המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

תיקון מידות: מפגש של קבוצת מתבגרות חרדיות הסובלות מאכילה כפייתית והשמנת יתר על הבמה הפסיכודרמטית

(מאגר ביבליוגרפי)
תמי אסף-לשמן , עבודת גמר , המכללה האקדמית לחברה ואומנויות, שלוחת לסלי
עבודה הבודקת את השפעת הטיפול הפסיכודרמטי על בעיות של השמנת יתר בקרב בנות חרדיות. הפסיכודרמה היא שיטת טיפול השאובה מעולם התיאטרון, ומקובלת כתראפיה עבור בעיות השמנה והפרעות אכילה, והמחקר בודק את המרכיבים הייחודיים לבת החרדית בשדה זה. נבדקו 7 מתבגרות חרדיות בגילאים 18-15, המתגוררות ביישוב חרדי במרכז הארץ וסובלות מהשמנת יתר ומאכילה כפייתית. בנות אלה היו כבר חלק מקבוצת מפגשים קבועה שעסקה בנושא ההשמנה....

המשך קריאה >>

תפיסת המחויבות לבית ולקריירה, הקונפליקט ביניהם וערכי עבודה של מתבגרות ובוגרות צעירות כפונקציה של גיל וזהות דתית

(מאגר ביבליוגרפי)
שלומית הירשפלד , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לחינוך
מטרת המחקר לבחון את התפתחות תפיסת המחוייבות לבית ולקריירה, ותפיסת קונפליקט בית-קריירה, כפונקציה של גיל והשתייכות למגזר דת (חילוני, דתי לאומי או חרדי) בקרב מתבגרות ובוגרות צעירות. אוכלוסיית המחקר כללה 316 נבדקות בגילאי 12-25, והממצאים העלו כי העדפת הפשרה כפתרון לקונפליקט הייתה המועדפת ביותר בכל קבוצת גיל. בגילאי הביניים (21-22 ו-17-18) נמצאה רמה גבוהה של העדפת קריירה כפתרון לקונפליקט בית-קריירה. נמ...

המשך קריאה >>

המחזור החודשי, מיניות ומה שביניהם: ערוצי הידע בנושא בקרב בנות מתבגרות בקבוצה חרדית קיצונית

(מאגר ביבליוגרפי)
סימה זלצברג , פרק , אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
המחקר דן בהיבטים שונים הקשורים בגיל ההתבגרות ובמיניות בקרב נשים ובנות מקבוצה חסידית קיצונית (תולדות אהרן), תוך התמקדות בדרכים באמצעותן רוכשות בנות הקבוצה ידע בנוגע למחזור החודשי ולמיניות. הממצאים מלמדים כי האמהות מהוות מקור מידע מרכזי עבור הבנות בנושא זה, אם כי קיימים בקרבן ערוצי מידע נוספים. הממצאים מעידים גם על ריבוי קולות בקב הנשים בהתייחס למידע שמעבירות האמהות לבנות בנושא. ישנן אמהות 'פתוחות'...

המשך קריאה >>

מאפייני התעסוקה במגזר החרדי וכלי סיוע ממשלתיים לקידום תעסוקה במגזר זה

(מאגר ביבליוגרפי)
אסף מלחי , מצגת-הרצאה , משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה - מנהל מחקר וכלכלה
סקירת נתונים עיקריים אודות האוכלוסייה החרדית בישראל, המתבססת על עבודותיהם של אסף מלחי, לי כהנר, ד"ר יעקב לופו, פרופ' אליהו בן משה ועל ניתוח מסדי נתונים רבים. החוקרים מעריכים כי הציבור החרדי בישראל מונה בשנת 2010 637 אלף איש– כ- 8.8% מכלל האוכלוסייה. 404 אלף מתוכם (63.7%) –הינם מתחת לגיל 20. אצל 56.1% מההורים יש ילדים מתחת לגיל 5 (לעומת 20.7% בקרב החילוניים). הנתונים האלה מציירים את הציבור החרדי כצ...

המשך קריאה >>

מערכת לימוד משלימה לחינוך החרדי – סוגיית הנשים

(מאגר ביבליוגרפי)
מעין שחף , מאמר , משרד החינוך - האגף לחינוך מבוגרים
המאמר עוסק במערכת לימוד משלימה לנשים, שהכותבת ממליצה להקים לטובת הבנות החרדיות. מקומן של הנשים נפקד מן השיח אודות לימודי החול בחינוך החרדי. למרות ששם הקושי מועט יותר, עדיין אין הנשים זוכות למסלולים שיסייעו להן לממש את הפוטנציאל שלהן, והן נותרות חלק מסטטיסטיקת העוני ולימודים כלליים מוגבלים. המאמר סוקר את המצב ב'סמינרים' ואת העומד מאחורי העובדה שאין הם מגישים את חניכותיהן לבגרויות. במילים עדינות היא...

המשך קריאה >>

יצירת סיפור-חיים רציף באמצעות תהליך ה"רה-ביוגרפיה": ניתוח המקרה של בני דור שני לחוזרים בתשובה

(מאגר ביבליוגרפי)
צביה שמעוני , עבודת דוקטור , האוניברסיטה העברית בירושלים
העבודה בוחנת את משמעות החזרה בתשובה בעיני בני דור-שני לחוזרים בתשובה, בהנחה שתופעת החזרה בתשובה, כפי שמיוצגת על ידי בני הדור השני, מעלה למודעותם חוויות אישיות, מעצבת 'רה-ביוגרפיה' ומעצימה את נקודות המפגש שבין הזיכרון האישי לזיכרון הקולקטיבי. המחקר בדק בני דור שני, הן בעלי 'כיפות שחורות' והן בעלי 'כיפות סרוגות'. בקרב הכיפות השחורות נמצא כי בני הדור השני כאילו מתנצלים על שהוריהם היו חילוניים בעבר, ו...

המשך קריאה >>

Channels of Information about Menstruation and Sexuality among Hasidic Adolecent Girls

(מאגר ביבליוגרפי)
Sina Zakcberg , מאמר
המאמר בוחן את אופן היחשפותן של בנות מקרב המגזר החרדי לתופעות גופניות ומיניות שונות הכרוכות עם התבגרותן. במסגרת בחינה זו מתמקד המאמר באופן התמודדותן של הבנות עם המחזור החודשי. לאור ממצאי הבחינה עולה כי האם מהווה, על פי רוב, מקור עיקרי למידע אודות תהליך הוויסות. יחד עם זאת, הבנות נדרשות לעתים להיעזר גם בחברותיהן לצורך בירור ממוקד יותר בתופעה אותה הן חוות. המידע אותו מספקות האימהות לבנותיהן אינו חד מ...

המשך קריאה >>

The Emergence of Counseling in Traditional Cultures: Ultra-Orthodox Jewish and Arab Communities in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Rachel L. Erhard וDana Erhard-Weiss , מאמר
המאמר בוחן את ההתפתחות שחלה בשנים האחרונות במערכות החינוך החרדי והערבי בישראל בהעניקן לתלמידיהן ייעוץ חינוכי. התפתחות זו משקפת שינויים תודעתיים משמעותיים למדי, שעה שהחברה החרדית נטתה להתעלם מבעיות המזוהות עם רווחתו של הילד, כמו גם מחוויות המלוות לתהליך התבגרותו. הייעוץ החינוכי המוענק לתלמידים אלה מעודד את חשיפתן של רבדים אלה אגב התייחסות לנושאים רגישים שנחשבו לטאבו עד השנים האחרונות דוגמת הומוסקסו...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע