המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

האופנה החרדית בראשית ימי המדינה

(מאגר ביבליוגרפי)
ענת הלמן , פרק , מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
הפרק עוסק בתרבות הביגוד של החרדים בשנים הראשונות למדינה, בשווה ובשונה מן הציונות הדתית ומן הרוב החילוני. המקורות: עיתונות, תצלומים, עדויות ועוד. הכותבת מתארת את לבוש הגברים ולבוש הנשים דאז, את חוקי הצניעות שהופעלו בידי 'ועד משמרת הצניעות', פולמוסים חינוכיים בקרב 'בית יעקב' בנושא זה, בתי מסחר שונים ועוד. גם הדימוי של החרדי על פי לבושו כפי שהשתקף בעיתונות החילונית מוצא ביטוי במחקר, הכולל אנקדוטות רב...

המשך קריאה >>

חינוך בנות: בין מסורתיות למודרנה

(מאגר ביבליוגרפי)
חיה דקל , עבודת גמר , האוניברסיטה העברית בירושלים, בית הספר לחינוך
מחקר השוואתי בין רשתות החינוך השונות לבנות בחברה האורתודוקסית בישראל. העבודה מתמקדת בזרם החינוכי החרדי לבנות "בית יעקב", תוך השוואה לזרם הציוני-דתי ומוסדות ה'אולפנה' שלו. למרות השוני בתפיסת העולם ובגישה החינוכית, שני הזרמים הללו נתפסים כיחידות מקבילות המתרגמות את הזהות הייחודית ואת המציאות לאינטרסים המשרתים את תפיסת עולמם. המחקר פותח בסקירה היסטורית של חינוך הבנות בחברה האורתודוקסית באירופה, את יי...

המשך קריאה >>

תקומת החסידות בארץ ישראל אחרי השואה: משנתו הרעיונית, ההלכתית והחברתית של האדמו"ר ר' יקותיאל יהודה הלברשטם מצאנז-קלויזנבורג

(מאגר ביבליוגרפי)
תמיר גרנות , עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר-אילן
המחקר עוסק בתקומת החסידות והישיבות החסידיות לאחר השואה בארץ ישראל, כאשר במוקד דמותו של האדמו"ר מצאנז, ניצול שואה שהיה פעלתן בולט בתחום שיקום החסידות לאחר השואה. מלבד המונוגרפיה המקיפה על דמות האדמו"ר, הגותו ועמדותיו, בהיבטים כלל חרדיים תורם המחקר רבות להבנת תקומת 'ישיבות החצר' החסידיות, דרכי הלימוד בהן, גיבוש הזהות החסידית והיחס אל הציונות והממסד. שני פרקים נוספים חשובים ביותר: האחד עוסק ביחס החסי...

המשך קריאה >>

מעמד האישה וחינוך הבנות במשנתו של האדמו"ר ר' יקותיאל יהודה הלברשטם מקלויזנבורג־צאנז

(מאגר ביבליוגרפי)
תמיד גרנות , מאמר , מכללת ליפשיץ למורים
המאמר עוסק בסוגיית מעמד האשה בציבור החסידי לאחר השואה, לאור משנתו ופעילותו של הרב הלברשטם האדמו"ר מצאנז. עמדותיו מייצגות קול לא שגרתי העולה משורות המנהיגות החרדית עצמה. עמדותיו מוצגות כויכוח עם עמדות הרב וולדנברג, בעל שו"ת ציץ אליעזר, המבטא את ההשקפה הליטאית, המסתגלת ומתאימה את עצמה למציאות המודרנית. מולה מוצגת גישת האדמו"ר, ההשקפה החסידית-מסורתנית, המדגישה את מרכזיותה של החוויה והמחויבות המסורתית...

המשך קריאה >>

השואה בעיתונות החרדית – בין זיכרון להדחקה

(מאגר ביבליוגרפי)
עמוס גולדברג , מאמר , האוניברסיטה העברית בירושלים, המכון ליהדות זמננו על שם אברהם הרמן ואוניברסיטת חיפה, מוסד הרצל לחקר הציונות
המאמר מתמקד בדימוי השואה כפי שהוא משתקף בירחון החרדי 'בית יעקב', שיצא לאור בין השנים תשי"ט – תש"מ. ירחון זה שימש במה עיקרית להנצחת השואה בחינוך החרדי וכמרכז את הזיכרון הקולקטיבי החרדי בענין זה. המאמר בודק שלושה מישורים: 1. פרספקטיבות הזיכרון הקולקטיבי –ערכיה ותפיסותיה של החברה החרדית. 2. פרספקטיבות הזיכרון הנגדי – העימות עם זיכרון השואה הציוני. 3. פרספקטיבות הקולות המודחקים – מתחים פנימיים בתוך סי...

המשך קריאה >>

האשה החרדית המשכלת

(מאגר ביבליוגרפי)
הרצליה בר-און , מאמר , מכללת חמדת הדרום
סקירה על עולמה של האשה החרדית. מה מכיל עולם הדעת שלה, ולמה הוגבל לימודה לתחומי דעת מסויימים? מהי המשנה החינוכית באידיאולוגיה זו, והאם היא מיושמת הלכה למעשה? בשאלות אלה ועוד עוסק המאמר, תוך סקירת העמדות התיאורטיות ויישומן למעשה, במערכת החינוך ומחוצה לה, בחינוך הפורמלי והלא פורמלי. לבסוף עוסק המאמר בשאלת יציאת הנשים החרדיות לעבודה מחוץ לבית, והשפעת מציאות זו על חיי המשפחה שלהן, תוך סקירת העמדות ההשק...

המשך קריאה >>

חינוך תיכוני לבנות חרדיות

(מאגר ביבליוגרפי)
חנן אלפר ותמר אלמוג , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
המאמר סוקר את מוסדות 'בית יעקב' התיכוניים בארץ, היסטוריה, עקרונות, תהליכים עיקריים (כגון השתגרות המונח 'סמינר'), השקפות עולם, דרכי התנהגות, תוכנית הלימודים וההווי החברתי. למול ה'סמינרים' הכלליים הוותיקים, נסקרים גם אלה החדשים יחסית, אלה המתייחסים לפלגים שונים, על פי מפתח עדתי, תרבותי וסוציו אקונומי.

המשך קריאה >>

חינוך יסודי לבנות חרדיות

(מאגר ביבליוגרפי)
תמר אלמוג וחנן אלפר , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
המאמר עוסק בבתי הספר היסודיים לבנות חרדיות, החל ממקורותיו של 'בית יעקב' במזרח אירופה, ועד לימינו. המאמר מפלח את רשתות החינוך השונות לבנות, הכללים, הנהלים, דרכי החינוך ונקודות ציון נוספות בלמידה בבית הספר, בהתאם לכיתות השונות, מן הנמוכות אל הגבוהות ואל ההרשמה ל'סמינרים'.

המשך קריאה >>

מחוויה אישית למפעל חיים: השואה כמוטיב מכונן בדרכו הפרטית והציבורית של משה פראגר - דמות מפתח חרדית ביישוב ובישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
מלי איזנברג , עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר־אילן
משה פראגר (199 - 1989) סופר ופובלציסט חרדי המזוהה ביותר עם זיכרון השואה, מייסד 'גנזך קידוש השם', ומי שהותיר חותם משמעותי על התודעה הציבורית בישראל בענין זה. בעוד שבראשית ימי המדינה השתלב יפה בעילית המובילה, מאז שנות החמישים עבר תהליך של 'התמגזרות', שכללה תפיסות מגזריות חרדיות, וכן ביקורת כלפי הממסד. בין השאר הוא אחראי לפיתוח מודל ה'גבורה הרוחנית' החרדית בתקופת השואה. המחקר מבוסס על ארכיונו הפרטי ש...

המשך קריאה >>

שחיקה ודימוי מקצועי מנקודת מבטן של מורות חרדיות המלמדות בבתי הספר של 'בית יעקב'

(מאגר ביבליוגרפי)
אושרת בוחניק , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לחינוך
מחקר הבוחן כיצד תופסות מורות חרדיות את מקצוען ואת תפקידן כמורות, כיצד הן רואות את מסגרת החינוך העצמאי ועד כמה הן חוות שחיקה בעבודתן. לצורך כך נבדקו 14 מורות חרדיות במחקר האיכותני ו-60 במחקר הכמותי, שלימדו בבתי-ספר יסודיים ותיכוניים של רשת 'בית יעקב' ברחבי הארץ. המחקר האיכותני כלל ראיונות מובנים למחצה, תצפיות על שיעורים, וכן נותחו ימי ההיעדרות של כל מורה מתוך מסמכים רשמיים. במחקר הכמותי הועברו השאל...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע