המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

העיתונות החרדית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
מנחם מיכלסון , מאמר , אוניברסיטת תל-אביב, המכון לחקר העיתונות והתקשורת היהודית
מאמר מראשית שנות התשעים, הסוקר את העיתונות החרדית דאז, בעיקר 'יום השישי', 'ערב שבת' ו'יתד נאמן'. הכותב מעלה את הדילמות של הפרסום מול זכות הציבור החרדי 'שלא לדעת', את המדורים השונים, את ייצוג הרבנים, ואת אתגר העימות עם החילוניות והשפה האגרסיבית החדשה של עיתונות זו. בולטים במיוחד 'יתד נאמן' ו'המחנה החרדי' של ישראל אייכלר, המצהיר מפורשות כי האתגר החדש הוא הענקת בטחון לצעיר החרדי באמצעות סגנון זה. כמו...

המשך קריאה >>

קריאות שואלות - על תורתם של היוצאים לשאלה

(מאגר ביבליוגרפי)
משה מאיר , מאמר , בית מורשה
המאמר סוקר שלושה חיבורים פילוסופיים-הגותיים מאת סופרים שיצאו בבגרותם מן החברה הדתית והחרדית. הכותב מציג את חיבוריהם כמי שקוראים מחדש את מקורות היהדות ומחפשים בהם פנים חדשות, כמכנה משותף הקובע קול חדש בספרות היהודית. אכן חיבורים אלה מתאפיינים בדרך כלל באוירת מרד וניפוץ, אך בו זמנית בוקעת מהם זעקה גדולה לתיקון. כגודל הכעס והביקורת, כך עומק תשוקת החיבור והשיבה האחרת אל המקורות. כל כותב מחפש בדרכו את...

המשך קריאה >>

דת ובג"ץ דימוי ומציאות: פרסום 'מנוף - המרכז למידע יהודי' במבחן הביקורת

(מאגר ביבליוגרפי)
מרגית כהן ואלי לינדר , מחקר ביקורת , המכון הישראלי לדמוקרטיה
מחקר ביקורת כנגד חיבור בשם "בג"צ או בי"ד לחוקה? קובץ מחקרים", (ללא תאריך) שיצא לאור על ידי גוף ההסברה החרדי 'מנוף', הטוען לעוינות בג"ץ כלפי ערכי האורתודוקסיה. המחקר מציג את הטעויות שבפרסום זה ורמת חומרתן, כמו גם את הכשל שבטיעונים באשר לרקעם של שופטי בית המשפט העליון. מטרת המחקר: להעמיד במקומו את הפרסום הספציפי בכדי להוביל לדיונים מבוססים יותר, באופן שיאפשר התמודדות עם העמדה הפוליטית-חברתית העומדת...

המשך קריאה >>

מדינת ישראל - הישגיה ומחדליה (היהדות החרדית)

(מאגר ביבליוגרפי)
יעקב כ"ץ , פרק , מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל
מאמר מאת ההיסטוריון פרופ' יעקב כ"ץ, המתייחס לתופעת החרדיות בתוך מכלול מחדליה של מדינת ישראל. הכותב מבקר את התנכרותם למדינה ואת הסדר 'תורתו אומנותו', כתופעות חדשות שאינן המשכיות ליהדות מזרח אירופה אשר החרדיות טוענת להוות המשך לה. יהדות מזרח אירופה בכל תקופותיה מילאה תפקידים כלכליים בחברה שקרבה שכנה, ולעומת זאת החרדיות מחילה את 'תורתו אומנותו' ללא הבחנה על כל מי שנולד במחיצתה. בתחום החינוך: חכמים הז...

המשך קריאה >>

פולמוס סביב אופן הטיפול בטקסט תנכ"י

(מאגר ביבליוגרפי)
רפאל ירחי , מאמר , מכון מופ"ת
המאמר מציג מחקר איכותני, שעקב אחר היחס לתנ"ך ולהוראתו דרך איסוף דברי דוברים, שהתפלמסו בחמישה ימי עיון שהתקיימו בירושלים בשנים תשס"א-תשס"ב. הדוברים שהשתתפו בימי העיון הללו באו רובם מהציבור הדתי, ומיעוטם - מהציבור החילוני. במחקר זוהו כ-12 גישות שונות ליחס לתנ"ך ולהוראתו, וגישות אלו הוצבו על רצף אידיאולוגי-דיסציפלינרי. פותחה שיטה לניתוח דברי הדוברים כדי לגלות בדבריהם תכנים אידיאולוגיים, ונבחנו הגישה...

המשך קריאה >>

ביקורת על ספרו של אריה דיין 'המעיין המתגבר'

(מאגר ביבליוגרפי)
ריקי טסלר , ביקורת , האוניברסיטה העברית בירושלים - המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש ליאונרד דיוויס
ספרו של דיין מתמקד במאבקי הכוח בתוך המפלגה, כדי להסביר את התנהגותה הפוליטית. מקורם של מאבקי הכוח הוא בתרבות החרדית, ולא בעמדות מדיניות ובשיקולים פוליטיים. לטענת הכותבת הספר אינו מצליח להקיף את היריעה, והניתוח צר מידי ומתעלם מהיבטים רחבים העשויים להסביר את תופעת ש"ס. המהפכה הרוחנית-דתית שעמדה בראש מעייניהם של הרבנים ש"ך ויוסף והכתיבה את התנהגותם, אינה מוסברת דיה ואינה מוצגת לא כסיבה ולא כתוצאה. המח...

המשך קריאה >>

בין בינוניות למצוינות: החשש וההכרח בדירוג ואומדן הישגים בעולם התורה החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
יוחאי חקק , פרק , אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הפרק עוסק ביחסה המיוחד של החברה החרדית לשאלות של דירוג ומדידת בני אדם והישגיהם. בעוד שבתרבות המערבית גוברת מגמת המדידה ומדרגי התנהגויות, הישגים וקבוצות אוכלוסיה, הרי שהחברה החרדית מסויגת ביחס למגמות אלה. הסיבה: השפעת הדירוג על יצירת היררכיה חדשה, ממנה מבקשת החברה החרדית להמנע. הכותב סוקר את השיח החינוכי החרדי המתאר את אופיים הבלתי מוגבל של המשאבים הרוחניים, וחוסר היכולת האנושית לאמוד הישגים בעולמו...

המשך קריאה >>

אני מאשים

(מאגר ביבליוגרפי)
חיים חזן , מאמר , מכון ון ליר בירושלים
ניתוח קונספטואלי-אנתרופולוגי לקלטת 'אני מאשים' של אריה דרעי משנת 2000 לאחר הרשעתו. הכותב טוען כי דרעי כמושג, הוא אפשרות נוספת לכינונה של צורה חדשה של זהות מקומית. הדמיון המבני, אם כי בוודאי לא התוכני, בינה לבין האיפכא מסתברא שלה בדמות השיח הציוני – מרתק. הפרטיקולריזם האוניברסלי הוא אבן השתיה של התמטיקה הש"סניקית בקלטת 'אני מאשים', שבוימה והופצה לאחר מתן גזר הדין של בית המשפט המחוזי בעניינו של דרעי...

המשך קריאה >>

קשר עין עם ה'אחר'

(מאגר ביבליוגרפי)
מיכל ווזנר , ביקורת , בית מורשה
ביקורת על ספרו של אריאל הירשפלד 'רשימות על מקום', בהתמקדות על דבריו אודות הקהילה החרדית. הכותבת, שאינה נמנית על הקהילה החרדית, טוענת שהירשפלד, המדבר על 'עיוורון' הקהילה החרדית בכל הנוגע לנשותיה, היה עיוור בעצמו ליופי של מאה שערים, וליופין של הנשים 'המגלחות שערן' מטעמי הלכה. בהסתמך על סימון דה-בבואר בספרה 'המין השני', מסיקה הכותבת כי הירשפלד סימן את האשה החרדית כ'אחר' רק בגלל שאינה תואמת את הקודים...

המשך קריאה >>

עיתונות חרדית: מידע בהכשר בד"צים

(מאגר ביבליוגרפי)
לוי יצחק הירושלמי , פרק , אגודת העיתונאים בתל אביב
סקירת התקשורת החרדית של שנות התשעים. הטענה העיקרית: על רקע התפוררות העיתונות המפלגתית האידיאולוגית החילונית, פורחת התקשורת האידיאולוגית החרדית, ולמרות גיוונה הרב, שולטות בה עמדות מוכתבות כדרך ששלטו בתקשורת הכללית במשך שנים רבות. הכותב משרטט קווים לדמותה של התקשורת החרדית בשנות התשעים: בתכנים, בהגשה, בעריכה, בדפוסי לשון, בצנזורה, בעמדות עיקריות כלפי החילוניות, בתחנות רדיו ועוד. המאמר כולל טבלת נתונ...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע