המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

מגמות בשוק העבודה: פערים בשיעורי התעסוקה ובשכר

(מאגר ביבליוגרפי)
אייל קמחי , פרק , מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
ישראל מתאפיינת בשיעורי תעסוקה נמוכים במיוחד של גברים ובפערי שכר גבוהים בקרב כלל העובדים. באמצעות גרפים וטבלאות מציג הדוח כיצד לאורך העשורים האחרונים הירידה בתעסוקת הגברים רווחת בעיקר בקרב המשכילים פחות, בעוד העלייה בתעסוקת הנשים מיוחסת כמעט אך ורק לעליית רמת ההשכלה אצל הדורות הצעירים. מגמות אלו בולטות במיוחד במגזר הערבי. החשיבות הגדלה והולכת של ההשכלה בשוק העבודה בישראל באה לידי ביטוי גם בכך שפערי...

המשך קריאה >>

עובדים ועניים

(מאגר ביבליוגרפי)
חיה שטייר , פרק , מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
מחקרים שנעשו בשנים האחרונות הראו, כי העוני גבוה במיוחד בקרב החרדים והערבים, כתוצאה ממאפיינים דמוגרפיים וחברתיים שונים, ובהם מספר הילדים הגבוה למשפחה, ההשתתפות המוגבלת בכוח העבודה ורמת הכישורים הנמוכה; וכן בקרב משפחות חד-הוריות בראשות נשים, הפגיעות במיוחד מבחינה כלכלית. הפרק סוקר מגמות בשיעורי העוני בקרב עובדים בישראל במהלך 30 השנים האחרונות במטרה לעמוד על המאפיינים החברתיים של המשפחות העובדות החיו...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע