המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

תפיסת קונפליקט עם חרדים - תפיסת ערכיהם הבסיסיים ואנטגוניזם של לא חרדים כלפי חרדים

(מאגר ביבליוגרפי)
נעמי שטרוך ושלום שורץ , מאמר , מכון הנרייטה סאלד
אחד המחקרים המוקדמים ביותר על מוקד החיכוך שבין הלא-חרדים לבין חרדים בארץ. בהקשר זה מתעוררות שאלות לגבי האופן בו תופסים חילוניים, מסורתיים ודתיים את החרדים, וכיצד הם מוכנים להתנהג כלפיהם. המחקר מציג ממצאים בנוגע לשאלות הבאות: כיצד תופסים הלא חרדים את ערכיהם הבסיסיים של החרדים? כיצד הם תופסים את מידת הקונפליקט בין קבוצתם לבין החרדים? מהי נכונותם למגע חברתי עם חרדים? מהי מידת האנטגוניזם שהם מוכנים לה...

המשך קריאה >>

מודל להסברת אנטגוניסם בינקבוצתי: ניתוח ההתייחסות חילונים, מסורתיים ודתיים כלפי חרדים

(מאגר ביבליוגרפי)
נעמי שטרוף , עבודת גמר , האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לפסיכולוגיה
המחקר מבקש להציג מודל פסיכולוגי-חברתי, שיסביר את תופעת האנטגוניזם הבין-קבוצתי והשפעתו על התנהגות היחיד. המקרה הנחקר הוא אנטגוניזם שחשים חילוניים כלפי דתיים וחרדים כ'קבוצת חוץ'. המחקר נערך בשתי שכונות בירושלים, והקיף 156 נחקרים חילוניים, מסורתיים ודתיים. הנשאלים ענו על שאלון שחובר לצורך המחקר וכלל מדדי זהות, הזדהות, מרחק, קונפליקט, שאלון ערכים, שאלון אנושיות, שלושה מדדי אנטגוניזם והערכת תכונות, תוך...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע