המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

צמיחתה של תופעת הגדולים

(מאגר ביבליוגרפי)
שאול שטמפפר , מאמר בתוך ספר , מאגנס
אחד ממאפייני העת החדשה היא עלייה בחשיבותם של ה'גדולים'. הגדולים הם מנהיגים בזכות אישיותם ולא בזכות משרותיהם. השינויים המהירים בעת החדשה הם שאיפשרו לפוטנציאל שלהם להתממש במלואו כגדולים. 

המשך קריאה >>

מדינת ישראל - הישגיה ומחדליה (היהדות החרדית)

(מאגר ביבליוגרפי)
יעקב כ"ץ , פרק , מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל
מאמר מאת ההיסטוריון פרופ' יעקב כ"ץ, המתייחס לתופעת החרדיות בתוך מכלול מחדליה של מדינת ישראל. הכותב מבקר את התנכרותם למדינה ואת הסדר 'תורתו אומנותו', כתופעות חדשות שאינן המשכיות ליהדות מזרח אירופה אשר החרדיות טוענת להוות המשך לה. יהדות מזרח אירופה בכל תקופותיה מילאה תפקידים כלכליים בחברה שקרבה שכנה, ולעומת זאת החרדיות מחילה את 'תורתו אומנותו' ללא הבחנה על כל מי שנולד במחיצתה. בתחום החינוך: חכמים הז...

המשך קריאה >>

החרדיות המשתררת: תוצר של ישראל החילונית

(מאגר ביבליוגרפי)
יוסף דן , מאמר , עם עובד
מאמר המבקש לערער את המוסכמה כי החרדים מייצגים את היהדות המסורתית האותנטית, ולהסביר כי אינה אלא פרי מובהק של החלטות מדיניות ותרבותיות של הרוב החילוני במדינת ישראל. הכותב מבקש להציע גישה היסטורית בלבד, ולהמנע מדיון תיאולוגי בדבר תוכנה של היהדות. לדבריו, כל המאפיינים של דת ישראל ההיסטורית אינם נחלתם של החרדים בלבד. במונח 'השתררות' מבקש המאמר להצביע על העובדה כי החברות היהודיות המסורתיות לא הטילו מרות...

המשך קריאה >>

חינוך יסודי לבנות חרדיות

(מאגר ביבליוגרפי)
תמר אלמוג וחנן אלפר , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
המאמר עוסק בבתי הספר היסודיים לבנות חרדיות, החל ממקורותיו של 'בית יעקב' במזרח אירופה, ועד לימינו. המאמר מפלח את רשתות החינוך השונות לבנות, הכללים, הנהלים, דרכי החינוך ונקודות ציון נוספות בלמידה בבית הספר, בהתאם לכיתות השונות, מן הנמוכות אל הגבוהות ואל ההרשמה ל'סמינרים'.

המשך קריאה >>

כלכלה, דת וזהות : הקהילה הליטאית בירושלים ובלונדון

(מאגר ביבליוגרפי)
שלומית פלינט , מאמר , האוניברסיטה העברית בירושלים, רסלינג -המרכז להיסטוריה גרמנית על שם ר. קבנר
המאמר סוקר את 'קו התיחום' בין החובות ההלכתיות לבין המציאות שבה הן מיושמות, תוך מתח קיומי המאיים על שימור הקהילה. הבחירה בזרם הליטאי נעשתה כיון שהוא נחשב לזרם ההומוגני הרחב ביותר, והשפעתו רבה. תחרות בין קבוצות תוך התפתחות דתית יוצרת זהות, והמאמר סוקר את התפתחותה והבנייתה של הזהות הקבוצתית הליטאית בירושלים, תוך סקירת המנגנונים החברתיים, הארגוניים והמרחביים המרכיבים אותה. בלונדון לעומת זאת מתקיימים מ...

המשך קריאה >>

בסתר רעם - הלכה, הגות ומנהיגות בימי השואה

(מאגר ביבליוגרפי)
אסתר פרבשטיין , ספר , מוסד הרב קוק
ספר מחקרי היסטורי חרדי על סוגיות מימי השואה. בין הסוגיות בהן עוסק הספר: טיפולם של רבנים בנושאי הצלה כאשר הגיע אליהם המידע על שמתרחש באירופה, שאלות הלכתיות שנשאלו בימי השואה, מצב המשפחה ופתרונות הלכתיים למניעת עגינות, תפילות והגות שהתחברו במחנות ועוד. אך הסוגיה הבולטת ביותר שפרסמה ספר זה היא הנסיון להציע לראשונה גרסה מחקרית חרדית לנושא הצלתם של האדמו"רים מגור, בלז וסאטמר, בעודם מותירים את חסידיהם ו...

המשך קריאה >>

אורתודוקסיה בעולם החדש

(מאגר ביבליוגרפי)
קימי קפלן , ספר , מרכז זלמן שז"ר לתולדות ישראל
ספר העוסק באורתודוקסיה האמריקנית והתגבשותה, בתולדות חייהם ובדרשותיהם של רבנים ודרשנים אשר היגרו ממזרח אירופה לאמריקה בתקופת ההגירה הגדולה (1924-1881). הדרשה בבית הכנסת הייתה חלק חשוב ומרכזי בחיי הדת של יהודי אמריקה, שכן היא עסקה בפרשנות למציאות החדשה, לאור המקורות המסורתיים. הספר דן בשורה של נושאים הנוגעים למציאות החיים במזרח אירופה ובאמריקה, ולדימוייה של מציאות זו, בפעילתם הציונית ובתחזיתם הפסימי...

המשך קריאה >>

אורתודוקסיה וחרדיות באמריקה ובישראל : היבטים היסטוריים-השוואתיים

(מאגר ביבליוגרפי)
קימי קפלן , פרק , משכל
כל קהילה חרדית הפנימה דברים שונים מסביבתה הגיאוגרפית, הפוליטית, החברתית, התרבותית, הכלכלית והדתית. המאמר מבקש לפתח את המודעות המחקרית לשונות הרבה שבין המחנות האורתודוקסי והחרדי שבאמריקה, ובין החרדים שבישראל. זאת באמצעות כמה היבטים כלליים וראשוניים לבחינת ההשפעות הסביבתיות על האורתודוקסיה באמריקה, בארץ ישראל ובמדינת ישראל, החל מסוף המאה ה-19, ועל החיים החרדיים במדינות אלה במחצית השניה של המאה העשרי...

המשך קריאה >>

ביקורת על ספרו של מנחם פרידמן 'חברה במשבר לגיטמציה'

(מאגר ביבליוגרפי)
יוסף שלמון , ביקורת , החברה ההיסטורית הישראלית
הכותב מניח את הספר בתוך הקשר היסטוריוגרפי של כתיבה מחקרית אודות הישוב הישן החרדי בירושלים, תוך כדי שהוא מערער על כמה מתפיסות היסוד של פרידמן, בראשן: קביעתו שישיבות הישוב הישן לא הצליחו להנפיק מתוכן גדולי תורה. את כשלונו של הישוב הישן וגסיסתו בסוף התקופה העות'מנית הוא מייחס לשינוי הערכין ביהדות אירופה, שלא תמכה עוד בלומדי תורה בארץ ישראל. לצד זאת הכותב משבח את ניתוחו הכלכלי של פרידמן כלפי הישוב היש...

המשך קריאה >>

שותפויות מוזרות: התנועה הריווזיוניסטית ואגודת ישראל בתקופת השואה

(מאגר ביבליוגרפי)
יהודית תידור-באומל , מאמר , אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המרכז למורשת בן-גוריון
המאמר דן במניעים להיווצרותן של כמה שותפויות נקודתיות בין התנועה הרוויזיוניסטית לבין אגו"י בשנות המלחמה ומעט לפניה, במקומות שונים בעולם ובתקופות שונות. קשה להעלות על הדעת ברית פחות טבעית מברית זו, שנכרתה בין מפלגה ציונית למפלגה שהיא בעיקרה אנטי– ציונית; בין מפלגה שחרתה על דגלה את ססמת עלייתם ארצה של המוני יהודים, לבין זו שבמקרה הטוב ראתה בעלייה ארצה עניין הנתון לשיקולו של היחיד; בין מפלגה שראתה בעצ...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע