המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

חינוך בנות: בין מסורתיות למודרנה

(מאגר ביבליוגרפי)
חיה דקל , עבודת גמר , האוניברסיטה העברית בירושלים, בית הספר לחינוך
מחקר השוואתי בין רשתות החינוך השונות לבנות בחברה האורתודוקסית בישראל. העבודה מתמקדת בזרם החינוכי החרדי לבנות "בית יעקב", תוך השוואה לזרם הציוני-דתי ומוסדות ה'אולפנה' שלו. למרות השוני בתפיסת העולם ובגישה החינוכית, שני הזרמים הללו נתפסים כיחידות מקבילות המתרגמות את הזהות הייחודית ואת המציאות לאינטרסים המשרתים את תפיסת עולמם. המחקר פותח בסקירה היסטורית של חינוך הבנות בחברה האורתודוקסית באירופה, את יי...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע