המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

חווית האלימות ביחסים אינטימיים בקרב נשים והשתקפות חיי האמונה והיהדות על מציאות זו

(מאגר ביבליוגרפי)
ענת דנן , עבודת גמר , אוניברסיטת חיפה, בית הספר לעבודה סוציאלית
העובדה בוחנת את השפעת האמונה והחוויה הרוחנית על חייהן של נשים דתיות וחרדיות אשר חוו אלימות מצד בן הזוג. בשיטת מחקר איכותנית פנומנולוגית נבדקו 15 נשים בגילאי 26-55 המתגוררות בירושלים אשר היו מוכרות בלשכות הרווחה השכונתיות, ואשר רובן משתייכות לעדות המזרח. מממצאי המחקר: הפרשנות שמעניקות הנשים לאירועים האלימים שחוו מצד בן הזוג, מבוססת על תפיסה אמונית, לפיה כל מה שעובר עליהן מתרחש בהשגחה פרטית ונתפר במ...

המשך קריאה >>

החורף של הרעולות: כיסוי וגילוי ב-2007/8

(מאגר ביבליוגרפי)
תמר אלאור , מאמר , מכון ון ליר בירושלים
מאמר קונספטואלי אנתרופולוגי השוואתי, על נשים רעולות מסיבות דתיות, בדגש הרעולות היהודיות שפרצו לתודעה הציבורית בחורף 8/2007 באמצעות 'נשות הטאליבן' בבית שמש. המאמר ממוקד בכל מופעי היחס של החברה המערבית לתופעות אלה, ומחפש נקודות השקה בין מופעי ה'בעיה' הגלובלית של רעולות ברחבי העולם, לבין מופעים ישראליים שלה. על פי הגדרתה של הכותבת, המאמר מבקש "להיכנס לרווח שבין רעולות יהודיות למיניהן לבין רעולות מוסל...

המשך קריאה >>

תפיסת עולמם של גברים חרדים שנהגו באלימות כלפי בנות זוגם בנושאי מגדר וגבריות

(מאגר ביבליוגרפי)
עודד גולדברג , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לעבודה סוציאלית
מחקר שנועד לבחון את תפיסותיהם של גברים חרדים שנהגו באלימות כלפי בנות זוגם בנושאים הקשורים למגדר וגבריות. הנחות היסוד הן: 1. הפעלת אלימות של גברים כנגד נשים קשורה למרכיבים המעצבים את תפיסת הגבריות, הנשיות, והיחסים ביניהם. 2. התרבות מהווה גורם מרכזי בעיצוב זהויות גברית ונשית, והמחקר בודק כיצד מתקיים קשר זה בקהילה החרדית. השתתפו במחקר 11 גברים חרדים שנהגו באלימות כלפי בנות זוגם. מממצאי המחקר: תפיסותי...

המשך קריאה >>

אלימות, רוחניות ובריאות: אלימות רוחנית הנחוות על ידי נשים חרדיות נפגעות אלימות

(מאגר ביבליוגרפי)
ניקול דהאן וציפי לוי , פרק , אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
המחקר בוחן את ה"אלימות הרוחנית" ואת השלכותיה הבריאותיות, על פי נתונים שעלו מתוך קבוצה טיפולית של נשים חרדיות נפגעות אלימות במשפחה. קבוצת הדגימה מנתה 8 נשים – 7 חרדיות ואחת דתית, כאשר הנתונים נאספו מתוך ניתוח איכותני של סיפורי הנשים, שחשפו את עובדות חייהן בפני המטפלות. הרקע התרבותי והדתי של הנשים הנפגעות גורם לכך שנפגע אצלן ההקשר הדתי והאיכות הדתית באופן המסב להן סבל רוחני. בהתאם לעבודה הקבוצתית נב...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע