המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

ירושלים 1949-96: דינמיקת אוכלוסין מרחבית ותחרות אתנו-דמוגרפית

(מאגר ביבליוגרפי)
פנחס ולדמן , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לגיאוגרפיה
העבודה עוסקת בדינמיקת האוכלוסין בירושלים ובתחרות האתנו-דמוגרפית בין אוכלוסיות בעיר. ההתמקדות היא באוכלוסיה היהודית וזו שאינה יהודית, ובתוך המגזר היהודי פנימה בין חרדים לשאינם חרדים. המחקר מקיף נתונים של אוכלוסיית ירושלים במשך 46 שנה, שהצטברו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. המחקר מסכם שקיימת תחרות אתנו-דמוגרפית על טריטוריה, לצד תופעות דמוגרפיות כמו אוכלוסיה מזדקנת, גידול האוכלוסיה, שונות אתנית גבוהה, הנו...

המשך קריאה >>

השפעה דתית על מרחב תרבותי: החרדיות בירושלים

(מאגר ביבליוגרפי)
יוסף שלהב , פרק , מכון ירושלים לחקר ישראל
עיון ברבדים העמוקים של תהליכי ההתבדלות הגיאוגרפית של האוכלוסייה החרדית בירושלים, ותוצאותיה של התבדלות זו במרחב העירוני. התלות הקיומית של הקהילה החרדית במערכת האינסטרומנטלית של העיר המודרנית, כובלת את המרחב החרדי אל התחום העירוני, אלא שהתפיסה התרבותית-דתית של המרחב היא דינמית. לגבי ארץ-ישראל וירושלים מצויים כללי התנהגות מיוחדים, הנהוגים במקומות אלה - המצוות התלויות בארץ ומנהגים הקשורים בירושלים שלל...

המשך קריאה >>

עיירה בכרך: גיאוגרפיה של התבדלות והשלמה

(מאגר ביבליוגרפי)
יוסף שלהב , ספר , מכון ירושלים לחקר ישראל
הספר דן ברובד מיוחד בגיאוגרפיה של המגזר החרדי בירושלים, הקשור במפגש שבין מרחב המעוצב על פי עקרון דתי מתבדל ומסתגר, לבין מערכת עירונית מערבית מודרנית. מפגש זה יצר בירושלים אזורים עירוניים המפתחים ביניהם יחסי גומלין מעניינים. בכדי להבין גיאוגרפיה זו, מציג הדוח מספר הקשרים מרחביים בתפיסה החרדית, כמו גם גיאוגרפיה עירונית של המגזר החרדי כגון: גורמי ההתבדלות, היחס אל מרחב מקודש ואידיאלי, יחס החרדים אל ה...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע