המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

שתזדעזע ארץ הקודש, ב"ה: הפגנות ברחוב החרדי כביצוע תרבותי

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה גוזמן כרמלי , מאמר , אוניברסיטת בר- אילן
המאמר מבקש לבחון את הממד ה'ביצועי' של השימוש בהפגנות ככלי תרבותי בקרב הציבור החרדי בישראל. המאמר מבוסס על עבודת שדה אתנוגרפית מהשנים 2009-2011, שכללה תצפית משתתפת בהפגנות, ראיונות עם מארגני ההפגנות ועם מפגינים, וכן על ניתוח חומרים כתובים שחולקו בהפגנות ודיווחים בעיתונות החרדית. המאמר סוקר את ההפגנות ואת תפקידן בבנייתו של אתוס המאבק החרדי, ומנתח אותם בעזרת גישה תיאורטית אנתרופולוגית המכונה Cultural...

המשך קריאה >>

עדיין עומדים אנו תחת ההר': על 'חוויה דתית' אצל החרדים'

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה טיקוצינסקי , מאמר , בית מורשה, ירושלים
המאמר משרטט קווים ל'חוויה הדתית' של החרדים, מתוך נקודת מבט סוציולוגית קהילתית. במוקד המאמר עומדת הטענה כי הריטואליות הקהילתית היא זו העומדת במרכז עולמו הדתי של האדם החרדי. הקהילה מאוגדת סביב החוק, כלומר התורה וההלכה –יותר מאשר סביב נותן החוק. מערכת החינוך החרדית במוקד עניינו של המאמר, בה ניכרת חזותה האמיתית של החוויה הדתית בציבור זה, שכן האתוס החינוכי החרדי מבוסס על שני קטבים: חינוך 'לעומתי', קרי...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע