המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

האוכלוסיה החרדית והרשות המקומית (חלק ב'): השפעת הרכב האוכלוסיה בירושלים על תקציב העיריה

(פרסומי המרכז)
ההכנסה הנמוכה של המשפחה החרדית הממוצעת מזכה אותה בהטבות רבות, אך לעומת זאת גביית המס מן האוכלוסייה החרדית קטנה יחסית בהשוואה לשאר האוכלוסייה, בשל ההכנסה הכספית הנמוכה של משפחות חרדיות רבות. למצב עניינים זה שתי השלכות על התקציב במישור המקומי. מחקר זה ממשיך את חלקו הראשון, ובו עוסק המחבר בנתונים שהתקבלו מעיריית ירושלים בדבר הכנסות מארנונה למגורים לשנת 1995.  ההכנסה הנמוכה של המשפחה החרדית הממוצעת...

המשך קריאה >>

דפוסי מגורים באוכלוסיה החרדית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
הדס חנני , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
מאמר מפורט ומקיף, המבוסס על פרק בעבודת הדוקטורט של חנני, בהנחיית פרופ' עוז אלמוג. נסקרים בו מאפיינים רבים ומפורטים של בנייני המגורים החרדיים, בהמשך מוצגת סקירה מפורטת ומעניינת על פנים הדירה החרדית והפונקציות השונות הייחודיות לה, על ה'באלבוסטע' החרדית, דפוסי הנקיון של הדירה ושל היושבים בה, וכן עיצוב הדירה ופרמטרים נוספים המלמדים על תהליכים ותמורות תרבותיות בחברה החרדית.

המשך קריאה >>

דפוסי קניית דירה באוכלוסיה החרדית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
הדס חנני , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
פרק מתוך עבודת הדוקטור של הדס חנני, העוסק בדפוסי קנית דירות מגורים במגזר החרדי. הפרק פותח במבוא תיאורטי בדבר תפיסת המגורים החרדית, עובר לסקירת ריכוזי האוכלוסיה החרדית בישראל, התערבות ההנהגה החרדית בסחר החופשי בנדל"ן בישראל, מחירי הדירות, צורות הפרסום והשיווק, גורמי בחירת מקום המגורים, ועד לתהליך קניית הדירה ודרכי המימון תוך הבחנה בין המגזר החסידי למגזר הליטאי. כמו כן נסקר שוק השכירות, ודפוסי מעבר...

המשך קריאה >>

זרמים וקבוצות משנה באוכלוסיה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
הדס חנני , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
מאמר מפורט ואינפורמטיבי על הזרמים המרכיבים את החברה החרדית בישראל: ליטאים, חסידים, ספרדים, וקבוצות משנה נוספות על פי חתכים סוציולוגיים, אידיאולוגיים, וארצות מוצא. כל מגזר זוכה לפירוט רב, מהיבט היסטורי, אידיאולוגי, חברתי, מוסדי, פוליטי, ופרטי לבוש אופייניים.

המשך קריאה >>

פנומנולוגיה של הפרעות נפשיות באוכלוסיה חרדית שנחשפה לטפול צבורי

(מאגר ביבליוגרפי)
לאה וייל , עבודת דוקטור , האוניברסיטה העברית בירושלים
מחקר חלוצי ומקיף על החברה החרדית של שנות השמונים, בהיבטים של היחס להפרעות נפשיות בקהילה, (בהדרכתם של יורם בילו ומרדכי רוטנברג). שיטת המחקר – פנומנולוגית, שדה המחקר – מרפאה לבריאות הנפש שבאזור היעד שלה קיימים ריכוזים של אוכלוסייה חרדית. נבדקו 69 מרואיינים חרדים בראיונות פתוחים שהתמקדו באפיון המטופל, במסלול הטיפולי, ביחסי הגומלין בינו לבין הקהילה, ובהשפעות תרבותיות דתיות הבאות לביטוי בתפיסת הנבדקים...

המשך קריאה >>

האוכלוסיה החרדית בירושלים וצרכיה הפיזיים – דו"ח מוקדם

(מאגר ביבליוגרפי)
אביה השמשוני , דוח מחקר , המשרד לתוכנית אב בירושלים
ככל הנראה הדוח הרשמי המוקדם ביותר על האוכלוסיה החרדית בירושלים, מפברואר 1966, בזמן שהעיר היתה עדיין מחולקת, אך נבנתה 'תוכנית אב' לאסטרטגיה ארכיטקטונית ומרחבית. הדוח מבוסס על 17 ראיונות פתוחים של חרדים ודתיים בירושלים ללא אבחנה ביניהם, בהתייחס לפונקציות הבאות: ייצור-שיווק וצריכה, סוציאליזציה, בקרה חברתית, שיתוף חברתי ועזרה הדדית. הנתונים מלמדים על דרכי התארגנות החרדים למגורים יחד, בין בשכונות נפרדו...

המשך קריאה >>

הנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
המועצה להשכלה גבוהה , דוח מחקר , המועצה להשכלה גבוהה - הוועדה לתכנון ולתקצוב
מחקר המרכז את כלל הנתונים ואת המודל שגובש סביבם, בכל הנוגע לשילוב האוכלוסיה החרדית במוסדות להשכלה גבוהה. איסוף הנתונים כלל ביקורים במוסדות הפועלים, פגישות עם סטודנטים חרדיים, הבנת החסמים ובחינה מעמיקה של האתגרים. לאור זאת גובשה תוכנית פעולה והוכן מודל תקציבי, להנגשת ההשכלה הגבוהה לחרדים. כמו כן סוקר המסמך את התוכניות הממשלתיות הקיימות (2011), גרפים ובהם נתונים אודות מספר הסטודנטים לפי מוסדות, לפי...

המשך קריאה >>

"מפת דרכים" - לתוכנית לאומית להאצת שילוב האוכלוסיה החרדית בכלכלה הישראלית

(מאגר ביבליוגרפי)
ראובן גל ואיליה זטקובסקי , מזכר , הטכניון, מוסד שמואל נאמן
תוכנית עבודה לפרויקטים אפשריים, סקרים ומעקבים מומלצים וקווי מדיניות נדרשים. המסמך מבוסס על תוכנית "ישראל 228 – חזון ואסטרטגיה כלכלית-חברתית בעולם גלובלי", וכן על עבודות מחקר וראיונות עם מגוון מומחים בתחום. "מפת הדרכים" משרטטת מכלול פעולות שמטרתן להאיץ את שילובה של האוכלוסיה החרדית במעגל התעסוקה הרחב, ולשפר את מצבה הכלכלי מבלי לפגוע באופייה המיוחד, וזאת בשלושה נתיבים עיקריים: חיבור הציבור החרדי לגו...

המשך קריאה >>

הפן הכלכלי של הנישואין באוכלוסיה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
חנן אלפר ועוז אלמוג , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
כמעט ואין עוד נושא חברתי שנדון, נלעס ונטחן עד דק כמו הוצאות החתונה הכבדות המקובלות במגזר החרדי. העיתונות החרדית שפכה על הנושא נהרות של דיו, רבנים ניסו לעצור את הסחף, וגם האנשים הפשוטים ברחוב דשים בו בלי סוף. עם זאת עבור משפחות רבות במגזר מדובר "במכה שאין לה פתרון". ערך זה במדריך עוסק בהוצאות הסטנדרטיות המקובלות, בתקנות השונות ובגמ"חים השונים, וכן סוקר את השיח הפנים חרדי אודותיהן, ומנסה לענות על הש...

המשך קריאה >>

דפוסי חיסכון והשקעה באוכלוסיה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
חנן אלפר ועוז אלמוג , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
המאמר מפרט את סוגי ההשקעה והחיסכון במגזר החרדי בעיקר סביב נישואי הילדים וההשקעות שסביב ענין זה. תחומי הנדל"ן, הבנקים, 'היתר עיסקה', הפרוייקטים השונים, וכן הכלכלה במדיה החרדית. כמו כן נסקרות דעות רבנים בתחום זה, השקעות כושלות מפורסמות שהפילו רבים בפח, משכנתא, ועוד. המחקר מבוסס על ראיונות עם חרדים וחרדיות שלא נחשפו בשמם המלא, מטעמים מובנים.

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע