המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

שימוש במחשב במגזר החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
אסף מלחי , מסמך מידע , משרד התמ"ת - מנהל מחקר וכלכלה
המסמך נועד להציג נתונים עדכניים אודות מידת תפוצתם של מחשבים ביתיים בקרב המגזר החרדי, בהשוואה למגזרי אוכלוסייה אחרים בישראל, וכן את מאפייני השימוש השונים של נשים וגברים חרדים במדיום חדשני זה. המחקר מבוסס על נתוני סקר חברתי בשנים 2002-2007, ומפלח את דפוסי השימוש ואת יעדיו לפי תחומים שונים. מן הסקר עולה כי דפוסי השימוש משקפים במידה רבה את האמביוולנטיות הקיימת בקרב קהילות חרדיות שונות כלפי השימוש במחש...

המשך קריאה >>

להיות לרגע איש העולם הגדול

(מאגר ביבליוגרפי)
יפעת ליבוביץ , מאמר , הסתדרות המורים בישראל
מחקר אודות בני הנוער החרדי המשתמשים באינטרנט. נערכו ראיונות עם 8 בני נוער חרדיים, בנים ובנות, שבבית הוריהם יש מחשב עם אינטרנט, והם אינם מסתירים מהוריהם את גלישתם. ממצא בולט: בקרב בני הנוער החרדים, אולי יותר מאשר בקרב בני הנוער חילוניים, האינטרנט נועד לכאורה לתת מענה לסיפוקים שהם מתקשים לקבל בדרכים אחרות, בגלל היקף האיסורים. אצל שישה מתוך שמונת המרואיינים נמצא, כי השימוש באינטרנט נועד לענות על צרכי...

המשך קריאה >>

עידן המידע והזהות החרדית הדתית

(מאגר ביבליוגרפי)
יואל כהן , מאמר , אוניברסיטת תל-אביב, המכון לחקר העיתונות והתקשורת היהודית
המאמר בודק את שאלת יחס החברה החרדית אל השינויים הטכנולוגיים בתקשורת ההמונים, מן העיתונות ועד מחשבים, תוך שמירת זהות הגטו התרבותי שלה. נסקרות תגובות החרדים על שינויים בתקשורת, כולל יצירת תקשורת חרדית חלופית, אופני החשיפה לתקשורת, תגובות רבנים, והשפעות על קבוצות אחרות, בעיקר הקבוצה החרד"לית. מסקנת המאמר שהרבנים הפסידו במאבק על שליטה ממוסדת, עם זאת המאפיין הבסיסי של הגטו ממשיך להתקיים, תוך כדי שהרבני...

המשך קריאה >>

התקשורת הדתית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
יואל כהן , פרק , המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון
פרק הדן בתקשורת ובחשיפה לתקשורת בקרב המגזר החרדי והדתי-לאומי. המאמר מכיל נתוני אמת לשנת 2012 בדבר תפוצת העיתונים החרדיים, השבועונים והיומונים, כמו גם נתוני קריאת עיתונים באמצע השבוע ובסופי שבוע, הבדלים בין גברים לנשים בענין זה, חשיפה לרדיו, חשיפה לאינטרנט על פי חתכי גילאים ופילוחי פרסום. כמו כן הוא סוקר את הנושאים העיקריים שהעסיקו את התקשורת החרדית בשנה זו, וכן את 'מלחמות התרבות' שניהלה התקשורת הח...

המשך קריאה >>

שתחברנו בשלום, ותגלשנו לשלום

(מאגר ביבליוגרפי)
אלי הכהן , מאמר , הסתדרות המורים בישראל
מאמר הבוחן את דפוסי הגלישה באינטרנט במחוזות הדתיים והחרדיים, נכון לשנת 2003, כאשר רשת האינטרנט בארץ עשתה את צעדיה הראשונים ונודעו נתונים ראשוניים בדבר דפוסי ההתחברות והגלישה של החברה החרדית באינטרנט. המאמר סוקר את האתרים החרדיים, שפתחו לראשונה דיונים פתוחים פנים-מגזריים כמו גם במה להפצת רכילות מגזרית, את דעות הרבנים כנגד האינטרנט, וגם את המקרים בהם נעזרים החרדים באינטרנט, לצרכי הפצת דת או פרנסה. ל...

המשך קריאה >>

החרדים והאינטרנט

(מאגר ביבליוגרפי)
נרי הורוביץ , מאמר , ההסתדרות הציונית
האינטרנט כתופעה חדשה מהווה איום קשה על חברת הלומדים במדינת ישראל. המאמר סוקר את ראשית חדירת האינטרנט לחברה החרדית בראשית שנות האלפיים. הוא פותח בהתמודדות ההיסטורית של החברה החרדית עם הטכנולוגיה, בנושאים רגישים של תחבורה, רפואה ותקשורת, וכיצד לא תמיד ניתן היה להסביר פריצות דרך מדעות במונחי 'נפלאות הבורא'. את הפולמוס נגד האינטרנט יש להבין על רקע פולמוסים קודמים, נגד הטלויזיה והרדיו, התקליטורים, משחק...

המשך קריאה >>

אינטרנט לציבור הדתי: דילמות ואתגרים

(מאגר ביבליוגרפי)
רועי גולדשמידט , נייר עמדה , הכנסת - מרכז המחקר והמידע
המסמך נכתב לקראת דיון בוועדת המדע והטכנולוגיה בנושא התפתחות ערוצי תוכן למגזר הדתי באינטרנט. המסמך מציג רקע כללי על האינטרנט, מידע על התפתחותם של ערוצי תוכן לציבור הדתי וגישות שונות בקרב ציבור זה בנוגע לשימוש באינטרנט. נוסף על כך, מוצגים בו נתונים על שיעור החדירה של האינטרנט לבתים דתיים, מסורתיים וחילוניים. המאמר כולל עמדות רבנים, דרכי פתרון, וגישות שונות לסינון הגלישה הנובעות מעמדות דתיות וחינוכיו...

המשך קריאה >>

קול קורא במדבר: השקפת עולם ישיבתית עכשווית

(מאגר ביבליוגרפי)
שמואל אורבך , ספר , הוצאת המחבר
ספר הסברה חרדי ישיבתי ליטאי, שנולד מתוך פעילות ההסברה של מחנות הקיץ של 'תנועת בני תורה'. המחבר מתייחס באופן ישיר לסוגיות הבוערות ביותר שעל סדר יומו של בחור הישיבה הליטאי מול המציאות הישראלית. בין השאר עוסק הספר ביחס לגוי, לדתיים לאומיים, לחסידות ברסלב, לאינטרנט, לאסלאם העכשווי, ליאיר לפיד, לחיים אמסלם, ועוסק גם בענין השואה ובסוגיות היסטוריות אחרות המצויות בעימות רעיוני בין החרדיות לבין החילוניות....

המשך קריאה >>

ממרחק תביא לחמה

(כתב עת לחקר החברה החרדית)
מכון שלום הרטמן siachgilboa@gmail.com כיצד נשים חרדיות היוצאות לעבוד בארגוני הייטק מתמודדות עם הימצאותן בין שני קטבים- ההתקרבות למודרניות אל מול שמרנות דתית, הגנה על הגחלת וציוויונן הדתי? תקציר  תופעת יציאתן של נשים חרדיות לעבודה בארגוני הייטק ישראליים, היא חלק משינוי נרחב בדפוסי התעסוקה של נשים חרדיות בישראל. מחקר זה מתאר את דרכי ההתמודדות של נשים אלו עם המתח השורר בין שני קטבים: היפתחות ל...

המשך קריאה >>

טכנולוגיה מתורבתת: אינטרנט ופונדמנטליזם דתי

(מאגר ביבליוגרפי)
קרין ברזילי-נהון וגד ברזילי , מאמר , איגוד האינטרנט הישראלי ISOC-IL
מחקר ראשוני ומקיף על המפגש בין ה-IT (טכנולוגיות מידע חדשניות) לבין הפונדמנטליזם הדתי של היהדות החרדית בישראל. המאמר מבקש להעמיק בשאלה כיצד ניתן ליישב את הסתירות בין המשמעת החברתית והחופש האישי המוגבל, שקיימים בקהילות הפונדמנטליות הדתיות, לבין טכנולוגיות הטלקומוניקציה המודרניות, שהן נתפסות כחילוניות. החוקרים מנתחים את ארבעת 'ממדי המתיחות' שבין הפונדמנטליזם הדתי לבין האינטרנט: היררכיה, פאטריארכיה, מ...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע