המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

שיטות מדידה ואמידת גודלה של האוכלוסייה החרדית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
ישראלה פרידמן ונאוה שאול-מנע , דוח מחקר , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
האוכלוסייה החרדית בישראל מגוונת מאוד, היא מכילה אשכנזים וספרדים, חסידים וליטאים, תלמידי ישיבות ובעלי מקצועות. למעשה, יש בה ניגודים רבים כל כך, עד שקשה להגדיר מיהו חרדי. בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה קיימות ארבע שיטות אפשריות לזהות ולאמוד את אוכלוסיית החרדים. המסמך סוקר את השיטות ומציג את האומדנים המתקבלים בכל אחת מהשיטות ומשילובים שונים בין השיטות, שהן: זיהוי לפי תפרוסת גיאוגרפית, דפוסי ההצבעה, סוג בית...

המשך קריאה >>

חברה במשבר לגיטימציה: היישוב הישן האשכנזי 1917-1900

(מאגר ביבליוגרפי)
מנחם פרידמן , ספר , קולך - פורום נשים דתיות
הספר עוסק בסיפורו של היישוב הישן האשכנזי בשלהי התקופה העות'מאנית, כחברה מיוחדת במינה, שהיתה אמורה להיות חברת מופת המקדישה את זמנה לתפילה וללימוד תורה בארץ הקודש, אבל היתה לחברה שנודעה בעולם היהודי במריבות שבשעריה. בשל פילוגה ופיצולה לכוללים ולמוסדות, לא התגבשה בה אפילו הנהגה קהילתית רבנית אחת, גם לא לנוכח המשבר הקיומי של מלחמת העולם הראשונה. טענה עיקרית במחקר זה: בתוקף היותה 'חברת לומדים' שרבים מב...

המשך קריאה >>

קווים ראשוניים לדרכו ההלכתית של הרב יוסף שלום אלישיב

(מאגר ביבליוגרפי)
אברהם ריינר , מאמר , מכללת הרצוג, הוצאת תבונות
מאמר ביקורתי ראשון אודות הרב אלישיב, המנהיג החרדי והפוסק האשכנזי הבולט ביותר בעולם החרדי במפנה המאות ה-20 וה-21. הכותב מנסה להאיר נקודות בדרכו ההלכתית, בעיקר מתקופת שבתו כדיין בבית הדין העליון לערעורים של הרבנות הראשית. בין הנושאים: פסיקותיו בעניני עגונות, גיטין, גיור, היחס לחילוני ועוד. מסקנת המאמר כי פסיקתו של הרב אלישיב מושפעת הן מאופן החינוך שקיבל מסבו בעל ה'לשם שבו ואחלמה', והן מהתנתקות רבת ש...

המשך קריאה >>

Contesting Religious Authoriality: The Immanuel “Beis-Yaakov” School Segregation Case

(מאגר ביבליוגרפי)
Shulamit Almog וLotem Hazan-Perry , מאמר
המאמר מתחקה אחר התפתחותן של מגמות פמניסיטיות בחברה החרדית באמצעות התייחסות לפרשת ההפרדה בעמנואל כמקרה בוחן. במסגרת פרשה זו מתחקה המאמר אחר הופעתם של שני מכתבי מחאה שצידדו בפרקטיקת ההפרדה שיושמה בבית הספר 'בית יעקב'. המכתב הראשון פורסם מטעמו של האדמו"ר מסלונים לאור מאסרם של האבות שנמנו עם חסידיו ואילו המכתב השני פורסם מטעמה של אישה חרדית-אשכנזית, אם לאחת הבנות שלמדו בבית הספר. המאמר מבקש לטעון כי ה...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע