המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

חרדים מ"שלטון העם": ביקורת חרדית על הדמוקרטיה הישראלית

(מאגר ביבליוגרפי)
בנימין בראון , ספר , המכון הישראלי לדמוקרטיה
מה יש לחרדים נגד הדמוקרטיה? לרבים מהם אין בעיה אתה והם שמחים לחיות בה וליהנות מיתרונותיה. ואולם כמה מדובריהם טוענים טענות חריפות נגד המשטר הדמוקרטי בכלל ונגד הדמוקרטיה הישראלית בפרט. לדעתם, אין לגיטימיות למשטר שאינו על פי התורה. ערכי היסוד של הדמוקרטיה, שהם למעשה ערכי היסוד של התרבות המערבית בכללה, פסולים בעיני היהדות, ויותר מכולם פסול ערך החירות. האדם, ובפרט ההמון, אינם ראויים לדעתם לאמון, והם קו...

המשך קריאה >>

"בחמש דקות האלה שמתפללים - מנווטים את הטיל": חרדה, חרדיות וישראליות בדרשות רבנים על מלחמת המפרץ

(מאגר ביבליוגרפי)
יהודה גודמן ויורם בילו , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
הפרק עוסק בדרשות של רבנים חרדים שנישאו במהלך מלחמת המפרץ ומעט אחריה, כמקרה מבחן על התבדלותו של השיח החרדי מן השיח החילוני והלאומי בישראל, אך בה-בעת משקף אותו ומתעצב תוך ויכוח נוקב עימו. נקודת המוצא המתודולוגית: תהליכי השתנות של הזהות החרדית בתוך מרחב פוליטי מודרני המשותף לחרדים ולחילונים בישראל. מעקב אחר חרדיות זו פירושו גם התבוננות במרחב המורכב של שיח ישראלי וציוני בעשורים האחרונים. בין השאר עוסק...

המשך קריאה >>

"החזון וגבולותיו' - ביקורת על ספרו של בנימין בראון, 'החזון איש: הפוסק, המאמין, ומנהיג המהפכה החרדית'.

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה טיקוצינסקי , ביקורת , בית מורשה, ירושלים
ביקורת על ספרו של בנימין בראון 'החזון איש', שעניינה: ערעור ההכרזה על היותו 'מנהיג המהפכה החרדית' ואחראי ל'מהפכת הישיבות והכוללים' בשנות השלושים והארבעים של המאה העשרים. הכותב מסתמך על ידע היסטורי ועל עיתונות תקופת המנדט, בדבר הקמת ממסד הישיבות הליטאי הארצישראלי, שהתנהלה ללא קשר ל'חזון איש' ולפעולותיו. גם מעורבותו הציבורית של החזון-איש בסוף ימיו בסוגיות ציבור התנהלה אף היא באורח מנותק מעט ונאיבי, ש...

המשך קריאה >>

ביקורת על ספרה של נורית שטדלר Yeshiva Fundamentalism: Piety, Gender, and Resistance in the Ultra-Orthodox World.

(מאגר ביבליוגרפי)
רבקה נריה בן-שחר , ביקורת , אוניברסיטת תל-אביב, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
אל מול האידיאולוגיה, שמתבטאת באמירות השמרניות הרשמיות של מנהיגי היהדות החרדית, מציבה שטדלר את המציאות, את המאפיינים המודרניים שחודרים למעוז החרדי האחרון: הישיבה. תלמידי הישיבה אינם ניצבים עוד על החומות, מגדירים את המובלעת ומִגנים עליה. הם נמצאים בלבה ומבקרים אותה מבפנים, מערערים על העקרונות שעל ברכיהם גדלו ומחזקים את האינטראקציות שלהם עם העולם החילוני הסובב אותם. לדברי הכותבת הספר נושא תרומה חשובה...

המשך קריאה >>

ביקורת על ספרו של יואל פינקלמן Strictly Kosher Reading: Popular Literature and the Condition of Contemporary Orthodoxy

(מאגר ביבליוגרפי)
רבקה נריה בן-שחר , ביקורת , אוניברסיטת תל-אביב, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
סקירה על ספרו של פינקלמן, העוסק בקהילה החרדית-ליטאית האמריקאית, המכונה "ישיביש" (בני הישיבות). תרומתו המחקרית של הספר היא בשרטוט ראשוני של תופעה תרבותית, תוך עמידה על הפרדוקסים המובנים בתופעה זו ועיגונה בספרות מחקרית מולטי-דיסציפלינרית מתחומי הספרות, התקשורת וההיסטוריה. אף שלכאורה הספר מתמקד בקהל חרדי-אמריקאי, הוא רלוונטי בהחלט גם לישראל. זאת לא רק בגלל הקשרים העמוקים בין שתי הקהילות, אלא גם משום...

המשך קריאה >>

ביקורת על ספרו של יוחאי חקק Young Men in Israeli Haredi Yeshiva Education: The Scholar’s Enclave in Unrest

(מאגר ביבליוגרפי)
רבקה נריה בן-שחר , ביקורת , אוניברסיטת תל-אביב, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
מטרת הספר היא לתאר את הישיבות הליטאיות החרדיות בישראל, מתוך התבוננות בכמה מתחים פנימיים הנובעים מהשינויים שעוברים החינוך החרדי בפרט והחברה החרדית בכלל. כוחו של הספר נובע מהתובנות המעמיקות המוצעות בין עמודיו. חקק טווה בעדינות את תיאורו של המרקם שמאפשר לחברה החרדית-ליטאית להתנהל בתוך פרדוקסים, לפתוח ולנעול את שערי המובלעת באופן מבוקר ולאמץ לצרכיה גם שיח מערבי שעבר הכשרה. מנגד, היא מבקרת את הכותב על...

המשך קריאה >>

זאת תורת הקנאות

(מאגר ביבליוגרפי)
דוד ענקי , ביקורת , בית מורשה
מאמר ביקורת על ספרו של דוד ברגר, ״הרבי מלך המשיח״, שערוריית האדישות, והאיום על אמונת ישראל, (ע"ע). הכותב סוקר את הפולמוס שבין ברגר לחב"ד, ושואל האם אכן יש באמונה זו איום על אמונת ישראל, או שמא קיימות גרסאות פחות קשיחות של האמונה המשיחית מזו המוצגת על ידי ברגר? המאמר סוקר את שורשיה של המשיחיות החב"דית ורקעה ההיסטורי בתקופות שקדמו לרבי האחרון, ומציג את מורכבותיה של הדוגמה המשיחית במחשבת ישראל בעת הח...

המשך קריאה >>

"שותפיו של עמלק": האשמות החרדים (האולטרה-אורתודוקסיה האנטי-ציונית) בארץ בשנות השמונים כלפי הציונות בתקופת השואה

(מאגר ביבליוגרפי)
דינה פורת , מאמר , אוניברסיטת תל-אביב, המכון לחקר הציונות וישראל ע"ש חיים וייצמן
המאמר מבקש להתחקות אחר תוכנה של ההאשמה החרדית בדברי שיתוף פעולה של ההנהגה הציונית עם הנאצים. על מה היא מתבססת, מי החוגים המביעים ומפיצים אותה, ומדוע פרצה דווקא בשנות השמונים? המענה מסתמך על החומר שמפיצים מאשימי הציונות, תוך מתן הקשר כללי לעולם החרדי בזמנו. הכותבת סוקרת את כל הספרות החרדית בנושא, ומסכמת שהעיסוק בשאלת אשמת הציונות בשואה מרוכזת בסביבתו של הרב שך. היא גם מעלה את האפשרות כי האשמת הציונ...

המשך קריאה >>

החרדים מן השלום

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה פישר , מאמר , מכון ון ליר בירושלים
ניתוח השיח התיאולוגי-פוליטי בין החרדים, הציונות הדתית והחילוניות, שהתעורר בציבוריות הישראלית בתקופת ממשלת רבין. בניגוד לציבור הדתי לאומי, הציבור החרדי לא היה שותף למגמות הכוחניות לאומניות של ההתנגדות לדרכו של רבין. אולם לצד זאת, ניכרת התגבשות מגמה מאוחדת של גוש חרדי-דתי-לאומני בענין זה. החרדים מעורים יותר ויותר בהתיישבות מעבר לקו הירוק, ואף מפתחים תפיסה פוליטית ימנית מובהקת. ההתקרבות של הדתי-לאומי...

המשך קריאה >>

קמעות וליברליזם פוליטי: הארגון המושגי של המציאות והלגיטימציה של המדינה על פי תנועת ש"ס

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה פישר , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
הפרק מבקש לטעון כי האתגר שמציבה תנועת ש"ס בפני החברה הישראלית שייך לסוג 'הקונפליקט הבסיסי', שמשמעו ויכוח בדבר הבנת המפה הקוגנטיבית עצמה וההסכמות המארגנות את המציאות החברתית. ש"ס מציבה מערכת של קטגוריות אלטרנטיביות להבנת המציאות החברתית בישראל וארגונה. נקודת המוצא של הדיון: 'פולמוס הקמעות' שהתקיים בבחירות לרשויות המקומיות בנובמבר 1998. המאמר דן בשיח של ש"ס מול יריביה, במשמעות הליברליזם על פי תופעת...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע