המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

Carrier Matching and Collective Socialization in Community Genetics: Dor Yeshorim and the Reinforcement of Stigma

(מאגר ביבליוגרפי)
Aviad E. Raz וYafa Vizner , מאמר
בקהילה החרדית נודעת חשיבות לא מבוטלת לבדיקת 'דור ישרים' הבוחנת נשאות של מחלות גנטיות בקרב זוגות העתידים להינשא. לשאלת אופייה ומעלותיה של בדיקה זו קיימות מספר גישות הניתנות להבחנה לשתי קבוצות: הביקורתיים טוענים לפגיעה בעצמאותו של הנבדק ובהתערבות חיצונית, ואף כפייתית, בהכרעותיו האישיות של הפרט. התומכים, לעומת זאת, נוטים להדגיש את תוצאותיה החיביות של הבדיקה, שעה שזו הביאה לצמצום משמעותי בשיעור המחל...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע