המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

מרכזיותו של האדמו"ר בהתחדשות החיים המוסיקאליים בחצר ויז'ניץ בבני־ברק 1972-1950

(מאגר ביבליוגרפי)
יעקב מזור , פרק , המכון הישראלי למוסיקה דתית
הפרק עוסק בחסידות ויז'ניץ בבני ברק, אשר שיקמה את עצמה לאחר השואה באמצעות האדמו"ר ר' חיים מאיר הגר, ה'אדמו"ר המוסיקלי' שניגוניו משכו לחצרו את ההמונים. הכותב משרטט קוים לדמותו ולפעילותו המוסיקלית, לשורשיה הרעיוניים, לדרשותיו בשבח הנגינה, ולהקמת המקהלה החסידית כאלמנט חינוכי עם מבט לעתיד. האדמו"ר היה מעורב היטב ברפרטואר, בביצוע, והדריך את החניכים לפעולה מוסיקלית מדוייקת. לצד שימור הניגונים העתיקים, ספ...

המשך קריאה >>

חסידויות בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
הדס חנני , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
ניסיון ראשון מסוגו לערוך מעין לקסיקון אנציקלופדי לחצרות החסידיות בישראל, החל מן הגדולות שבהן: גור, ויז'ניץ, בלז וחב"ד, וכלה בעשרות החצרות הקטנות, לפי פילוח של ארצות מוצא ומסורות מזרח-אירופיות. כמו כן נסקרת הקבוצה החברתית הקרויה 'העדה החרדית' הירושלמית, ועדות-המשנה שלה, נטורי קרתא, תולדות אהרן, ולבסוף - הקבוצות הברסלביות, על מאפייניהן הפוליטיים, החברתיים והתרבותיים.

המשך קריאה >>

מאבקי הירושה בחסידות חב"ד

(מאגר ביבליוגרפי)
אלון דהן , מאמר , ההסתדרות הציונית העולמית
הורשת אדמו"רות הוא ענין מיסטי בעל מעמד מרכזי בתולדות החסידות. אלא שבחסידות חב"ד מסתבר שלמרות מאפייניה הממסדיים והמסורת הארגונית של החצר, אין מנגנוני הורשה ברורים, וכמעט בכל דור התעוררו מחדש מאבקים סביב שאלת ההנהגה. המאמר סוקר את דרך התמנותו של הרבי מנחם מנדל, בין הגרסה הרשמית כפי שבאה לידי ביטוי בחיבור 'ימי מלך', לבין המציאות ההיסטורית שכללה מאבק בינו לבין גיסו ר' שמריה גוראריה. מסתבר כי מה שהכריע...

המשך קריאה >>

תקומת החסידות בארץ ישראל אחרי השואה: משנתו הרעיונית, ההלכתית והחברתית של האדמו"ר ר' יקותיאל יהודה הלברשטם מצאנז-קלויזנבורג

(מאגר ביבליוגרפי)
תמיר גרנות , עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר-אילן
המחקר עוסק בתקומת החסידות והישיבות החסידיות לאחר השואה בארץ ישראל, כאשר במוקד דמותו של האדמו"ר מצאנז, ניצול שואה שהיה פעלתן בולט בתחום שיקום החסידות לאחר השואה. מלבד המונוגרפיה המקיפה על דמות האדמו"ר, הגותו ועמדותיו, בהיבטים כלל חרדיים תורם המחקר רבות להבנת תקומת 'ישיבות החצר' החסידיות, דרכי הלימוד בהן, גיבוש הזהות החסידית והיחס אל הציונות והממסד. שני פרקים נוספים חשובים ביותר: האחד עוסק ביחס החסי...

המשך קריאה >>

מעמד האישה וחינוך הבנות במשנתו של האדמו"ר ר' יקותיאל יהודה הלברשטם מקלויזנבורג־צאנז

(מאגר ביבליוגרפי)
תמיד גרנות , מאמר , מכללת ליפשיץ למורים
המאמר עוסק בסוגיית מעמד האשה בציבור החסידי לאחר השואה, לאור משנתו ופעילותו של הרב הלברשטם האדמו"ר מצאנז. עמדותיו מייצגות קול לא שגרתי העולה משורות המנהיגות החרדית עצמה. עמדותיו מוצגות כויכוח עם עמדות הרב וולדנברג, בעל שו"ת ציץ אליעזר, המבטא את ההשקפה הליטאית, המסתגלת ומתאימה את עצמה למציאות המודרנית. מולה מוצגת גישת האדמו"ר, ההשקפה החסידית-מסורתנית, המדגישה את מרכזיותה של החוויה והמחויבות המסורתית...

המשך קריאה >>

ברסלב: ביבליוגרפיה מוערת

(מאגר ביבליוגרפי)
דודי אסף , ספר , מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל
מפעל ראשון מסוגו בתחום חקר החסידות: מאמץ לרכז את כל כתיבה הרבים והפזורים של חסידות ברסלב, כמו גם את כל הכתיבה המדעית והעיתונאית על החסידות. מעיינות הכתיבה השופעים של ר' נחמן, של תלמידו ר' נתן, ושל חסידי ברסלב בכלל, כמו גם תולדותיה הסוערות של עדה חסידית זו ודיוקנה החברתי המיוחד, בראי הספרות והאמנות, מהיבטים רפואיים ופסיכולוגיים, חברתיים, פולקלוריים ואנתרופולוגיים. הביבליוגרפיה כוללת 1,110 כותרים (נ...

המשך קריאה >>

על דרשה חסידית בלזאית - תשובה למאמרו של מנדל פייקאז'

(מאגר ביבליוגרפי)
נתן אורטנר , מאמר , ההסתדרות הציונית העולמית
מאמר תגובה למאמרו של מנדל פייקאז' (ע"ע 1981), מאת נמען הביקורת הרב נתן אורטנר, מחבר הביוגרפיה על הרבי מבלז ר' אהרן רוקח. הכותב טוען שפייקאז' העלה דברים מחוסר ידיעה שלא באשמתו, אך גם טוען כי בתקופה בה כבר פורסמו מספר ספרים על מחדליהם של מנהיגי ההסתדרות הציונית בכלל ובארץ ישראל בפרט, בכל הנוגע להצלת יהודים בתקופת השואה - ראוי היה לפחות להסתתר מאחורי מסך שתיקה ולא לגעת בפצעים פתוחים. לדבריו ביקש הכות...

המשך קריאה >>

האדמו"ר מצאנז-קלויזנבורג, ממשבר לצמיחה

(מאגר ביבליוגרפי)
בן אוהבי , מאמר , מכללת אורות ישראל
מטרת המאמר להציג נקודות מרכזיות בחייו של האדמו"ר רבי יקותיאל הלברשטאם מצאנז-קלויזנבורג, מן הדמויות המכוננות של החרדיות לאחר השואה. המאמר עומד על מספר עקרונות בהגותו ובהנהגתו הציבורית, וכך נבחן את תהליך "ממשבר לצמיחה" הפרטי שעבר האדמו"ר, כיצד פיתח והעצים תהליך זה גם את קהילתו שייסד הן בארה"ב והן בארץ ישראל. במרכז המאמר: השפעת השואה על פעילותו, בעיקר על הקמת בית החולים 'לניאדו' בנתניה. כמו כן נדונה...

המשך קריאה >>

גזירות פולין ומנוחה ושלווה ליהודי הונגריה בדרשה חסידית בלזאית בינואר 1944 בבודאפשט

(מאגר ביבליוגרפי)
מנדל פייקאז' , מאמר , ההסתדרות הציונית העולמית
מאמר מאת חוקר חסידות, המביא את סיפור הברחתם מן השואה של הרב מבלז ואחיו, וטוען שטרם נעשה חשבון נפש לאומי היסטורי נוקב על פרק הצלה זה. המאמר חושף תעודה ובה דרשת פרידה של אחיו של הרבי, ר' מרדכי מבילגוריי, שנשא בינואר 1944 בבודפשט, שהכילה הבטחות אופטימיות על העתיד לבוא, הבטחות שיתגשמו בזכות הרבי. דרשה זו עמדה בניגוד גמור למה שהשתקף אז מן העיתונות על השבר הגדול העומד לבוא. הדרשן מרגיע את הקהל שהרבי לא...

המשך קריאה >>

הרבנית מסטרופקוב על הבטחת הרבי מבלז ושתי השקפות סותרות על לקח הגזירות

(מאגר ביבליוגרפי)
מנדל פייקאז' , מאמר , ההסתדרות הציונית העולמית
המאמר מביא תעודות בדבר ויכוח נוקב בקהל החרדים בהונגריה בעניין השואה הממשמשת ובאה. אחת מהן מכילה את דבריה של הרבנית מסטרופקוב, שזעקה על השעה המרה שהאדמו"רים לא חזו אותה ולא עוד אלא שהצילו את עצמם. המאמר משחזר את הפרשה כולה, כולל האירוע בו היתה מעורבת הרבנית, ומתוך זה דן בשנית בסוגיית הצלת הרבי מבלז מן השואה בעוד אחיו דורש דרשת הרגעה בפני הציבור ערב הגעת הנאצים להונגריה. גם עניינו של הרב יששכר טייכט...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע