המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

בארץ לא זרועה: 'בית מדרש גבוה' בניו ג'רסי ודגמים של יחסי קהילה-ישיבה

(מאגר ביבליוגרפי)
יואל פינקלמן , פרק , האוניברסיטה העברית בירושלים, מאגנס -סכוליון
פרק העוסק בישיבת 'לייקווד' שבאמריקה, כדגם ליחסי קהילה וישיבה בעידן המודרני שלאחר השואה. הכותב מונה את התנאים הייחודיים של יהדות אמריקה שאפשרו לרב קוטלר להקים ישיבה הרבה יותר בדלנית מזו שהייתה קיימת קודם לכן בארצות הברית, ולמעשה אף במזרח אירופה. לשם כך הוא גייס את החופש החברתי האמריקני, את הרווחה הכלכלית, את המרחב הגאוגרפי ואת הניידות החברתית – אותם כוחות שדחפו את יהדות אמריקה להתמזג בסביבתה, הוא נ...

המשך קריאה >>

אורתודוקסיה וחרדיות באמריקה ובישראל : היבטים היסטוריים-השוואתיים

(מאגר ביבליוגרפי)
קימי קפלן , פרק , משכל
כל קהילה חרדית הפנימה דברים שונים מסביבתה הגיאוגרפית, הפוליטית, החברתית, התרבותית, הכלכלית והדתית. המאמר מבקש לפתח את המודעות המחקרית לשונות הרבה שבין המחנות האורתודוקסי והחרדי שבאמריקה, ובין החרדים שבישראל. זאת באמצעות כמה היבטים כלליים וראשוניים לבחינת ההשפעות הסביבתיות על האורתודוקסיה באמריקה, בארץ ישראל ובמדינת ישראל, החל מסוף המאה ה-19, ועל החיים החרדיים במדינות אלה במחצית השניה של המאה העשרי...

המשך קריאה >>

השפעת העלייה מצפון-אמריקה על החיים האורתודוקסיים בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
יאיר שלג , דוח מחקר , אוניברסיטת בר-אילן, המרכז ע"ש שלמה ארגוב לחקר העם היהודי ומדינת ישראל, הוועד היהודי האמריקני - המכון ליחסי יהדות ארצות הברית
מחקר על העלייה האורתודוקסית מארה"ב לישראל בשנות השמונים והתשעים, ועל השפעתה על החיים הדתיים בישראל. הכותב סוקר את נוכחותם בקרב המנהיגות הרוחנית, בחיים הפוליטיים והציבוריים, בתחום הכלכלי ובאקדמיה. השפעותיה הרבות מתפרשות על מגוון תחומים: מעמד האישה, לימוד תורה לנשים, תרבות פנאי ובילוי, מרכזיות בית-הכנסת, רוחניות וכהניזם. טענה עיקרית: האורתודוקסיה הצפון-אמריקנית אינה 'ציונית' בהכרח, אלא מעמידה את הזה...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע