המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

The Image of the Amish in The New York Times versus the Image of the Haredim in Haaretz (1980-2010)

(מאגר ביבליוגרפי)
Benyamin Neuberger וKeren-Miriam Tamam , מאמר , Ringer
המאמר מציע סקירה השוואתית אודות ייצוגה של הקהילה החרדית בעיתון 'הארץ' לעומת ייצוגה של קהילת האמיש בעיתון ה- New York Times(להלן: NYT). במסגרת השוואה זו, המתבצעת לאור מאפיינים מרכזיים המשותפים לקהילות אלו, מצביע המאמר על שתי נקודות מרכזיות, הכרוכות זו בזו, המבחינות בין ייצוגם של האמישים, מכאן, וייצוגם של החרדים, מכאן: 1) יחסו של ה – NYT לקהילת האמישים מתון בהרבה לעומת יחסו של 'הארץ' כלפי החברה החר...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע