המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

גוף חרדי: פרקים מאתנוגרפיה בהכנה

(מאגר ביבליוגרפי)
גדעון ארן , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
הפרק מתחקה אחר מאפייני הגוף החרדי, גופם של בחורי ישיבות ואברכים אשכנזים, ואחר התמורות שגוף זה עבר. גוף זה, מתברר, משמר קווי ייחוד בחיי היומיום ועם זאת ניכרים בו דפוסי התנהגות המושפעים מן החברה הסובבת. המחקר מבוסס על תצפיות וראיונות פתוחים שנערכו בשנים 2000-2001 בירושלים, במגוון קהילות, במיוחד מן 'העדה החרדית'. המאמר עוקב אחר עמדות תרבותיות המיוצגות בתנועות ובתנוחות הגוף החרדי, ומציג ממצאים מענייני...

המשך קריאה >>

המרחב הסמוי מעין: הטרוטופיה חרדית בעמנואל

(מאגר ביבליוגרפי)
אבי שושנה ויונה גינזברג , מאמר , אוניברסיטת בר- אילן
מאמר העוסק ב'פרשת עמנואל' בקיץ 2010, ומציע את המאפיינים החברתיים והמרחביים של העיר עמנואל כנתון הכרחי להבנת הפרשה. המאמר כולל תיאור פנומנולוגי ואתנוגרפי של הישוב, ודיון על אודות ההשפעה הייחודית של מאפייני המרחב על הפעולות שנוקטים סובייקטים וקבוצות, ועל היחסים החברתיים. המחקר מבוסס על מחקר קודם שנערך בשנת 1986 בישוב זה, והמחקר העכשווי (בשנת 2013) מאפשר השוואה בין הממצאים האתנוגרפיים הקודמים לבין הע...

המשך קריאה >>

מביתר עילית לאלעד - התפתחותה של ההתיישבות החרדית בישראל ואתגריה

(מאגר ביבליוגרפי)
יוסף שלהב ולי כהנר , מאמר , יד יצחק בן צבי
המאמר סוקר את תהליך יציאת החרדים מ'גטאות' ירושלים ובני ברק, והקמת הריכוזים החרדיים החדשים, בראשם ביתר עלית, מודיעין עלית, ואלעד. הכותבים מנתחים את סיבות התהליך, את טיב האוכלוסיה וחלוקתה לליטאים, חסידים וספרדים, אופיים הפרוורי, קליטת מהגרי חוץ ועוד. השינוי הבסיסי הנובע מהתפתחות הערים החרדיות הוא העצמאות המוניציפלית על כל המשתמע ממנה, צמיחתה של אליטה פוליטית וביורוקרטית המקיימת ומטפחת ישובים שסביבתם...

המשך קריאה >>

המיית יונים או חשכת עבים? ויכוח פנים יהודי על עתיד ירושלים

(מאגר ביבליוגרפי)
יוסף שלהב , ספר , מכון ירושלים לחקר ישראל
חיבור העוסק בעתידה של ירושלים מבחינה אתנו-גיאוגרפית, בהתחשב בהיבטים טריטוריאליים, דתיים ופוליטיים. עמדותיו של הציבור החרדי באות לידי ביטוי בפרקי הספר, בהתייחס לחברה הערבית, ולחברה הדתית-לאומית. העמדה החרדית מונגדת לעמדה הדתית לאומית במילים המצוטטות מפי דובר חרדי: לו ניתן היה להבטיח מעבר לכל ספק וללא שום חשש (בהדגשה) שבכל שטח שיימסר לריבונות ערבית יישמרו הזכויות הדתיות היהודיות, ויהודים יוכלו לצאת...

המשך קריאה >>

Ethnography of Exclusion: Initiating a Dialogue with Fundamentalist Men

(מאגר ביבליוגרפי)
Nurit Stadler , מאמר
המאמר מתאר מתודות שונות שננקטו לצורך עבודת שטח עם גברים חרדים המנועים מלבוא במגע עם נשים, כאשר זו מבקשת להתחקות אחר עולמם של תלמידי הישיבה החרדיים בישראל. האתגרים המגדריים שעמדו בפני החוקרת הדירו אותה מאולם בית המדרש, בו מבלים התלמידים את רוב זמנם, אך אפשרו בכך את חשיפתה לאספקטים שונים ופחות פורמאליים של החברה החרדית על מאפייניה התרבותיים והמגדריים. הממצאים והרשמים העולים במסגרת עבודה אתנוגרפית זו...

המשך קריאה >>

Modesty for Heaven’s Sake: Authority and Creativity among Female Ultra-Orthodox Teenagers in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Lea Taragin-Zeller , מאמר
מאמר זה, המבוסס על עבודת מחקר אתנוגרפית בסמינר בית יעקב בירושלים, מבקש להתחקות אחר הדרך בה מחנכות ותלמידות חרדיות מעצבות את אידאולוגית הצניעות באמצעות פרשנות מחודשת של מקורות קאנוניים הרלוונטיים לערך הצניעות. בחינת יחסן של אלו למושג הצניעות מצביעה על תחום יצירתי המשקף חדשנות דתית, כמו גם את אימוצם של דפוסי התנהגות מודרניים. הודות לפרשנות המוענקת על ידי נשים אלו לטקסטים הקאנוניים מקבל מושג הצניעות...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע