המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

חרדים אנגלוסאקסים בישראל היוכלו לשמש גשר בין חרדים לבין חילוניים?

(מאגר ביבליוגרפי)
אמנון לוי , פרק , כתר
שנות השמונים של המאה העשרים התאפיינו בזרימה גדולה של עולים חרדיים מארצות דוברות אנגלית. כך נוצרה בישראל קבוצה חדשה: חרדים אנגלוסאקסים, אשר התרכזו בעיקר בירושלים בשכונת הר נוף. המאמר מבקש לבדוק את יחסיהם עם החברה החרדית הישראלית, והאם הייתה להם השפעה כלשהי עליה. העולים עצמם מתקשים להגדיר את עצמם כ'חרדים' במונחים ישראליים, ואף תחום עיסוקיהם, תרבות הצריכה, ויחסם לחילוניות, אינם עולים בקנה אחד עם 'חבר...

המשך קריאה >>

בזכות הנורמליות

(מאגר ביבליוגרפי)
בצלאל כהן , מאמר , עמותת ארץ אחרת
מאמר שנכתב בעקבות ביקור בקהילות החרדים בארה"ב. נסיעה זו חיזקה את אמונתו של הכותב בדבר היכולת לשלב חיים חרדיים מלאים עם מעורבות בכל תחומי החיים ועם פתיחות מחשבתית. הוא מאמין כי מצבה של החברה החרדית בישראל והדימוי שנוצר לה אינם גזירת גורל, והמפתח לשינוי דמותה נתון בידיה. הכותב מצהיר כי הוא רואה לעצמו שליחות גדולה לפעול להחזרתה של הקהילה החרדית לדרך חיים שתהיה מופת לכל רואיה, גם לאלה החלוקים על דרכה...

המשך קריאה >>

לאחר 'חברת הלומדים'

(מאגר ביבליוגרפי)
בצלאל כהן , מאמר , ארץ אחרת
הפגיעה הכלכלית הקשה שסופגים הפילנתרופים של העולם החרדי באמריקה מתגלגלת לפגיעה כלכלית קשה בחברה החרדית בישראל. בצלאל כהן סבור שמציאות חדשה זו, שבה לא ניתן להישען על הממשלה ועל הפילנתרופיה כאחד, תשנה את החברה החרדית באופן דרמטי. במאמר הוא סוקר את קורותיה של מסורת 'תמכין דאורייתא', קרי התמיכה בלומדי תורה, את משבר קיצוץ הקצבאות בשנת 2003 ותהליך צמצום התרומות מיהדות ארה"ב בשנים האחרונות. ממסקנות המאמר:...

המשך קריאה >>

"חוק הברזל" של החומרה וחרדיות האורתודוקסיה

(מאגר ביבליוגרפי)
חיים וקסמן , מאמר , מרכז זלמן שזר
המאמר מנתח את ההחמרה בהלכה בין חרדים לבין אורתודוקסים מודרנים, בישראל ובארה"ב, תוך הבחנה בין החמרה בפסיקה, שמקורה במנהיגות הרבנית לבן הנטייה להקפדה יתירה בהתנהגות דתית. בתוך כך סוקר הכותב את הגורם הדמוגרפי של החרדים בענין זה, את התרחבות הישיבות בארץ ובארה"ב, את התפתחות הקהילה מול הישיבה, את הממד הכלכלי-חברתי, ואת מאפייני האורתודוקסיה המודרנית, המהווה אתגר לשכבת העילית הרבנית, אשר לא פעם מצליחה להר...

המשך קריאה >>

הסוציולוגיה של הפסיקה - דוגמה מיהדות ארה"ב

(מאגר ביבליוגרפי)
חיים א' וקסמן , פרק , אוניברסיטת בר-אילן
פרק מבוא המציע דיון בכמה סוגיות הנוגעות לפסיקה ההלכתית והיבטיה הסוציולוגיים, בקרב האורתודוקסיה בארה"ב המושפעת מן החרדיות ועולם הישיבה. הכותב דן בתופעת ההחמרה ההלכתית שמוצאה מבני ברק של ה'חזון איש', ודן בכמה היבטים של הישיבה הגבוהה כמכוננת סביבה הלכתית על-קהילתית. בד בבד עם גידול מספר הישיבות החרדיות בקרב יהדות ארה"ב, מתחזקות מגמות אלה ומתפרשות על פני האורתודוקסיה האמריקנית כולה, כולל מעמדו של 'ראש...

המשך קריאה >>

מהגרים חרדים מישראל בשוק העבודה בארצות הברית

(מאגר ביבליוגרפי)
מרים האוסמן-שפיר , עבודת מוסמך , אוניברסיטת תל-אביב
עבודה העוסקת בתיאור סוציו-דמוגרפי של חרדים בישראל ושל חרדים ישראליים אשר היגרו לארה"ב. עיקרה: מחקר כמותי המשווה את שתי הקבוצות בכל הנוגע להון אנושי ושוק העבודה. החברה החרדית בישראל מתוארת כ'חברת לומדים', בעוד הגבר החרדי האמריקאי נשאר בישיבה כשנתיים לאחר נשואיו ולאחר מכן יוצא לשוק העבודה. הנתונים נאספו מתוך מפקד האוכלוסין הישראלי והאמריקאי, תוך בידוד אוכלוסיית החרדים מתוך נתונים אלה, ותוך מודעות לב...

המשך קריאה >>

ההופעה השנייה של ר' מנחם מנדל שניאורסון: שובו של המשיח במשנת חב"ד בעידן הפוסט־שניאורסוני

(מאגר ביבליוגרפי)
אלון דהן , מאמר , מכון ון ליר בירושלים
המאמר דן בהרחבה ברעיון ההופעה השנייה של ר' מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מלובביץ', והתגלותו כמשיח במשנת חב"ד. רעיון זה אינו נמצא בהגות החב"דית הקלאסית, והוא בבחינת סלע מחלוקת בעיקר בקרב הקהילה היהודית בארצות הברית. יש שאף קראו להוציא בגללו את חב"ד אל מחוץ ליהדות ולהטיל חרם מלא על כל פעולותיה – גיורים, תלמודי תורה, כשרות, סופרי סת"ם ועוד. במאמר מתוארת ההשקפה הזאת – של משיח השב מן המתים – בנצרות ובאסלאם...

המשך קריאה >>

ביקורת על ספרו של יואל פינקלמן Strictly Kosher Reading: Popular Literature and the Condition of Contemporary Orthodoxy

(מאגר ביבליוגרפי)
רבקה נריה בן-שחר , ביקורת , אוניברסיטת תל-אביב, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
סקירה על ספרו של פינקלמן, העוסק בקהילה החרדית-ליטאית האמריקאית, המכונה "ישיביש" (בני הישיבות). תרומתו המחקרית של הספר היא בשרטוט ראשוני של תופעה תרבותית, תוך עמידה על הפרדוקסים המובנים בתופעה זו ועיגונה בספרות מחקרית מולטי-דיסציפלינרית מתחומי הספרות, התקשורת וההיסטוריה. אף שלכאורה הספר מתמקד בקהל חרדי-אמריקאי, הוא רלוונטי בהחלט גם לישראל. זאת לא רק בגלל הקשרים העמוקים בין שתי הקהילות, אלא גם משום...

המשך קריאה >>

משטטל למובלעת: הרב אהרן קוטלר וצמיחתה של אורתודוקסיה בדלנית בארצות הברית

(מאגר ביבליוגרפי)
יואל פינקלמן , מאמר , מאגנס
המאמר עוסק בישיבת 'לייקווד' שבניו-ג'רזי ופעילותו של הרב אהרן קוטלר למיסוד החרדיות האמריקנית. ראשית נסקרת ישיבתו בקלצק שבפולין, השפעותיה וזיקתה לסביבתה, ולאחר מכן ישיבתו שבאמריקה, תוך בדיקת האתגרים החדשים שעמדו לנגד עיניו. מממצאי המחקר: בעוד שבפולין ניהלה הישיבה מגע רצוף עם הקהילה שסביבה, במחצית השניה של המאה ה-20 היתה ישיבתו האמריקנית של הרב קוטלר מבודדת למדי מן הקהילה היהודית בכלל, ולא הרגישה מחו...

המשך קריאה >>

החינוך החרדי בישראל : בין משפט, תרבות ופוליטיקה

(מאגר ביבליוגרפי)
לוטם פרי חזן , ספר , נבו - המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השואתי ע"ש הרי ומיכאל סאקר
בחברה הישראלית למודת המלחמות, בה קואליציות קמות ונופלות בשל עניינים מדיניים, מאבקים ציבוריים-פוליטיים על מדיניות החינוך נדחקים אל קרן זווית. שוליותה של מדיניות החינוך בסדר היום הציבורי הכללי בולטת ומתעצמת על רקע מרכזיותה של מדיניות זו במאבקים הפוליטיים התכופים שמנהלים נציגי המפלגות החרדיות. ספר זה פותח צוהר אל השיח שהתקיים בשני העשורים האחרונים בין בתי המשפט, הכנסת ומשרד החינוך בנושא החינוך החרדי,...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע