המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

בית הכנסת הרב-עדתי בדור המדינה בישראל : אתניות, אורתודוקסיה, לאומיות ומגד

(מאגר ביבליוגרפי)
נסים ליאון , מאמר , אוניברסיטת בר- אילן ומכון לנדר
המאמר טוען כי נוכח המקרה של בית הכנסת העדתי בישראל, ניתן לראות כי ליחס בין דת לאתניות יש תפקיד מורכב יותר, דיאלקטי משהו, בארגונו של המעבר מבית כנסת חד-עדתי הקרוב לדור המהגרים / העולים, לבית כנסת רב-עדתי בדור המדינה המבטא את תהליכי הטמיעה. לא רק תהליכי החילון אלא גם תהליכי ההתחדשות הדתית הנקשרים בשינוי המזג הדתי בבית הכנסת העדתי, תורמים לשחיקה בדגם החד-עדתי, ולהופעתו של הדגם הרב-עדתי. טענת הכותב הי...

המשך קריאה >>

חרדיות מזרחית – אידיאולוגיה קשיחה וזהות רכה

(מאגר ביבליוגרפי)
נסים ליאון , מאמר , מכון ירושלים - המרכז לחקר החברה החרדית
המאמר מתאר שלוש חזיתות שהחרדיות המזרחית מתמודדת בהן כיום. באחת היא ניצבת מול מציאות מפולשת בסגנונות חיים דתיים שאינם חרדיים, הן בתא המשפחתי, הן בקהילות המתפללים והן באזורי המגורים. בשנייה היא מתמודדת עם יחסי הכוחות האתניים בתוך החברה החרדית, ובשלישית מול מוסדות המדינה, כשהיא בקשר בלתי-אמצעי עם ציבור לא-חרדי בעל עמדות לאומיות מובהקות. תוצאת ההתמודדות בחזיתות אלו ניכרת כיום בשלוש מגמות שונות: 1. בחר...

המשך קריאה >>

ש"ס ו'חזיון התעתועים האתני'

(מאגר ביבליוגרפי)
גל לוי וזאב אמריך , פרק , ידיעות אחרונות וספרי חמד
הפרק מבקש להכניס את מרכיב 'המדינה' אל השיח אודות ש"ס, ולבקש את הנוסחה לא בתרבות כי אם באופנים בהם עיצבה המדינה את היחסים האתניים בחברה. לדברי הכותבים, אף כי ש"ס היתה זו שהציבה את סוגיית האתניות היהודית בחזית הדיון הפוליטי בישראל, הבנייתה של החברה הישראלי כמורכבת מקבוצות יהודיות בעלות זהויות אתניות פרטיקולריות היא מעשה ידיה של התנועה הציונית עצמה, לפני קום המדינה ולאחר מכן. הציונות הציגה את עצמה כמ...

המשך קריאה >>

מקומות שמורים: מגדר ואתניות במחוזות הדת והתשובה

(מאגר ביבליוגרפי)
תמר אלאור , ספר , עם עובד, מכללת ספיר
ספר שלישי בסדרת מחקרים אתנוגראפיים על נשים, דת ואוריינות בישראל שכתבה המחברת. החיבור מוקדש לנשים מזרחיות-ספרדיות מרקע סוציו-אקונומי נמוך החיות בחברה הדתית על מגוון פניה: הסביבה החרדית של המעמדות הנמוכים וחוגי החוזרים בתשובה, הסמוכה לחברה הדתית 'המתחזקת', המתלבטת בין אפשרויות החינוך ה"אשכנזיות" במוסדות חרדיים אשכנזיים אליטיסטיים, ממנה הן מודרות בשל מזרחיותן, לאפשרויות החינוך ה"ספרדיות"-"מזרחיות" בה...

המשך קריאה >>

תת-אתניות יהודית בשוק עבודה רב-תרבותי; בחינת עמדות ניהוליות בקרב מעסיקים שאינם מעסיקים חרדים; המקרה של שוק העבודה החרדי בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
אודי כהן , עבודת גמר , אוניברסיטת בר אילן - המחלקה לניהול תעשייתי
מחקר המבקש לפתח מודל איכותי-ניהולי שנתמך בממצאים אמפיריים חדשים, קרי 'עמדות מעסיקים', שאינם מעסיקים חרדים. המחקר מבקש לבחון כיצד משפיע המשתנה החרדי על תגובות המעסיקים, ומציע פתרון לחסמים ניהוליים סוציולוגיים שונים. נדגמו 220 בתי עסק מאזור המרכז שאינם מעסיקים חרדים, ונעשה שימוש בשאלונים מובנים. מממצאי המחקר: נמצא כי השכלה וכישורים נדרשים, חזות חרדית, מידת תחושת נוחות מנוכחות חרדית, ריבוי ילדים, צור...

המשך קריאה >>

פוליטיקה אתניות ומגדר: ארגון הנשים של תנועת ש"ס

(מאגר ביבליוגרפי)
ענת פלדמן , פרק , אוניברסיטת בר-אילן
הפרק בודק את פעילות ארגון הנשים של ש"ס 'מרגלית - אם בישראל', כ'פמיניזם' מסוג חדש, שעיקרו התנהגות חברתית ארגונית המותאמת לחברה החרדית המזרחית בישראל. מדובר בארגון נשים פוליטי, שהמשתתפות בו אינן נדרשות להרשם למפלגה, והוא משמש רק כסוכן לתרבות וחברה באמצעות ערכי הדת אך תחת המטריה הפוליטית. הכותבת טוענת שהשילוב ההדוק שבין החברתי לפוליטי מעניק לנשים המזרחיות מהפריפריה תחושת שייכות לחברה הישראלית, ולפיכך...

המשך קריאה >>

אתניות, פוליטיקה וחינוך: עשור ראשון לחינוך העצמאי 1963-1953

(מאגר ביבליוגרפי)
ענת פלדמן , מאמר , אוניברסיטת תל-אביב, בשיתוף בתי הספר לחינוך באוניברסיטאות נוספות
המאמר עוסק בדרכים שבהן התבססה רשת 'החינוך העצמאי' של אגודת ישראל בעיירות הפיתוח, שהרכבן הדמוגרפי היה בעיקרו מזרחי. המאמר פותח בסקירה היסטורית של יחס החברה האשכנזית אל חינוך הילדים מעדות המזרח בתקופת היישוב. בבואה לדון על שנות החמישים והשישים, טענת הכותבת היא כי הממסד האשכנזי ביקש לפרוש עליהם אז את חסותו מתוך שחשש לעתידו הדתי של הנוער וכן לעתידו הפוליטי שלו עצמו. לפיכך בשנות המנדט לא פעלה אגודת ישר...

המשך קריאה >>

פירוק השינוי בעוני למרכיבי צמיחה ואי שוויון: הניסיון הישראלי בשנים 1997-2006

(מאגר ביבליוגרפי)
תמי פריאנטה , עבודת גמר , אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המחלקה לכלכלה
מחקר אתנו-כלכלי-דמוגרפי, מבוסס נתונים, בהתאם לסקר ההכנסות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנים 1997-2006. המחקר מנסה להתחקות אחר הקשרים הפנימיים שבין צמיחה כלכלית, אי-שיוויון, ושינויים במדד העוני. כל זאת תוך מיפוי העוני בתוך תתי-קבוצות באוכלוסיה, המוגדרים בצורה אתנית, גיאוגרפית ודמוגרפית, כאשר במוקד הדיון ניצבים המגזר החרדי והערבי. הדיון כולל את סוגיות קו העוני - מהו עוני ומיהו עני, על-פי הגישה היחסי...

המשך קריאה >>

Haredi/Chabad Women’s Acculturation Experience in a non-Haredi Institute of Higher Education in Northern Galilee

(מאגר ביבליוגרפי)
Brenda Geiger וDorit Alt , מאמר , Women in Judaism, Inc.
המאמר בוחן את הדינמיקה המלווה את השתתפותן של נשים חרדיות מקרב חסידות חב"ד במסגרות אקדמיות חילוניות בישראל. יחס הנשים הנבחנות כלפי צביונן החילוני של מסגרות אלו מתממש במישור כפול: ברמה המבנית הן מגלות נכונות ליטול חלק בפעילויות האקדמיות השונות, בעוד שברמה התרבותית-חברתית מקפידות הן להבחין עצמן מקבוצות אתניות ודתיות שונות. בעקבות ראיונות שנוהלו עם מספר נשים חרדיות מצביע המאמר על ההתנגשות בין מגמת התב...

המשך קריאה >>

Exacerbating Social Cleavages: The Media's Role in Israel's Religious-Secular Conflict

(מאגר ביבליוגרפי)
Matt Evans , מאמר
המאמר מבקש להתחקות אחר אופייה והתפתחותה של המדיה הישראלית לאור המתח השורר בין המגזר החרדי ובין זה החילוני בישראל, כמו גם אחר תפקידה של המדיה במסגרת הקונפליקט ההולך ומעמיק בין מגזרים אלה. התחקות זו נעשית לאור הצעתם של וויליאם גמסון (Gamson 1989) וגדי וולפספלד (Wolfsfeld) המייחסת משקל לא מבוטל לתפקידה של המדיה, המזוהה עם מגמה חברתית כזו או אחרת, במסגרת המתחים הנוצרים בין חלקיה השונים של חברה נתונה....

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע