המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

בין בינוניות למצוינות: החשש וההכרח בדירוג ואומדן הישגים בעולם התורה החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
יוחאי חקק , פרק , אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הפרק עוסק ביחסה המיוחד של החברה החרדית לשאלות של דירוג ומדידת בני אדם והישגיהם. בעוד שבתרבות המערבית גוברת מגמת המדידה ומדרגי התנהגויות, הישגים וקבוצות אוכלוסיה, הרי שהחברה החרדית מסויגת ביחס למגמות אלה. הסיבה: השפעת הדירוג על יצירת היררכיה חדשה, ממנה מבקשת החברה החרדית להמנע. הכותב סוקר את השיח החינוכי החרדי המתאר את אופיים הבלתי מוגבל של המשאבים הרוחניים, וחוסר היכולת האנושית לאמוד הישגים בעולמו...

המשך קריאה >>

זיהוי, גבולות וממדי האוכלוסיה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
עוז אלמוג והדס חנני , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
מאמר יסודי הבודק את הגדרת המונח 'חרדים', מבחינה לשונית, היסטורית, גבולותיו החברתיים, כמו גם קשיים מתודיים בתחולתו על קבוצות שונות, קשיי האומדן וקצב הגידול. נסקרים גם חוקרים שונים ותפיסות מחקריות השונות זו מזו בסוגיה טרמינולוגית חברתית זו. לבסוף מנסים הכותבים לשרטט קוי גבול משלהם למונח זה.

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע