המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

גיוס בחורי הישיבות : בין דילמת השפיטות לדילמת האזרחות

(מאגר ביבליוגרפי)
דפנה ברק-ארז , מאמר , אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למשפטים
המאמר עוקב אחר ההתדיינות בחובת השירות של בחורי הישיבות, במטרה לבחון באיזה אופן התמודד בית המשפט עם אתגר זה, וכיצד, אם בכלל, השפיעו התמורות שחלו בתחום השפיטות על התפתחותו של הדיון בתפיסת האזרחות. המאמר מתקדם במקביל לאורכם של שני צירים: האחד מתמקד בהיקפן של חובות השירות בצבא מבחינת הזיקה שבין השירות הצבאי לתפיסת האזרחות הנוהגת בישראל, והאחר עוסק בהשלכותיה של פסיקת בג"ץ בנושא על עיצוב גבולותיה של ההת...

המשך קריאה >>

יסוד משותף של אזרחות (?): תפיסות האזרחות של "קבוצת הליבה" כלפי שלוש קבוצות מיעוט

(מאגר ביבליוגרפי)
גל אריאלי , פרק , עם עובד
מחקר הבוחן את עמדותיה של חברת הרוב בישראל כלפי טיב אזרחותם של קבוצות המיעוט: החרדית, הרוסית שאינה יהודית, והערבית. הנבדקים: 550 ישראלים יהודים שאינם חרדים המשתייכים בזהותם ל'קבוצת ליבה' בחברה הישראלית, שהשתתפו בסקר טלפוני אשר בחן את עמדותיהם כלפי תפיסת הזכויות והחובות האזרחיות החלות כלפי המיעוט הערבי, החרדי, והרוסי שאינו יהודי בישראל. מממצאי המחקר: בכל הקשור להקצאת זכויות, הנבדקים דיווחו על תמיכה...

המשך קריאה >>

Fundamentalist Citizenship: The Haredi Challenge

(מאגר ביבליוגרפי)
Nurit Stadler , מאמר
מאמר המתחקה אחר התמרות שחלו בשנים האחרונות בשאלת זיקתה של החברה החרדית למרחב הציבורי והאזרחי בישראל. התחקות זו, הנעשית לאור המתח שבין 'פונדמנטליזם' ו'אזרחות', מתממשת במסגרת בחינתם של שלשה התפתחויות מקבילות המיוחסות לחברה החרדית: (1) עלייה במגמת הזדהותה של החברה החרדית עם צה"ל, חרף הסתייגותה החריפה מנטילת חלק אקטיבי בשירת הצבאי; (2) תרומתה של החברה החרדית למדיניות הרווחה הכושלת בישראל במסגרת פועלם...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע