המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

SHAS The Sephardi Torah Guardians and their Construction of the New Jewish Israeli Identity

(מאגר ביבליוגרפי)
Tilde Rosner , עבודת גמר , Universitetet i Oslo, Institutt for kulturstudier
עבודת גמר המבקשת לאתגר את תפיסת המחקר הנוכחית אודות אפיונה של ש"ס כתנועה ומפלגה חרדית ספרדית. מאז הקמתה בשנת 1983 פעלה ש"ס לקידום זהותם התורנית והמסורתית של בני עדות המזרח אגב הקמתה של מערכת חינוך מקיפה המזוהה כ'אל המעיין'. המחקרים השונים שנעשו בנידון נטו לראות בתנועה ש"ס את מקבילתה הספרדית של היהדות החרדית האשכנזית. יחד עם זאת, מחבר העבודה מבקש לאתגר את התפיסה המחקרית השלטת בטענו כי בחינת הפרמטרי...

המשך קריאה >>

Government Allocations to the Ultra-Orthodox (Haredi) Sector in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Shlomo Swirski וEtty Konor , נייר עמדה , Adva Center
נייר עמדה מטעם מכון אדווה לבירור הקצאת התקציבים הממוענים למגזר החרדי מטעם מקורות ממשלתיים שונים. הודות לכוחם הפוליטי הלא פרופורציונאלי של ש"ס ו'יהדות התורה' מצליחות מפלגות אלו, לטענת נייר העמדה, להביא להקצאתם של תקציבים מוגדלים לטובת החברה החרדית הודות לארבעה ערוצים ממשלתיים המזוהים עם: (1) משרד הדתות, (2) משרד החינוך, (3) משרד הרווחה ו(4) משרד השיכון והבינוי. כחלק משירותיו של משרד הדתות מוענקות ק...

המשך קריאה >>

State and Religion: Funding of Religious Institutions - The Case of Israel in Comparative Perspective

(מאגר ביבליוגרפי)
Shimon Shetreet , מאמר
המאמר מבקש לבחון את תקצובה של מערכות החינוך החרדי בישראל תוך התמקדות במוסדות 'אל המעיין', המזוהים עם תנועת ש"ס, ובמוסדותיו של 'החינוך העצמאי', המזוהים עם 'אגודת ישראל'. בחינה זו מתבצעת תוך התייחסות רחבה יותר לשאלת יחסי דת ומדינה, בכלל, ובזו המיושמת בישראל, בפרט. במסגרת התייחסות זו נבחנות הן מידת ההתערבות הנדרשת מצידה של הממשלה בחברות דתיות ובתכנים המיושמים במסגרותיה החינוכיות והן אופן התנאתו של תק...

המשך קריאה >>

The Opening of the Haredi Educational System to the Secular

(מאגר ביבליוגרפי)
Eliav Taub , מאמר
המאמר בוחן את התמורות שחלו בקרב מערכת החינוך החרדי בעשורים האחרונים של המאה ה-20. תמורות אלו, שהובילו לגידולם המשמעותי של מוסדות החינוך החרדיים, התאפיינו בהרחבת גבולותיה של מערכת החינוך החרדי במסגרת קליטתם של תלמידים בעלי רקע לא חרדי ואף חילוני. השלכותיה של הכלה זו באו לידי ביטוי בשני מישורים מרכזים: (1) גידול של עשרות אחוזים במספר התלמידים הרשומים במוסדות אלה, תוך הגדלת תקציב החינוך הממוען למערכת...

המשך קריאה >>

The Synagogue as Civil Society, or How We Can Understand the Shas Party

(מאגר ביבליוגרפי)
Omar Kamil , מאמר
המאמר מתחקה אחר מעמדה הפוליטי והחברתי של תנועת ש"ס בעשורים האחרונים תוך בחינת תרומתם של המתחים העדתיים בישראל להתגבשותה של המפלגה. עד להקמתה של ש"ס בשנת 1984 נאלצה החברה הספרדית בישראל להצביע עבור מפלגות, דתיות או חילוניות, שזוהו בעיקר עם החברה האשכנזית. היעדרותה של מפלגה בעלת צביון עדתי מזרחי הביא להזנחת צרכיה של החברה הספרדית, לרבות ההתעלמות ממעמדה הסוציו-אקונומי הנמוך. מטרת הקמת של מפלגת ש"ס הי...

המשך קריאה >>

Budgeting for Ultra-Orthodox Education—The Failure of Ultra-Orthodox Politics, 1996–2006

(מאגר ביבליוגרפי)
Hadar Lipshits , מאמר
תפיסה הרווחת בקרב החברה הישראלית תולה את תקציבה של מערכת החינוך החרדי במידת מעורבותן של המפלגות החרדיות בממשלות השונות. מאמר זה מבקש לערער על תפיסה זו תוך שאיפתו להצביע על קיומו של יחס הפוך: ככל שמידת מעורבותן הפוליטית של מפלגות חרדיות גדולה יותר כך פוחת שיעור התקציב לו זכאים מוסדות החינוך החרדי. התפיסה אותה מבקר המאמר מתבסס על שלשה פרמטרים מרכזיים: (1) שיעור ייצוגה הפרלמנטרי של החברה החרדית, (2)...

המשך קריאה >>

The Establishment of a Political-Educational Network in the State of Israel: Maayan Hachinich Hatorani

(מאגר ביבליוגרפי)
Anat Feldman , מאמר
המאמר מתחקה אחר התפתחותה והתבססותה של מערכת החינוך 'אל המעיין', המזוהה עם תנועת ש"ס. היעדרותה של מסגרת חינוכית מתאימה הובילה לתלותה של החברה הדתית-ספרדית במוסדות 'החינוך העצמאי' המזוהים עם המגזר החרדי-אשכנזי בישראל. תלותה של החברה הספרדית בחינוך החרדי-אשכנזי התאפיינה בצמצום המורשת הספרדית על ערכיה ומנהגיה לטובת זו האשכנזית, עובדה שהובילה גורמים עסקניים ורבניים מקרב המגזר הספרדי ליזום את הקמתה של...

המשך קריאה >>

The Sephardic Rabbinate, Sephardic Yeshivot, and the Shas Educational System

(מאגר ביבליוגרפי)
Joseph Ringel , עבודת גמר , Brandeis University
עבודת גמר הבוחנת את המנגנון שהביא להתגבשותה וצמיחתה של תנועת ש"ס בקרב היהדות הספרדית בישראל. המחקרים השונים שביקשו להתחקות אחר מאפייניה של תנועת זו נטו לאפיין את ש"ס כתנועה פוליטית-חברתית הנלחמת נגד האפליה העדתית, אפליה שהובילה לטענתם למעמדה הסוציו-אקונומי הנמוך של החברה הספרדית. עבודת גמר זאת מבקשת, לעומת זאת, לשפוך אור על גורמים נוספים ומשמעותיים לא פחות שתרמו לעיצובה של האידיאולוגיה המנחה את פע...

המשך קריאה >>

Embracing Segregation: The Rise of a Religious Educational Sysem in Israel (Shas)

(מאגר ביבליוגרפי)
David Lehmann וBatia Siebzehner , מאמר
מחקר אתנוגרפי המנתח את תרומתן של מערכות חינוך למובליות וסולידריות קבוצתית, תוך התחקות אחר מפעלה החינוכי של תנועת ש"ס כאל מקרה בוחן. מערכת החינוך הספרדית בישראל, המכונה 'אל המעיין', נוסדה בשנת 1984 על מנת לספק מענה הולם לאתגרים העדתיים והחברתיים שניצבו בפני החברה הדתית-ספרדית בישראל. חברה זו, שחינוכה תלוי היה במוסדות החינוך המזוהים עם המגזר החרדי-אשכנזי, ניצבה בשוליה של מערכת החינוך הדתית שעה שזהות...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע