המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

החרדיות המשתררת: תוצר של ישראל החילונית

(מאגר ביבליוגרפי)
יוסף דן , מאמר , עם עובד
מאמר המבקש לערער את המוסכמה כי החרדים מייצגים את היהדות המסורתית האותנטית, ולהסביר כי אינה אלא פרי מובהק של החלטות מדיניות ותרבותיות של הרוב החילוני במדינת ישראל. הכותב מבקש להציע גישה היסטורית בלבד, ולהמנע מדיון תיאולוגי בדבר תוכנה של היהדות. לדבריו, כל המאפיינים של דת ישראל ההיסטורית אינם נחלתם של החרדים בלבד. במונח 'השתררות' מבקש המאמר להצביע על העובדה כי החברות היהודיות המסורתיות לא הטילו מרות...

המשך קריאה >>

על מה מדברים החרדים?

(מאגר ביבליוגרפי)
אהרן רוז , ביקורת , מרכז שלם - המכון לתרבות ישראל
ביקורת על ספרו של קימי קפלן 'בסוד השיח החרדי'. הכותב מסכים כי ישנו פער בין המציאות החיה של החרדים לבין האידיאולוגיה המתיימרת לייצג אותה ולעצב את פניה. חשיפתו של הפער הזה וניתוחו היא מטרתו המרכזית של 'בסוד השיח החרדי' - והוא עומד בה בכבוד. לאחר סקירת נושאי הספר, מתעמת הכותב עם הקביעה המרכזית שבו, שקיים מתח מתמיד בין מחשבת האליטות לבין השיח העממי. לדבריו, מתח זה עשוי לבטא לפעמים מחלוקות וסתירות בתוך...

המשך קריאה >>

החרדים: כתב הגנה

(מאגר ביבליוגרפי)
אהרן רוז , מאמר , מרכז שלם - המכון לתרבות ישראל
מסה עוקבת-מחקר המבקשת להצביע על מגבלותיו של חקר החרדיות, המבקשת להתחקות אחר התופעה, להצביע על הסיבות להצלחתה ולחזות את עתידה. במקרים רבים קיים פער ניכר בין הדימוי העצמי של החרדים, המאמינים כי הם שומריה הנאמנים של המסורת, ובין גישתם של החוקרים, הרואים ביהדות החרדית תופעה חדשה, שהישענותה על הישגי החברה המודרנית תביא בסופו של דבר לקריסתה. מתוך היכרותו הקרובה עם שני העולמות, מבקש הכותב להראות שמחקר הח...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע