המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

אחרי שמזבח מוריד דמעות

(כתב עת לחקר החברה החרדית)
מכללת ירושלים ואוניברסיטת חיפה תקציר: מחקר זה בוחן את תופעת הגירושין במגזר החרדי, את דרכי ההתמודדות של הגרושים עם מצבם, ואת יחסה של החברה החרדית אליהם. הגירושין בחברה החרדית אינם נידונים בציבור, אך התפתחות פרמטרים שונים, כגון הקמת קבוצות תמיכה לנשים חד-הוריות חרדיות, קבוצות טיפול לבני-משפחות של גרושים, התפתחות של מערך טיפולי-אקדמי מקרב החברה החרדית והקמת מקלטים לנשים מוכות בחברה החרדית, מעידה על...

המשך קריאה >>

אמהות למען אמהות

(מאגר ביבליוגרפי)
אברהם כרמלי ורנה פוזנר , דוח מחקר , המוסד לביטוח לאומי - מנהל המחקר והתכנון
דוח מחקרי מסכם לפרויקט 'אמהות למען אמהות' (שלב א) שיזמה עירית בני ברק, במטרה להביא לשיפור במצבן של אמהות ברוכות ילדים הסובלות מתשישות נפשית, והמתקשות בתפקודן היומיומי כאם וכעקרת בית. בפרויקט שולבו מנחות ומדריכות שאף הן אמהות במצב דומה, שיוכלו להעניק מנסיונן. בפרויקט השתתפו 27 אמהות חרדיות ו 17 מדריכות במשך תקופה של שנה ורבע. ממצאים עיקריים: על פי עדות המדריכות חל שיפור בתפקוד האמהות בין תחילת התוכ...

המשך קריאה >>

אמהות למען אמהות: תקופה שנייה

(מאגר ביבליוגרפי)
אברהם כרמלי ואיריס רביד-ימין , דוח מחקר , המוסד לביטוח לאומי - מנהל המחקר והתכנון
דוח מחקרי מסכם לשלב ב' של תכנית "אמהות למען אמהות" שפעלה בבני ברק בשנים 2001-2003. התוכנית נועדה להתמודד עם קשיי תפקוד כרוניים של אמהות תשושות במשפחות ברוכות ילדים, באמצעות הדרכת אמהות עמיתות ששימשו להן מודל לחיקוי. התוכנית כללה התערבות אישית, קבוצתית וקהילתית, ובתהליך שולבו בני הזוג של האמהות. מממצאי המחקר: רמת תפקוד האם מושפעת לחיוב ולשלילה משורה ארוכה של גורמים הקשורים לאם עצמה (יכולות קוגנטיבי...

המשך קריאה >>

ייחודיות ההתערבות הטיפולית בריפוי בעיסוק בילדים מן המגזר החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
יפית גלבוע ושרה רוזנבלום , מאמר , העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק
המאמר מבקש להציג את ייחודיות ההתערבות הטיפולית בריפוי בעיסוק באוכלוסיה החרדית, תוך הבנה רחבה ככל האפשר של ההקשר התרבותי המיוחד המאפיין אוכלוסיה זו. המאמר פותח בהצגת מאפייני האוכלוסייה במגזר החרדי, תוך התייחסות למאפיינים דמוגרפיים, למערכות החינוך במגזר, ולדפוסי צריכת שירותי בריאות. הכותבות מדגישות את הקושי הקיים בחברה החרדית בכל הקשור לתהליך הטיפולי בריפוי בעיסוק, אשר בעקבותיו התפתחו בשנים האחרונות...

המשך קריאה >>

תפיסות וחוויות של נהיגה ובטיחות בדרכים בקרב נשים חרדיות בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
נגה גוגנהיים , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן, בי"ס לעבודה סוציאלית
מחקר איכותני הבודק את תפיסותיהן של נשים חרדיות בישראל בכל הנוגע לנהיגה ולבטיחות בדרכים. המחקר מבוסס על ראיונות חצי מובנים עם 18 נשים חרדיות בטווחי הגילים 27-63, מתוכן 13 נהגות ו-5 הולכות רגל. מממצאי המחקר: הוצאת רישיון נהיגה בקרב נשים חרדיות תובעת לעתים קרובות מחירים חברתיים כבדים, בשל ההסתייגות הרבנית מן הענין ועמדתם כי הנהיגה סותרת את ערכי הצניעות. הנשים הביעו את הקונפליקט בו הן נתונות באשר לנהי...

המשך קריאה >>

מערך חייהן של נשים חרדיות - מחקר פנומנולוגי

(מאגר ביבליוגרפי)
נעמה ברנדמן , עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לחינוך
המחקר בוחן את מערך חייהן של נשים ואמהות חרדיות העובדות מחוץ לביתן, תוך מתן דגש על ההתמודדות היום-יומית שלהן, הקונפליקט אותו הן חוות והפתרונות הייחודיים למגזר זה. לצורך כך נערכו ראיונות ותצפיות משתתפות עם כ-12 חרדיות, שאף מלאו שאלונים שעסקו בשילוב אמהות וקריירה. המחקר מצא כי עולם הערכים הנשי החרדי מכיל מתח מובנה בין הצורך להתפרנס מחוץ לבית לבין תפקידיה וחובותיה של האם החרדית בביתה. מתח זה גבר מאז ה...

המשך קריאה >>

אמהות גרושות חרדיות וחילוניות: רמת השחיקה הנפשית שלהן ותפיסתן את יחס החברה והמשפחה כלפיהן

(מאגר ביבליוגרפי)
אלישבע בן סימון-פריש , עבודת גמר לתואר מוסמך , אוניברסיטת בר-אילן
מטרת המחקר לספק תשתית ידע ראשוני על אוכלוסיית האמהות הגרושות החרדיות, וההבדלים בינן לבין אלה החילוניות. הוא מתבסס על 96 נבדקות: 53 חרדיות ו-43 חילוניות. מה יחס החברה כלפיהן, יחס המשפחה ורמת השחיקה הנפשית. המחקר מציג את משמעות המשפחה בחברה זו, את מאפייניה של המשפחה החרדית, ומצביע על חשיבותה של התמיכה החברתית הבלתי פורמלית. ממצא בולט: בקרב החרדיות, יש קשר בין רמת השחיקה הנפשית לבין תפיסתן את יחס המש...

המשך קריאה >>

הגורמים המשפיעים על ההחלטה להניק, ועל הצלחה וקשיים בהנקה בקרב אימהות חרדיות וחילוניות מניקות או שהניקו את ילדן הראשון

(מאגר ביבליוגרפי)
אורטל אשר-הררי , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
המחקר מבקש לדעת מהם הגורמים המשפיעים על החלטת האם להניק את תינוקה, והגורמים המשפיעים על הצלחת ההנקה, כפי שהיא נתפסת בעיני האם המניקה. המחקר בוחן כיצד משפיעות סביבות חברתיות-תרבותיות השונות זו מזו – הסביבה החרדית מול הסביבה החילונית – על החלטת האם להניק, ועל הצלחת ההנקה או כשלונה. כמו כן בודק המחקר מהי 'הנקה מוצלחת' על פי הגדרות חרדיות וחילוניות. מממצאי המחקר: לדת ישנה השפעה רבה על הבחירה בהנקה, ול...

המשך קריאה >>

"עולם חסד יבנה": חוויותיהן של אמהות חרדיות אומנות בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
שמרית אנגלסמן , עבודת גמר , אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המחלקה לעבודה סוציאלית
מחקר הבוחן את חוויותיהן של נשים חרדיות המשמשות כאימהות אומנות. בראיונות מובנים למחצה נבדקו 6 אימהות אומנות מן המגזר החרדי בעלות ותק של שנתיים לפחות בתחום זה. הראיונות התמקדו בהתנסויותיהן הסובייקטיביות, ונותחו על פי פרדיגמת התיאוריה המעוגנת בנרטיבים. בנוסף, נערכו תצפיות משתתפות על חיי המשפחה של הנבדקות. מממצאי המחקר: בין מניעיהן של האומנות החרדיות היו אלטרואיזם (מעשה חסד), מניעי חוסר פריון, רצון לה...

המשך קריאה >>

זהויות ותפקידים במשפחה החרדית בישראל

(כתב עת לחקר החברה החרדית)
דבורה ווגנר דוקטורנטית במחלקה ללימודים בינתחומיים, החוג ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר-אילן dvorawagner@gmail.com   בשני העשורים האחרונים הפכו גברים חרדים רבים לשותפים פעילים וחיוניים בעבודות ההורות והבית. כניסתם של אבות חרדים למשק הבית מניעה במפתיע תהליכי שינוי בנרטיב החרדי וגורמת להטמעתם של אלמנטים מן השיח הפמיניסטי והפסיכולוגי לתודעה ולאורחות החיים של משפחות חרדיות רבות. תקציר...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע