המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

דפוסי תרומה והתנדבות של הציבור בישראל: ממצאי ביניים

(מאגר ביבליוגרפי)
בנימין גדרון , דוח מחקר , אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
המחקר בודק את דפוסי התרומה וההתנדבות של הציבור הישראלי, ומציג ממצאים ראשוניים על ממדי התופעה בישראל ודפוסי התפלגותה. נבדקו 427 איש, המהווים מדגם מייצג של האוכלוסיה היהודית הבוגרת בישראל. מן הממצאים: הדתיות היא המשתנה הבולט ביותר בהשפעתו על הנטייה לתרום או להתנדב. בהכללה ניתן לומר שחרדים תורמים ומתנדבים בשיעור גבוה בהרבה משאר האוכלוסייה, בעיקר לפעילות דתית. בשנת 1996 89% מהחרדים תרמו, לעומת 68% מן...

המשך קריאה >>

הנגישות הכלכלית של שירותי רפואה פרטיים בבתי-חולים ציבוריים בירושלים

(מאגר ביבליוגרפי)
ברוך רוזן ועופר גור , מאמר , המוסד לבטוח לאומי - מנהל מחקר ותכנון
מחקר הערכה ביחס למידת נגישותן הכספית של תוכנית השר"פ (שירותי רפואה פרטיים) בירושלים, בשנת 2001. המחקר נערך בשלושה בתי-חולים ציבוריים בירושלים, כמו כן נאספו נתונים מתוך השנתון הסטטיסטי של ירושלים על מעמדן החברתי-כלכלי של השכונות בעיר, וכן נתונים על הכנסה ממוצעת של משפחה ישראלית מתוך סקר משקי הבית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מן הממצאים: פירוט שיעורי השימוש בשירות רפואי פרטי על־פי מאפיינים של דת ולא...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע