנת 1933 בידי עולי גרמניה. הקיבוץ עלה לקרקע של הקרן הקיימת, והדבר היה שנוי במחלקת בקרב ההנהגה החרדית דאז. המחקר חוקר את יחודו האידיאולוגי, ההטרוגניות של חבריו, ומבקש לחקור את אופי העולים והצלחת קליטתם. בתוך כך נחקרת פשרת ילדי טהרן שנת 1943, שהקיבוץ עמד אז במרכזה של סערה ציבורית. ממסקנות המחקר: יחסם של חברי חפץ חיים אל צורת ההתיישבות הקיבוצי...

המשך קריאה >>

קורבן מסובסד: תמיכת המדינה בדת בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
אלי ברמן , מאמר , עם עובד בשיתוף האגודה הישראלית לכלכלה
המאמר מציע שלושה נימוקים כלכליים לביטול חוקים הקשורים לאוכלוסייה החרדית בישראל. ראשית, מערכת הסובסידיות הקיימת יצרה עוני רב ותלות בסעד בקהילה החרדית. שנית, הכוח המונופוליסטי מגביל את התחרות בשוק השירותים הדתיים, דבר המביא לאספקת שירותים נחותה בהשוואה למה שניתן לשאר האוכלוסייה. שלישית, מדינה המאפשרת תשלומי העברה המפלים לטובה קהל בוחרים מסויים, מתמרצת התארגנות של מפלגות פוליטיות-דתיות, המערערות את י...

המשך קריאה >>

קורבן מסובסד: תמיכת המדינה בדת בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
אלי ברמן , מאמר , האגודה הישראלית לכלכלה - הוצאת אורים
המאמר מציע שלושה נימוקים כלכליים לביטול חוקים הקשורים לאוכלוסייה החרדית בישראל. ראשית, מערכת הסובסידיות הקיימת יצרה עוני רב ותלות בסעד בקהילה החרדית. שנית, הכוח המונופוליסטי מגביל את התחרות בשוק השירותים הדתיים, דבר המביא לאספקת שירותים נחותה בהשוואה למה שניתן לשאר האוכלוסייה. שלישית, מדינה המאפשרת תשלומי העברה המפלים לטובה קהל בוחרים מסויים, מתמרצת התארגנות של מפלגות פוליטיות-דתיות, המערערות את י...

המשך קריאה >>

כת, סובסידיה וקורבן: השקפתו של כלכלן על היהדות החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
אלי ברמן , מאמר , עם עובד בשיתוף האגודה הישראלית לכלכלה
הגברים החרדים בישראל עוסקים בלימוד מלא בישיבה עד גיל 40 בממוצע. המאמר מנסה לתת תשובה כלכלית לשאלה: מדוע בוחרים אבות למשפחות עניות מרובות ילדים (7.6 בממוצע) ללמוד בישיבה במקום לעבוד? לצורך כך מגייס הכותב מודל כלכלי המכונה "מודל המועדון", המציג את החרדי כ'קורבן מסובסד'. חברים במועדון נהנים מנגישות לרשת עזרה הדדית נדיבה מאד, המעצבת את פעולת הגומלין החברתית שבמודל. הפריון המוגבר מוסבר כפעולת גומלין בי...

המשך קריאה >>

החזון איש: הפוסק, המאמין ומנהיג המהפכה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
בנימין בראון , ספר , האוניברסיטה העברית בירושלים, מאגנס
מונוגרפיה מקיפה על ר' אברהם ישעיהו קרליץ, ה'חזון איש' (1953-1878), שנודע כמי שהתווה את דרכה של היהדות החרדית בתקופה המכרעת שלאחר השואה וקום המדינה, ופיתח את הקו האידאולוגי הפרגמטי: 'התבצרות תרבותית' סביב מוסדות הדת והחינוך. הספר מציג ומנתח את פועלו של החזון איש בכל התחומים שבהם הטביע חותם: קורות חייו בליטא ובארץ ישראל, יסודות השקפתו ואמונתו, פולמוסו עם תנועת המוסר, עמדותיו בעניינים ציבוריים והתמור...

המשך קריאה >>

ארון הספרים של הלמדנות הליטאית ומשמעותו

(מאגר ביבליוגרפי)
בנימין בראון , פרק , אוניברסיטה העברית בירושלים, מאגנס בשיתוף עם סכוליון - מרכז רב תחומי בלימודי היהדות המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל
המאמר סוקר את נושאי הלימוד הישיבתיים הליטאים, והספרות הקשורה להם, בעיקר 'ספרות-העזר' הקטלוגית הישיבתית, שהופיע בדור האחרון ונועדה לסייע לתלמיד להתמצא במפרשי הסוגיה הנלמדת. מה בין 'עיון' ל'בקיאות', ומה התהליכים העיקריים שעברו על המתודה הפרשנית הליטאית לסוגיות התלמוד בדור האחרון. המאמר סוקר גם את השלכותיו של 'ארון הספרים' הישיבתי הליטאי שהתגבש במהלך המאה העשרים, כאשר מצד אחד הוא מצמצם את אופקיו הלמד...

המשך קריאה >>

פוליטיקה ומסורת: אגודת ישראל בפולין 1916-1939

(מאגר ביבליוגרפי)
גרשון בקון , ספר , מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל
הספר עוסק בתולדותיה של 'אגודת ישראל', הארגון העולמי של החרדים שנוסד בשנת 1912. בין שתי מלחמות העולם הפך הסניף הפולני לגדול ולחשוב שבסניפי התנועה, ובתקופה זו פעלה אגודת ישראל בפולין בזירה הארצית וזכתה למעמד בכיר בין המפלגות היהודיות המובילות. המחקר מראה שהמבנה הארגוני והפעילות הפוליטית של 'אגודת ישראל' דומים בהיבטים רבים לאלה של המפלגות החילוניות. עם זאת, היו מגמות ייחודיות שאפיינו את האידיאולוגיה...

המשך קריאה >>

חיקוי ושלילה: אגודת ישראל והתנועה הציונית (1939-1912)

(מאגר ביבליוגרפי)
גרשון בקון , פרק , יד יצחק בן-צבי
הפרק עוסק בהיסטוריה של 'אגודת ישראל', כניגוד הקוטבי לציונות אך גם כמי שאימצה אלמנטים רבים מן התנועה הציונית ומהתנהלותה הפוליטית. הכותב מונה סיבות היסטוריות לחיקוי זה, בוחן את ממדיו ואת אופיו, את גורמי התחרות ואת נסיונות מניעת הסחף במחנה החרדי לכיוון הציונות. אגודת ישראל, תוך הסתייגויות מסוימות, השתתפה בבריתות פוליטיות, בסיעות פרלמנטריות ובקואליציות קהילתיות עם היריב הציוני. יחסי שיתוף מעשיים אלה ה...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע