המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

הלכה והליך: ניתוח מוסדי של פסיקות בית המשפט העליון ביחס לציבור החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
עמיחי כהן , מאמר , אוניברסיטת בר-אילן
פסיקת בג"ץ עמנואל בענין 'עמותת נוער כהלכה נגד משרד החינוך', עוררה בקיץ 2010 מהומה גדולה בישראל. הכותב מציע לראות את פסיקות בג"ץ בעניינים חרדיים כהליך 'מוסדי', ומעניק לו הסבר אותו הוא מכנה 'הליכי'. המאמר מנתח כמה מפסקי הדין החשובים בעניינים חרדיים, ומתוך כך מסיק כי למרות שפסיקת בג"ץ עמנואל לא קידמה בפועל ערכים ליברליים, ניתן להצדיק אותה בכך שהיא עסקה בשאלות של תקינות ההליך ולאו דווקא בשאלות עקרוניו...

המשך קריאה >>

החרדים ובית המשפט העליון : שבירת כלים בפרספקטיבה היסטורית

(מאגר ביבליוגרפי)
נרי הורוביץ , מאמר , ההסתדרות הציונית
מאמר שנכתב בעקבות הפגנת החרדים הגדולה כנגד בית המשפט העליון בשנת 1999, שהיתה ציון דרך בתולדות העימות שבין הממסד לבין החרדים, וחיזוק מאין כמוהו לאתוס ההתבדלות החרדי. הכותב מיצר על המשבר, וטוען כי מסכת היחסים המורכבת בין הציבור החרדי לבין מוסדות המדינה והחברה הכללית נשענה במשך עשרות שנים על איזון עדין ואמביוולנטיות גדולה מכפי שנהוג להעריך. המאמר מנתח לעומק את הפולמוסים ההיסטוריים, הרעיוניים והאקטיבי...

המשך קריאה >>

מי מפחד מבית המשפט העליון

(מאגר ביבליוגרפי)
גד ברזילי , מאמר , הסתדרות המורים - הקרן לקידום מקצועי ועמותת המורים לקידום ההוראה בחינוך
מאמר משנת 1997 הדן ביחסיה של החרדיות עם בית המשפט העליון (עד אז). המחבר טוען כי במרבית פסיקותיו חיזק דווקא בית המשפט את ערכי המדינה היהודית ואת עקרונות הבטחון הלאומי, נמנע מעימותים בנושאים קשים, ותרם מעט מאוד לעיצוב ערכיה הליברליים של מדינת ישראל. הוא שימר את יסודות הלאומיות היהודית, ומנע בכך פרשנות אלטרנטיבית של התפתחות זהות לאומית ישראלית, טריטוריאלית או קהילתית, שאינה מגדירה לאום על בסיס דתי. ל...

המשך קריאה >>

"אני מאשים": דרעי, משפט פוליטי וזיכרון קולקטיבי

(מאגר ביבליוגרפי)
ליאורה בילסקי , מאמר , ידיעות אחרונות - ספרי חמד
מאמר המנתח את משפט דרעי כמשפט פוליטי, וכצומת של התמודדות על הזיכרון הקולקטיבי והזהות הקולקטיבית בישראל. הכותבת מבחינה בין משפט ראווה, שמטרתו אינה עשיית צדק אלא הרתעה, לבין משפט פוליטי, שמטרתו אומנם עשיית צדק, אך תפיסות הצדק המנחות את הצדדים אינן זהות. הטענות 'הוא זכאי' ו'הוא אשם' שנשמעו בשיח הציבורי טמנו בחובן שני נרטיבים שונים ומנוגדים להיסטוריה של החברה הישראלית כולה. הטרגדיה של משפט דרעי, לדברי...

המשך קריאה >>

דת, מגדר ומשפט בפרשת עמנואל: מילים, קולות ופרשנויות

(מאגר ביבליוגרפי)
שולמית אלמוג ולטם פרי-חזן , מאמר , אוניברסיטת חיפה, הפקולטה לחינוך
המאמר מתמקד בשני ייצוגים טקסטואליים תוצרי פרשת בית הספר בעמנואל. האחד – כרוז של האדמו"ר מסלונים, והשני – מכתב לבית המשפט העליון שנכתב בידי אם שבִּתה התחנכה בבית הספר. קריאה סמיוטית-השוואתית של שני הייצוגים חושפת כמה מאפיינים מעוררי עניין: הקהל שאליו פונה האדמו"ר מוגדר מראש באמצעות בחירה במדיום וברטוריקה המבטיחים קריאה הגמונית, התואמת את הקוד המקובל בקהילתו הפרשנית. מכתבה של האם מכוּון מלכתחילה לקה...

המשך קריאה >>

אמון במוסדות וגאווה בהישגיה של ישראל בעשור הראשון של שנות האלפיים

(מאגר ביבליוגרפי)
אפרים יער ויסמין אלקלעי , דוח מחקר , הטכניון, מוסד שמואל נאמן
הדוח מביא את תוצאותיהם של שלושה סקרי דעת קהל שנערכו בשנים 2006 ,2003, ו - 2009 על בסיס מדגמים מייצגים של האוכלוסייה הבוגרת (18+) בישראל. הסקרים נועדו לבחון את עמדות הציבור בשני נושאים: א. מידת האמון בששה מוסדות מרכזיים בחברה הישראלית – התקשורת, הכנסת, הרבנות ומוסדות הדת, האוניברסיטאות, ביהמ"ש העליון, וצה"ל. ב. מידת הגאווה בהישגיה של ישראל בשבעה תחומים – מדע וטכנולוגיה, ספרות ואמנות, כלכלה, מדיניות...

המשך קריאה >>

רחוב בר אילן, הקונפליקט ודרכים לפתור אותו

(מאגר ביבליוגרפי)
צבי צמרת , פרק , המכון הישראלי לדמוקרטיה
עיקרו של הפרק: עדות מזווית אישית של יו"ר 'ועדת צמרת' שמונתה באוגוסט 1997 על פי המלצת בית המשפט העליון, לפסוק בעניין התחבורה בשבתות ברחוב בר אילן בירושלים. יו"ר הוועדה מצביע על דרכי הקמת הוועדה, על מטלותיה הרבות, על דרכי עבודתה ועל קבלת המלצותיה. בסיכום הדיווח מציע הכותב מסקנות עקרוניות על אפשרויות פשרה בפרשה זו, בין השאר: עדיף שהן בית המשפט והן הרבנים יפסקו כמה שפחות בשאלות היחסים העדינים בין חילו...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע