המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

עצם העניין: על ארכיאולוגיה ואנתרופולוגיה בעידן הפוסט-מודרני

(מאגר ביבליוגרפי)
אלכס וינגרוד , פרק , אוניברסיטת בן-גוריון, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
הפרק מתמקד במרכזיותן של ה'עצמות' בשיח הציבורי, בעיקר בעימות שבין הארכאולוגים הישראלים ובין החרדים על דרכי התייחסות והטיפול בעצמות. השאלה המרכזית היא: הרי למעלה ממאה וחמישים שנה נערכות בארץ חפירות ארכאולוגיות כמעט בלי התנגדות או ביקורת, מה גרם לפרוץ העימות בינם ובין הדת בשנים האחרונות? התשובה כורכת סקירה השוואתית של החברה החרדית בישראל והתרבות האינדיאנית, שאף היא כופפה את הממשל האמריקני לחוקק חוקים...

המשך קריאה >>

הקהילות המדומיינות של הארכיאולוגיה: על לאומיות, אחרות ופני השטח

(מאגר ביבליוגרפי)
מיכאל פייגה , מאמר , אוניברסיטת בר-אילן, הפקולטה למשפטים
המאמר מתמקד במפגש שבין הארכיאולוגיה בישראל לבין כל ה"אחרים" של הציונות המביעים כלפיה יחס מסתייג: עולים, חרדים ומתנחלים. טענת המאמר היא; כיון שלכל קבוצה מתוך אלה ישנו יחס משלה כלפי הציונות, מכך נגזר גם יחסה כלפי המחקר הארכיאולוגי והמנדט שלו לברר את העבר ולהציב בו ציוני דרך. אלא שאם בעבר היתה זו 'ארכיאולוגיה לאומית' שפעלה בשירות החזון הציוני כמכוננת זהות באמצעות חשיפת העבר, כיום זהו תחום מחקר הפועל...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע