המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

האשה החרדית

(פרסומי המרכז)
מעמדה של האשה החרדית מבוסס על הרעיון של 'בת מלך – פנימה'. המאמר מציג את הפרדוקס שנלווה למעמד זה, עקב השינוי שחל במעמדה של האשה החרדית במאה העשרים, כתוצאה מן השינוי בהשכלתה ובתעסוקתה מחוץ לביתה. עובדה זו היא שעומדת מאחורי התפתחותה של 'חברת הלומדים', והכותב מנסה לתאר ולנתח את תפקידה ותרומתה של האשה החרדית להתפתחות זו. מעמדה של האשה החרדית מבוסס על הרעיון של 'בת מלך – פנימה'. המאמר מציג את הפרדוקס...

המשך קריאה >>

קולה של הבת ומעורבותה בתהליך ההשתדכות בחסידות "תולדות אהרן"

(מאגר ביבליוגרפי)
סימה זלצברג , מאמר , קולך - פורום נשים דתיות
מאמר העוסק בעולמן של נשות חסידות 'תולדות אהרן', ובדפוסי השידוך והנישואין בקהילה זו. לצד המרכיבים החרדיים הקלאסיים בתהליך ההשתדכות, שהם הרכיבים ה'עסקיים' והחברתיים, קיים רכיב שטרם נחקר והוא: המשיכה האישית, ההופעה החיצונית, והסימפטיה שחשים הורי המיועד/ת כלפי בן/בת הזוג. המאמר מביא את קולן האותנטי של נשות 'תולדות אהרן' בנוגע למציאת זיווגן, ופותח צוהר למתרחש בעולמן של נשים מקבוצה חסידית קיצונית, התנסו...

המשך קריאה >>

שקר החן והבל היופי' - האומנם? הדרישה לגילוח שְׂער-הראש וכיסויו במטפחת שחורה בקרב נשים חסידיות

(מאגר ביבליוגרפי)
סימה זלצברג , מאמר , קולך - פורום נשים דתיות
המאמר בוחן את סוגיית הצניעות והופעתן החיצונית של נשים חרדיות, באמצעות מחקר אתנוגרפי בחסידות הקיצונית 'תולדות אהרן' הירושלמית. נבדקת המשמעות שמייחסות נשות הקבוצה לדרישה לגלח את שער ראשן עם נישואיהן ולכסותו במטפחת שחורה, וכיצד מתמודדות הנשים עם דרישה מחמירה זו. מממצאי המחקר: קיים מגוון קולות בקהילה בענין זה, אלא שעיקר הרטוריקה נמנעת מלקרוא תיגר על דרישות הצניעות המחמירות. דרך ההתמודדות היא של השלמה...

המשך קריאה >>

על נשיות, משיחיות ומה שביניהן: נשים חוזרות בתשובה בחסידות חב"ד

(מאגר ביבליוגרפי)
רחל ורצברגר , מאמר , קולך - פורום נשים דתיות
המאמר עוסק במפגש שבין מסגרת תרבותית חרדית בעלת מאפיינים משיחיים, לבין נשים חוזרות בתשובה. הוא מנסה לעמוד על האופן שבו משפיע גורם המשיחיות של תנועת חב"ד על המוטיבציה של הנשים להצטרף אליה ועל פעילותן במסגרתה. מממצאי המחקר: הפצת המסר המשיחי מקנה להן תחושה של שוויוניות למרות הדרתן מפעילויות דתיות אחרות. פעילות החוזרות בתשובה היא דוגמה לפרדוקס הטמון ביחסה של חסידות חב"ד לנשים בכלל, אשר מצד אחד הן גורם...

המשך קריאה >>

האשה החרדית המשכלת

(מאגר ביבליוגרפי)
הרצליה בר-און , מאמר , מכללת חמדת הדרום
סקירה על עולמה של האשה החרדית. מה מכיל עולם הדעת שלה, ולמה הוגבל לימודה לתחומי דעת מסויימים? מהי המשנה החינוכית באידיאולוגיה זו, והאם היא מיושמת הלכה למעשה? בשאלות אלה ועוד עוסק המאמר, תוך סקירת העמדות התיאורטיות ויישומן למעשה, במערכת החינוך ומחוצה לה, בחינוך הפורמלי והלא פורמלי. לבסוף עוסק המאמר בשאלת יציאת הנשים החרדיות לעבודה מחוץ לבית, והשפעת מציאות זו על חיי המשפחה שלהן, תוך סקירת העמדות ההשק...

המשך קריאה >>

"תכלית הבריאה היא האיש": מעמד האשה להלכה ולמעשה בפולמוס על ההדרכה הזוגית בחברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
יצחק הרשקוביץ , פרק , אוניברסיטת בן גוריון בנגב, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
פרק העוסק במעמד האשה החרדית במערכת הזוגית והביתית. עקב ההרחקה מן התפיסה המערבית הכללית, סוגיות של הנהגה בין איש לאשתו, וסוגיות של הכנסת יסודות טיפוליים מקצועיים בזוגיות – הן טאבו בחברה החרדית. עם זאת, לאחרונה קיימת לגיטימציה גוברת והולכת לנושא זה, והחברה החרדית הולכת ונפתחת להכרה בחשיבותו של הייעוץ המקצועי. במוקד המאמר: הפולמוס הרבני סביב ספר 'פרקי הנהגת הבית' מאת צבי דב טראוויטש, רב חרדי אמריקאי...

המשך קריאה >>

דמות האשה בעתונות החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
רבקה נריה בן-שחר , עבודת גמר , האוניברסיטה העברית בירושלים
העבודה בוחנת את הדימויים והייצוגים של נשים חרדיות בעיתונות הנשים החרדית, באמצעות ניתוח תוכן איכותני וכמותי של עיתונות זו. העיתונים מייצגים את הקשת החרדית הנעה מהקצה היותר מחמיר המנער חוצנו מן המודרניות על כל היבטיה עד לקצה המגלה אהדה וקרבה לעולם המודרני. נדגמו כ- 400 כתבות מעיתונים חרדיים, חלקם מיועדים לנשים, וחלקם לכל המשפחה. בעיתונים נבחרו מדורים רלבנטיים – שעסקו בנשים ובחייהן, או פנו אל הנשים י...

המשך קריאה >>

פוליטיקה אתניות ומגדר: ארגון הנשים של תנועת ש"ס

(מאגר ביבליוגרפי)
ענת פלדמן , פרק , אוניברסיטת בר-אילן
הפרק בודק את פעילות ארגון הנשים של ש"ס 'מרגלית - אם בישראל', כ'פמיניזם' מסוג חדש, שעיקרו התנהגות חברתית ארגונית המותאמת לחברה החרדית המזרחית בישראל. מדובר בארגון נשים פוליטי, שהמשתתפות בו אינן נדרשות להרשם למפלגה, והוא משמש רק כסוכן לתרבות וחברה באמצעות ערכי הדת אך תחת המטריה הפוליטית. הכותבת טוענת שהשילוב ההדוק שבין החברתי לפוליטי מעניק לנשים המזרחיות מהפריפריה תחושת שייכות לחברה הישראלית, ולפיכך...

המשך קריאה >>

האשה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
מנחם פרידמן , פרק , מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל
מעמדה של האשה החרדית מבוסס על הרעיון של 'בת מלך – פנימה'. המאמר מציג את הפרדוקס שנלווה למעמד זה, עקב השינוי שחל במעמדה של האשה החרדית במאה העשרים, כתוצאה מן השינוי בהשכלתה ובתעסוקתה מחוץ לביתה. עובדה זו היא שעומדת מאחורי התפתחותה של 'חברת הלומדים', והכותב מנסה לתאר ולנתח את תפקידה ותרומתה של האשה החרדית להתפתחות זו. טענה עיקרית במאמר היא שכל כמה שהאשה החרדית מבקשת לראות ב'סבתא' המסורתית דמות מופת...

המשך קריאה >>

כל כבודה בת מלך חוּצה

(מאגר ביבליוגרפי)
מנחם פרידמן , מאמר , ידיעות אחרונות וספרי חמד
מאמר המבקר את התופעה החברתית החרדית של האשה כמפרנסת יחידה של 'חברת הלומדים', סוקר את התהוותה ההיסטורית של נורמה זו ואת מוביליה מאז שנות החמישים של המאה הכ'. עוד עוסק המאמר בנושאים כמו: המרת רעיון ה'חלוציות' אל היכלי התורה, העצמת 'גדולי התורה' כדמויות מופת של אסקטיזם ומסירות נפש, ובפערי ההשכלה שבין האשה החרדית לגבר החרדי. מסקנת הכותב כי הנשים החרדיות מטמיעות את ערכי החברה ומגלות שמרנות קיצונית, ובה...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע