המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

השסע הדתי-חילוני בעיני המנהיגים ומעצבי דעת קהל בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
לורה (אהבה) זרמבסקי , נייר עמדה , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
המחקר חושף מדרג של משתנים התורמים לשסע הדתי-חילוני כפי שהוא מצטייר בעיני מנהיגים ומעצבי דעת קהל בישראל. גורמי היסוד המגבירים את תחושת הניכור והניגוד שבין הציבור הדתי לזה החילוני הם פחד, אי-ביטחון גובר בתוך הקהילות, ירידה בתחושת השיתוף והתעצמות ההתבדלות של צבורים זה מזה. גורמים אלה אינם בולטים על פני השטח באינטראקציה השוטפת שבין דתיים לחילונים, אולם הם הבסיס לשסע. מקור החשש שונה בקהילות השונות: החר...

המשך קריאה >>

הסרת הקסם מהאהבה הרומנטית והשבתו לחיק המשפחה: ספרי הדרכה דתיים לזוגיות בהתמודדות עם "אתגרי תרבות המערב"

(מאגר ביבליוגרפי)
ארי אנגלברג ונורית נוביס-דויטש , מאמר , אוניברסיטת תל-אביב, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
ספרי הדרכה דתיים וחרדיים לזוגיות זוכים בעשורים האחרונים לפופולריות רבה. הכותבות ערכו ניתוח של עשרים ספרי הדרכה, לבחון כיצד מתמודדים מחבריהם עם האתגר הכפול של הצגת המשפחה הדתית כעדיפה על פני החילונית. זאת לצד הדרכת הזוגות הדתיים בהתמודדות עם קשיים הנובעים בין היתר מהפנמת ערכים פמיניסטיים, רומנטיים ופסיכולוגיים המאפיינים את התרבות הכללית. מממצאי המחקר: לכל הספרים משותפת דחיית האהבה הרומנטית כמקסם שו...

המשך קריאה >>

היבטים של המתח הדתי-חילוני בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
לורה (אהבה) זרמבסקי , ספר , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
מחקר המשך לזה שהופיע בשנת 2002 במכון פלורסהיימר, תחת הכותרת "השסע הדתי-חילוני בעיני המנהיגים ומעצבי דעת קהל בישראל". פרי מחקר מדעי וראיונות נוספים עם מנהיגים, בנסיון להעמיק את ההבנה של ההיבטים שהוצגו במחקר הראשון באמצעות ניתוח היסטורי. מחקר זה בוחן את הגורמים שביסוד השסע – הן של משתנים חיצוניים והן של סוגיות ספציפיות, ומעלה המלצות של חלופות מדיניות. למרות שחלופות אלה מתבססות על הצעות המנהיגים, הן...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע