המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

SHAS The Sephardi Torah Guardians and their Construction of the New Jewish Israeli Identity

(מאגר ביבליוגרפי)
Tilde Rosner , עבודת גמר , Universitetet i Oslo, Institutt for kulturstudier
עבודת גמר המבקשת לאתגר את תפיסת המחקר הנוכחית אודות אפיונה של ש"ס כתנועה ומפלגה חרדית ספרדית. מאז הקמתה בשנת 1983 פעלה ש"ס לקידום זהותם התורנית והמסורתית של בני עדות המזרח אגב הקמתה של מערכת חינוך מקיפה המזוהה כ'אל המעיין'. המחקרים השונים שנעשו בנידון נטו לראות בתנועה ש"ס את מקבילתה הספרדית של היהדות החרדית האשכנזית. יחד עם זאת, מחבר העבודה מבקש לאתגר את התפיסה המחקרית השלטת בטענו כי בחינת הפרמטרי...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע