המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

חווית האלימות ביחסים אינטימיים בקרב נשים והשתקפות חיי האמונה והיהדות על מציאות זו

(מאגר ביבליוגרפי)
ענת דנן , עבודת גמר , אוניברסיטת חיפה, בית הספר לעבודה סוציאלית
העובדה בוחנת את השפעת האמונה והחוויה הרוחנית על חייהן של נשים דתיות וחרדיות אשר חוו אלימות מצד בן הזוג. בשיטת מחקר איכותנית פנומנולוגית נבדקו 15 נשים בגילאי 26-55 המתגוררות בירושלים אשר היו מוכרות בלשכות הרווחה השכונתיות, ואשר רובן משתייכות לעדות המזרח. מממצאי המחקר: הפרשנות שמעניקות הנשים לאירועים האלימים שחוו מצד בן הזוג, מבוססת על תפיסה אמונית, לפיה כל מה שעובר עליהן מתרחש בהשגחה פרטית ונתפר במ...

המשך קריאה >>

החורף של הרעולות: כיסוי וגילוי ב-2007/8

(מאגר ביבליוגרפי)
תמר אלאור , מאמר , מכון ון ליר בירושלים
מאמר קונספטואלי אנתרופולוגי השוואתי, על נשים רעולות מסיבות דתיות, בדגש הרעולות היהודיות שפרצו לתודעה הציבורית בחורף 8/2007 באמצעות 'נשות הטאליבן' בבית שמש. המאמר ממוקד בכל מופעי היחס של החברה המערבית לתופעות אלה, ומחפש נקודות השקה בין מופעי ה'בעיה' הגלובלית של רעולות ברחבי העולם, לבין מופעים ישראליים שלה. על פי הגדרתה של הכותבת, המאמר מבקש "להיכנס לרווח שבין רעולות יהודיות למיניהן לבין רעולות מוסל...

המשך קריאה >>

להגיד "לא"

(מאגר ביבליוגרפי)
אורית שמיר-שמואל , סקירה , המשרד לביטחון פנים
סקירה על סדנה להגנה עצמית לצעירות חרדיות. הן היו נערות צעירות, שלא הבינו את המצב שאליו נקלעו. מעולם לא שמעו בסביבתן הקרובה מילה בנושא הדרכה מינית. הן הבינו שקרה להן דבר רע אך שמרו על שתיקה. לאחר הסדנה, הן לא תיתנה לגבר זר לחלל את כבודן.

המשך קריאה >>

תפיסת עולמם של גברים חרדים שנהגו באלימות כלפי בנות זוגם בנושאי מגדר וגבריות

(מאגר ביבליוגרפי)
עודד גולדברג , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לעבודה סוציאלית
מחקר שנועד לבחון את תפיסותיהם של גברים חרדים שנהגו באלימות כלפי בנות זוגם בנושאים הקשורים למגדר וגבריות. הנחות היסוד הן: 1. הפעלת אלימות של גברים כנגד נשים קשורה למרכיבים המעצבים את תפיסת הגבריות, הנשיות, והיחסים ביניהם. 2. התרבות מהווה גורם מרכזי בעיצוב זהויות גברית ונשית, והמחקר בודק כיצד מתקיים קשר זה בקהילה החרדית. השתתפו במחקר 11 גברים חרדים שנהגו באלימות כלפי בנות זוגם. מממצאי המחקר: תפיסותי...

המשך קריאה >>

אלימות, רוחניות ובריאות: אלימות רוחנית הנחוות על ידי נשים חרדיות נפגעות אלימות

(מאגר ביבליוגרפי)
ניקול דהאן וציפי לוי , פרק , אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
המחקר בוחן את ה"אלימות הרוחנית" ואת השלכותיה הבריאותיות, על פי נתונים שעלו מתוך קבוצה טיפולית של נשים חרדיות נפגעות אלימות במשפחה. קבוצת הדגימה מנתה 8 נשים – 7 חרדיות ואחת דתית, כאשר הנתונים נאספו מתוך ניתוח איכותני של סיפורי הנשים, שחשפו את עובדות חייהן בפני המטפלות. הרקע התרבותי והדתי של הנשים הנפגעות גורם לכך שנפגע אצלן ההקשר הדתי והאיכות הדתית באופן המסב להן סבל רוחני. בהתאם לעבודה הקבוצתית נב...

המשך קריאה >>

להציץ מבעד לחומות: אלימות כלפי בנות זוג בקהילות סגורות

(מאגר ביבליוגרפי)
אפרת שהם , ספר , אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הפרק הראשון בספר: "כּבֻדה בת מלך פנימה" - אלימות כלפי נשים מצד בני זוגן במגזר החרדי. (שאר הפרקים עוסקים בחברה הפלסטינית, הקווקזית והאתיופית). ניתוח החברה החרדית בראי האלימות במשפחה, יוצא מנקודת הנחה שחברה זו אינה מכירה בהבחנה מלאה שבין תחום הפרט ותחום הכלל. הפרק עוסק בחשיבותם של חיי האישות ביהדות ומנגנוני הפיקוח עליו, הטקסיות, תפקידי המגדר, דרכי טיפול בבעיות במשפחה, מעורבות רבנים ורשויות החוק, 'מש...

המשך קריאה >>

המקרה המיוחד של האלימות החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
אהוד שפרינצק , פרק , מכון ירושלים לחקר ישראל
פרק מתוך ספר הדן באלימות פוליטית בישראל, וממוקד באלימות החרדית נגד רשויות המדינה הציונית ונציגיהם, שליוותה את המדינה כמעט מאז הקמתה. הפרק סוקר את גישתם של נטורי קרתא, חסידי סאטמר ו'העדה החרדית', שהחליטו לקיים נתק פוליטי ותרבותי ממדינת ישראל הציונית וכל הקשור בה. גם כאשר נחלש כוחו של הגרעין הקשה וחל פילוג בקרב נטורי קרתא, לא ויתרו הפלגים היריבים על המורשת הרדיקלית, ואדרבא, הם נאבקים ביתר שאת ביישות...

המשך קריאה >>

Spiritual Abuse: An Additional Dimension of Abuse Experienced by Abused Haredi (Ultraorthodox) Jewish Wives

(מאגר ביבליוגרפי)
Nicole Dehan וTzipi Levi , מאמר
במסגרת ההתעללויות השונות העלולות להתרחש במערכת יחסים נתונה (wife abuse) מבקש מאמר זה להציע קטגוריה נוספת הרלוונטית בעיקר לחברות דתיות, בכלל, ולחברה החרדית, בפרט: 'התעללות רוחנית' (spiritual abuse). בנוסף לאלימות המינית, הפסיכולוגית והכלכלית עשויה האישה החרדית לחוות גם 'אלימות רוחנית' המאופיינת ב(1) זלזול במעשיה, אמונותיה וערכה הרוחני, (2) דיכוי מעמדה במסגרת הפרקטיקות הדתיות ו(3) כפיית האישה לבצע מ...

המשך קריאה >>

Peace Makers or Draft Dodgers:Haredi Resistance to Israeli Military Conscription

(מאגר ביבליוגרפי)
Jay M. Politzer , עבודת גמר , University of Denver
עבודת גמר המבקשת לנתח את יחסם של בחורי ישיבה חרדיים בישראל לשאלת גיוס לשירות צבאי. אגב בחינה של ההתפתחויות הפוליטיות והמשפטיות בנידון בעשורים האחרונים מציעה עבודה זו שלש השערות אפשריות לסיבת דחיית השירות הצבאי מצדם של תלמידי הישיבות החרדיות: 1) לאור הסתייגותה מכל זהות ציונית שהיא, פיתחה החברה החרדית יחס, תיאורטי ומעשי, המשתמט מחלק לא מבוטל של החובות האזרחיות המוטלות על התושב הישראלי הממוצע, בכללן...

המשך קריאה >>

Definitions of and Beliefs About Wife Abuse Among Ultra-Orthodox Jewish Men From Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Simona Steinmetz וMuhammad Haj-Yahia , מאמר
מאמר המתחקה אחר תפיסתם והגדרתם של גברים מקרב החברה החרדית את תופעת האלימות המכוונת נגד נשים מצד בעליהן. לאור ממצאים שעלו בעקבות ראיונות שנערכו עם 146 גברים חרדיים מצביע המאמר על נוכחות מצומצמת למדי של מבני חשיבה פטריארכליים, במסגרת השאלה הנידונה, שעה שכ- 75% מגברים המרואיינים הגדירו אלימות המכוונת נגד נשים כהתעללות (wife abuse). זאת ועוד, כ- 65% מקרב המרואיינים הטילו את האחריות לתופעת האלימות על ב...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע