המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

It’s not only Cultural Differences: Comparison of Jewish Israeli Social Work students’ Thoughts and Feelings about Treating Jewish Ultra-Orthodox and Palestinian Israeli Clients

(מאגר ביבליוגרפי)
Nehami Baum , מאמר
היבט משמעותי בהכשרת מטפלים בתחומי הטיפול השונים כרוך בהיחשפותם לתרבויות ונורמות הזרות לעולמם שלהם. מאמר זה בוחן את תפיסתם הבין-מגזרית של עובדים סוציאליים בישראל, כמו גם את התמודדותם עם שתי חברות מיעוט: ערבים-ישראלים וחרדים. במסגרת בחינת קבוצות מיעוט אלו מבקש המאמר להציע הבחנה בין שני מקורות השפעה שונים העלולים להביא לטיפול לקוי מצידו של העובד הסוציאלי: 1) הבדלים דתיים ותרבותיים המשווים למטופל את...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע