המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

"אמור לי מה אתה דובר ואומר לך...": חקר עמדות כלפי שפות בחברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
חנה אסתר אופנר ומיכל טננבאום , מאמר , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
מחקר 'סוציו-לינגוויסטי' על עמדותיהם של החרדים כלפי השפות בהם הם משתמשים: עברית, יידיש ואנגלית. שפה מייצגת זהות, אידיאולוגיה, ומסמנת גבולות בין קבוצות. המחקר הקיף 18 משתתפים, מכל הזרמים החרדיים, והוא מנסח את עמדותיהם של הליטאים, החסידים, חב"ד ומזרחיים בנפרד. הממצא הכללי הוא שהעברית והיידיש זוכות להעדפה מובהקת מבחינת 'אהבת השפה' בכל המובנים. ההבדלים שנמצאו משקפים ברובם את דרגת הבידול של כל אחת מן הק...

המשך קריאה >>

ישראלים בעידן הדיגיטלי 2012

(מאגר ביבליוגרפי)
יובל דרור וסער גרשון , דוח מחקר , המסלול האקדמי המכללה למנהל
מחקר האינטרנט המקיף ביותר שבוצע בישראל בשנים האחרונות, במטרה לאפיין את הרגלי ייצור ושיתוף התוכן של הישראלים, עד כמה הם משתמשים פעילים, ולא רק צופים סבילים, עד כמה הם עוסקים בכתיבת בלוגים, בשיתוף תמונות, בצפייה והעלאה של סרטוני וידאו ועוד. אמנם רק מיעוט בקרב החרדים מחוברים לאינטרנט (%31) ואולם אלו שהחליטו להתחבר לרשת אינם נמנעים מהשתתפות בפעילויות צפייה וייצור תוכן. כך לדוגמה, כמעט 81% מהחרדים שמחו...

המשך קריאה >>

מאפייני התעסוקה במגזר החרדי וכלי סיוע ממשלתיים לקידום תעסוקה במגזר זה

(מאגר ביבליוגרפי)
אסף מלחי , מצגת-הרצאה , משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה - מנהל מחקר וכלכלה
סקירת נתונים עיקריים אודות האוכלוסייה החרדית בישראל, המתבססת על עבודותיהם של אסף מלחי, לי כהנר, ד"ר יעקב לופו, פרופ' אליהו בן משה ועל ניתוח מסדי נתונים רבים. החוקרים מעריכים כי הציבור החרדי בישראל מונה בשנת 2010 637 אלף איש– כ- 8.8% מכלל האוכלוסייה. 404 אלף מתוכם (63.7%) –הינם מתחת לגיל 20. אצל 56.1% מההורים יש ילדים מתחת לגיל 5 (לעומת 20.7% בקרב החילוניים). הנתונים האלה מציירים את הציבור החרדי כצ...

המשך קריאה >>

השפעת העלייה מצפון-אמריקה על החיים האורתודוקסיים בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
יאיר שלג , דוח מחקר , אוניברסיטת בר-אילן, המרכז ע"ש שלמה ארגוב לחקר העם היהודי ומדינת ישראל, הוועד היהודי האמריקני - המכון ליחסי יהדות ארצות הברית
מחקר על העלייה האורתודוקסית מארה"ב לישראל בשנות השמונים והתשעים, ועל השפעתה על החיים הדתיים בישראל. הכותב סוקר את נוכחותם בקרב המנהיגות הרוחנית, בחיים הפוליטיים והציבוריים, בתחום הכלכלי ובאקדמיה. השפעותיה הרבות מתפרשות על מגוון תחומים: מעמד האישה, לימוד תורה לנשים, תרבות פנאי ובילוי, מרכזיות בית-הכנסת, רוחניות וכהניזם. טענה עיקרית: האורתודוקסיה הצפון-אמריקנית אינה 'ציונית' בהכרח, אלא מעמידה את הזה...

המשך קריאה >>

Teaching English in Israeli Haredi Schools

(מאגר ביבליוגרפי)
Simeon D. Baumel , מאמר
המאמר בוחן את יחסה של החברה החרדית בישראל להוראת אנגלית במוסדות החינוך השונים. במסגרת בחינה זו מבקש המאמר להציע חלוקה משולשת של הגישות השונות אותן זיהה בעקבות התחקותו אחר מערכת החינוך החרדי: 1) הגישה הראשונה, אותה הוא מכנה 'פרטיקולריסטית' (particularistic), מזוהה עם מוסדות 'חינוך העצמאי' ו'אל המעיין' המיועדים לבני המגזר החרדי. מוסדות אלה, המיוצגות על ידי אגודת ישראל וש"ס (בהתאמה), שיבצו בעשורים הר...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע