המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

הדתיות של המזרחים: ציבור, רבנים ואמונה

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה דשן , מאמר , עם עובד
המאמר מבקש להתחקות אחר השינויים במגזר המכונה 'מסורתי', רובו מיוצאי עדות המזרח, אשר עברו תהליך 'התמערבות' רגוע בעת החדשה, בניגוד לקהילות אשכנז. הכותב מציע שורה של הבדלים היסטוריים בין הקהילות, בתוכן העובדה שרבני המזרח, באורח עקבי, לא צללו אל תוך ענייני ציבור ופוליטיקה. המאמר סוקר את הפעילות הדתית, מערך האמונות והריטואלים, המסורת שבעל פה, כמו גם את מאפייני העליה והקליטה של עדות המזרח במדינת ישראל. ב...

המשך קריאה >>

יהודים ישראלים - דיוקן: אמונות, שמירת מסורת וערכים של יהודים בישראל 2009

(מאגר ביבליוגרפי)
אשר אריאן , דוח מחקר , המכון הישראלי לדמוקרטיה - מרכז גוטמן לסקרים
ממצאי סקר מקיף שנערך בשנת 2009 בידי מרכז גוטמן לסקרים שבמכון הישראלי לדמוקרטיה, עבור קרן אבי חי ישראל, סקר לבחינת דמותה היהודית של החברה הישראלית מן ההיבטים של רמת דתיות, אמונה, ערכים ומנהגי דת ומסורת. הדוח מתייחס גם למגמות השינוי הבולטות המסתמנות בשני העשורים האחרונים. מממצאי הדוח: העולים מחבר המדינות נטמעו בחברה הישראלית ואימצו את המנהגים היהודיים ואת המסורת היהודית. בהשוואה ל–1999, בשנת 2009 שי...

המשך קריאה >>

יהודים ישראלים – דיוקן: אמונות, שמירת מסורת וערכים של יהודים בישראל 2009

(מאגר ביבליוגרפי)
אשר אריאן ואיילה קיסר-שוגרמן , דוח מחקר , המכון הישראלי לדמוקרטיה, בית אבי חי
דוח הסוקר את פניה של החברה היהודית הישראלית לקראת סוף העשור הראשון של המאה העשרים ואחת, הסקר שעליו מבוסס הדוח נעשה ב־2009. הוא סוקר היבטים של אמונה, ערכים ומנהגי דת ומסורת ובוחן מגמות של יציבות ושינוי בנושאים אלה, בהשוואה לנתוני סקרים קודמים שנערכו ב־1991 וב־1999. המדגם של 2009 כלל 2,803 יהודים ישראלים. מכל שלושת הסקרים אפשר ללמוד שהיהדות נוכחת בתודעתם של יהודים ישראלים רבים; היא מתבטאת בעיקר בקיו...

המשך קריאה >>

אמונות בריאות, כלפי שימוש בשרותי רפואה מונעת מקובלים לתינוק בקרב נשים חרדיות

(מאגר ביבליוגרפי)
מיטל סימחי , עבודת גמר , אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המחלקה לעבודה סוציאלית
מטרת המחקר לבחון את הקשרים בין משתנים דמוגרפיים של האם החרדית, אמונותיה בנושאי בריאות, תחושת לכידות ותפיסה של מוקדי שליטה, לבין שימוש בפועל בשירותי רפואה מונעת עבור התינוק. המחקר בדק 85 אימהות מן האוכלוסייה החרדית מן הפריפריה שבדרום הארץ. הנשים ענו על שאלונים שעסקו בנושאים הבאים: אמונות בריאות, התנהגויות בריאות, תפיסת מוקד שליטה, תחושת לכידות ואמונות דתיות. בין התנהגויות הבריאות שנבחנו היו ביצוע ב...

המשך קריאה >>

הקשר בין חשיפה לפיתוח אמונות אסנציאליסטיות לגבי קטגוריות טבעיות בגיל הרך: השוואה בין ילדים חרדים לחילוניים

(מאגר ביבליוגרפי)
חגית צביקל , עבודת גמר , האוניברסיטה העברית בירושלים, החוג לפסיכולוגיה
מחקר השוואתי העוסק בחברה החרדית ויחסה לבעלי חיים. זאת בהתאם ל'אמונות אסנציאליסטיות' (המתבססות על מהות פנימית) ובדיקת השפעתן על היחס לבעלי חיים בקרב ילדים חרדים. נבדקו כ-96 ילדי גן, חרדים וחילוניים, בגילאים שונים, באמצעות שאלון שהופנה להורים. ההורים נדרשו לדווח על קשר אפשרי בין הילד לבין בעל חיים כלשהו. גם עמדות הילדים נבדקו על פי מבחני הערכה מיוחדים, שהסירו הבדלים לשוניים בין שתי קבוצות הגיל בשתי...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע