המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

היפגעות ילדים בתאונות דרכים כרוכבי אופנים וכהולכי רגל בחברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
ישי המנחם ושרון לוי , דוח מחקר , בטרם - בטיחות ילדים
מחקר המציג לראשונה בסיס נתונים מתוקף של היפגעות ילדים בתאונות דרכים כהולכי רגל ורוכבי אופניים בחברה החרדית ולאתר מאפיינים ייחודיים של התנהגות הילדים בדרכים בחברה החרדית. המחקר עשה שימוש בשתי מתודות שונות לפילוח החברה החרדית מתוך כלל האוכלוסייה בישראל. האחת מתבססת על בחינת נתונים של ילדים המתגוררים או שנפגעו בישובים חרדיים מובהקים, בהם יש אחוז גבוה מאוד של תושבים חרדים. ממצאי המחקר מאוששים את ההשער...

המשך קריאה >>

חגירת חגורות בטיחות - השוואה בין מגזרים

(מאגר ביבליוגרפי)
אבי דגני ורינה דגני , מצגת-הרצאה , הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים - מכון גיאוקרטוגרפיה
דוח-מצגת טבלאי, הסוקר את אכיפת חגירת חגורת בטיחות במגזרים השונים לשנת 2007 בהשוואה לשנים קודמות. בין עמ' 27-40 נסקר המגזר החרדי. מממצאי המחקר: שיעור החגירה בקרב הנהגים במגזר עומד על 88%. שיעור החגירה במושב הקדמי שליד הנהג עומד על 81%, ואילו שיעורי החגירה במושב האחורי הינם נמוכים ומקיפים 27% בלבד מהמקרים. בהשוואה לשנים 2005-2006, חלה עלייה בשיעור הנהגים החוגרים חגורות בטיחות במגזר החרדי. בהשוואה לש...

המשך קריאה >>

תפיסות וחוויות של נהיגה ובטיחות בדרכים בקרב נשים חרדיות בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
נגה גוגנהיים , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן, בי"ס לעבודה סוציאלית
מחקר איכותני הבודק את תפיסותיהן של נשים חרדיות בישראל בכל הנוגע לנהיגה ולבטיחות בדרכים. המחקר מבוסס על ראיונות חצי מובנים עם 18 נשים חרדיות בטווחי הגילים 27-63, מתוכן 13 נהגות ו-5 הולכות רגל. מממצאי המחקר: הוצאת רישיון נהיגה בקרב נשים חרדיות תובעת לעתים קרובות מחירים חברתיים כבדים, בשל ההסתייגות הרבנית מן הענין ועמדתם כי הנהיגה סותרת את ערכי הצניעות. הנשים הביעו את הקונפליקט בו הן נתונות באשר לנהי...

המשך קריאה >>

זיהוי מידע להעלאת בטיחות ילדים בתוך ובסביבת הרכב בקרב האוכלוסיה החרדית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
יהודה דנון ושרון לוי , דוח מחקר , בטרם - בטיחות ילדים, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
נתוני ההיפגעות מצביעים על מגמה בולטת של היפגעות ילדים כהולכי רגל בערים בהן רוב האוכלוסייה חרדית. כמו כן, סקרי תצפיות לאומיים ומקומיים מצביעים על התנהגות סיכונית בקרב ילדים חרדים הן כהולכי רגל והן כנוסעים ברכב. המחקר נועד לתת בסיס יישומי מתוקף לפעילות התערבות שנועדה לאוכלוסיה החרדית בישראל, ומבוסס על תיאורית ההתנהגות המתוכננת (Theory of Planned Behavior). המטרה: פיתוח מסרים יעילים להתערבות ואסטרטגי...

המשך קריאה >>

משתמשי דרך בציבור החרדי: עמדות, תפיסות והתנהגויות

(מאגר ביבליוגרפי)
אורית טאובמן בן-ארי , דוח מחקר , אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לעבודה סוציאלית
דוח מחקר במימון הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, המתרכז בחברה החרדית, תוך בדיקת מאפייניה היחודיים: מניעים, תחושות, עמדות ודפוסי התנהגות של נהגים חרדיים והולכי רגל, תוך הקרים תרבותיים וחברתיים. המחקר נעשה בשיטות איכותניות וכמותיות, בקרב מרואיינים גברים ונשים, נהגים והולכי רגל, ליטאים, חסידים וספרדים, בקבוצות גיל שונות, וכן עם מובילי דעה בציבור החרדי. מתוך הראיונות עולה כי באופן כללי נהיגה נחשבת ללא רצ...

המשך קריאה >>

דו''ח מסכם של הוועדה לבדיקת הסדרי ההסעה בתחבורה ציבורית בקווים המשמשים את המגזר החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
מדינת ישראל , דוח וועדה , משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
הוועדה לבדיקת הסדרי ההסעה בתחבורה ציבורית בקווים המשמשים את המגזר החרדי הוקמה על ידי שר התחבורה ביום 11 במאי 2008 בהמלצת בית המשפט העליון. הועדה מונתה לבחינת המצב הקיים בקווי תחבורה ציבורית הידועים בין השאר כ"קווי מהדרין". בקווים אלה נהוגים – ללא הסדרה בדין – סידורי נסיעה מיוחדים שנועדו לענות על צרכים שיוחסו לחלקים בציבור החרדי, ובראשם הפרדה בין גברים העולים ויושבים בחלקו הקדמי של האוטובוס, לבין נ...

המשך קריאה >>

For heaven's sake follow the rules: pedestrians' behavior in an ultra-orthodox and a non-orthodox city

(מאגר ביבליוגרפי)
Tova Rosenbloon וDan Nemrodov , מאמר
עבודת מחקר זו בוחנת את השפעתם של גורמים דתיים ואמוניים על התנהגותם של הולכי-רגל. המחקר, שהתבסס על 'מבחן כי-בריבוע' (Chi Square Test), בחן את התנהלותם של 667 הולכי רגל חרדים בעיר בני-ברק, לעומת התנהלותם של 378 הולכי רגל בעיר רמת-גן, לאור חמישה פרמטרים: חצייה ברמזור אדום; חציית כביש באזור שאינו מסומן במעבר חצייה; הליכה על הכביש לצד המדרכה; אי בדיקת תנועה טרם חצייה ואחיזת ידו של ילד אגב חצייתו את הכב...

המשך קריאה >>

Women as a Key to Enhancing Road Safety in Ultraorthodox Communities in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Noga Guggenheim וOrit Taubman-Ben Ari , מאמר
מאמר המתחקה אחר מודעותה המוגבלת יחסית של החברה החרדית לנושא הבטיחות בדרכים. חוסר המודעות אותה מפגינה החברה החרדית בנידון מיוחס במסגרת המאמר לשני גורמים מרכזיים: (1) מאפייניה הייחודיים של חברה החרדית המבחינים אותה מזו המודרנית, ו(2) יחסה המסתייג למדי מכלי המדיה השונים המונע ממנה להיחשף בפני תכנים המדגישים את חשיבות הנושא הנידון. בנוסף לכך סבור המאמר כי החרגתו הכמעט מוחלטת של נושא הבטיחות בדרכים מהש...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע