המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

מ"עם במדים" ל"מדים שונים לעם": ניהול שונות תרבותית וחברתית בצה"ל

(מאגר ביבליוגרפי)
עדנה לומסקי-פדר ואייל בן ארי , פרק , אוניברסיטת חיפה, פרדס
הפרק מנתח את האופן בו צה"ל מנהל את השונות החברתית והתרבותית בקרב חייליו - כיצד צה"ל מטפל במהגרים, בנשים, בדתיים ובבני מיעוטים. את ניהול השונות בצבא ניתן להבין מתוך שני תהליכים מקבילים: הדיון בדבר תפקידו של צה"ל בהגדרת הלאומיות הישראלית, והלחצים הארגוניים בעידן הפוסט מודרני. בנוגע לחרדים מגדירים הכותבים ששילובם נעשה 'תוך הדרה'. השיח החברתי באשר לאופן ניהולה של קבוצה זו מתמקד בעלויות הכלכליות ובעול...

המשך קריאה >>

מיפוי עמותות מזון: היקף ודפוסי פעילות 2004

(מאגר ביבליוגרפי)
אסתר לוינסון , דוח מחקר , המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי
דוח נתונים משנת 2004 על דפוסי פעילותן של העמותות העוסקות באספקת מזון לנזקקים, פריסתן הגיאוגרפית, היקפי הפעילות, משאביהן וקשייהן. 136 עמותות השיבו לסקר, שכלל את הרקע להקמת העמותה, העומדים בראשה, זיקתה הדתית, תחום פעילותה וקשיים תקציביים. ממצא בולט: 79% מן העמותות הוקמו בידי דתיים וחרדים. הארגונים החרדים הם הוותיקים ביותר וחלקם הוקמו לפני שנת 1989. 18% מן העמותות הוקמו בידי חילוניים, ואף בידי ארגוני...

המשך קריאה >>

גדוד הנח"ל החרדי -סיכויים וסיכונים

(מאגר ביבליוגרפי)
זאב דרודי , מאמר , משרד הביטחון
המאמר עוסק בגדוד 'נצח יהודה' (הנח"ל החרדי) שיצא לדרכו בשנת 1999 כשירות קרבי לחרדים, בסיבות להקמתו, בהיקיפו, ביחס הרבנים ובמקומו בחברה החרדית. במוקד המאמר: שאלת הגדוד כמקרה בוחן לבחינת יחסי צבא ודת בצה"ל, נושאים של היררכיית הפיקוד, סמכויות ושליטה, השפעות פוליטיות, רוחניות ומגזריות, בתוך הצבא. דיון בסיכונים ובסיכויים של הפרויקט לממסד הצבאי בישראל, על רקע השינוי במערכת יחסי צבא-חברה בישראל, והקרע הדת...

המשך קריאה >>

גיוס חרדים לצה"ל - חידוש 'חוק טל'

(מאגר ביבליוגרפי)
מאיר אלרן ויהודה בן-מאיר , מזכר , המכון למחקרי ביטחון לאומי
המזכר מסכם דיוני כנס של 'המכון למחקרי ביטחון לאומי', סוקר את חוק טל וגלגוליו מהיבטים משפטיים וחברתיים, ומציע כמה המלצות וחלופות, בין השאר מאת: דוד עברי, אפרים קם, יהודה בן מאיר, אלעזר שטרן, אביחי רונצקי, חיים אמסלם וזאב אלקין, גלעד שר ורות גביזון. הכותבים ממליצים לבסוף להכין חוק מעודכן שיתייחס כבסיס מנחה למרכיבים העקרוניים שעמדו ביסודו של חוק טל המקורי: הדרגתיות בביצוע, ייחוד שירות החובה בצה"ל והב...

המשך קריאה >>

להגיד "לא"

(מאגר ביבליוגרפי)
אורית שמיר-שמואל , סקירה , המשרד לביטחון פנים
סקירה על סדנה להגנה עצמית לצעירות חרדיות. הן היו נערות צעירות, שלא הבינו את המצב שאליו נקלעו. מעולם לא שמעו בסביבתן הקרובה מילה בנושא הדרכה מינית. הן הבינו שקרה להן דבר רע אך שמרו על שתיקה. לאחר הסדנה, הן לא תיתנה לגבר זר לחלל את כבודן.

המשך קריאה >>

דוח הוועדה לקידום השילוב בשירות והשוויון בנטל

(מאגר ביבליוגרפי)
יוחנן פלסנר , דוח מחקר , הכנסת - מדינת ישראל
בחודש פברואר 2012 פסק בג"ץ כי חוק טל אינו חוקתי ועל כן לא ניתן להאריכו לתקופה נוספת. בתגובה הקים ראש הממשלה בנימין נתניהו ועדה לקידום השילוב בשירות והשוויון בנטל, בראשותו של ח"כ יוחנן פלסנר (קדימה). הוועדה פעלה באינטנסיביות במשך חודש ימים במטרה להמליץ על מתווה לחקיקה מחודשת בנושא גיוס חרדים לצבא ולשירות האזרחי. הכוונה היא להוביל לשינוי עמוק ומהותי בחברה הישראלית וליצור אמנה חברתית חדשה. ממסקנות הד...

המשך קריאה >>

השואה ב'קול ישראל' (ביטאון אגודת ישראל) בשנת 1942

(מאגר ביבליוגרפי)
עקיבא צימרמן , מאמר , משרד הביטחון
כבכל העיתונים בארץ ישראל בשנת 1942, פורסמו ב'קול ישראל' ידיעות מקוטעות על המתרחש באירופה, תוך אי ידיעה על ממדי האסון. לצד זאת, נרתם ביטאונה של אגודת ישראל 'למען החייל העברי' ולתמיכה במשפחות הבריגדה היהודית. רק בסוף השנה החל העיתון לעסוק בנעשה באירופה, והחל לזעוק כנגד אדישותו של הישוב, לצד קריאות לקינה ולמספד ולאסיפות אבל. מאוחר יותר החלו להופיע מאמרים מאת הרבנים הקוראים לתשובה ולגערה בעולם כולו, ל...

המשך קריאה >>

מבוא: פניה המשתנות של החברה החרדית בישראל: מהישרדות לנוכחות, התחזקות וביטחון עצמי

(מאגר ביבליוגרפי)
קימי קפלן ונורית שטדלר , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
פרק הפתיחה לקובץ 'מהישרדות להתבססות', בו מציגים קפלן ושטדלר את השינויים המפליגים בנוכחותם של החרדים במרחב הציבורי בישראל, במחוזות ובתחומי פעילות שהיו זרים להם עד לשלהי שנות השבעים. תופעות אלה מלמדות על חוסן פנימי וביטחון של פלגים שונים בחברה החרדית, והספר מנסה לקשור בין שלל תופעות אלה ולראות בהן תופעה אחת רחבה: התבססות. החרדים מתאפיינים כיום יותר בביטחון עצמי וברצון להגביר נוכחות ופעילות בחברה ביש...

המשך קריאה >>

תמורות במרחב הדתי-חרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
יוסף שלהב , מאמר , משרד הביטחון - מכון ירושלים לחקר ישראל
מאמר המסכם את המרחב החרדי בירושלים וצמיחתו לאורך עשרים השנים הראשונות לאחר איחוד העיר, לצד מגמות ההתכנסות וההתבדלות בתחום החברתי-תרבותי. המאמר כולל תרשים של תפרוסת השכונות החרדיות, גרף של מבנה הגילאים, וכן טבלת התפלגות האוכלוסיה החרדית לפי גודל המשפחה באזורים נבחרים בעיר, נכון לשנת 1983. עוד עוסק המאמר ביחסי הגומלין שבין דתיים וחילוניים, בשורשי הקונפליקט ביניהן, ובמשמעויות התכנוניות של תהליך זה. ה...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע